Změny ve složení Legislativní rady vlády

Pátek, Květen 31, 2019

Vláda svým usnesením ze dne 27. května 2019 č. 368 odvolala s účinností ke dni 31. května 2019 z funkce člena Legislativní rady vlády JUDr. Tomáše Nevečeřala a s účinností od dne 1. června 2019 jmenovala do funkce člena Legislativní rady vlády prof. JUDr. Jiřího Jelínka, CSc.

Přečtěte si celý článek