Zdravotnický spotřební materiál

Pondělí, Únor 24, 2014

1. ZZS HMP informuje, že na svém profilu zadavatele uveřejnil otevřené podlimitní řízení na dodávky zdravotnického spotřebního materiálu, který je určen pro poskytování přednemocniční neodkladné péče. Rámcová kupní smlouva bude uzavřena s jedním vybraným dodavatelem na 1 rok. Na profilu zadavatele je zadávací dokumentace včetně příloh, požadavky na prokázání splnění kvalifikace, lhůta a místo pro podání nabídky a údaje o hodnotících kritériích. Dokumentace je na profilu zadavatele neomezeně a dálkově přístupná až do data podání nabídek. Po skončení stanovené lhůty pro podání nabídek budou všechny informace a protokoly z jednání jednotlivých komisí uveřejňovány na těchto webových stránkách.

 • Za podané nabídky a účast v zadávacím řízení děkujeme.
 • Výzva zveřejněna na profilu zadavatele od 5. 11. 2013 do 21. 11. 2013
 • 2. ZZS HMP informuje, že na svém profilu zadavatele uveřejnil dodatečné informace k zadávací dokumentaci, tj. odpovědi zadavatele na dotazy uchazeče.

  • Uveřejněno na profilu zadavatele od 13. 11. 2013

  3. ZZS HMP informuje o průběhu otevírání obálek s nabídkami k uvedené podlimitní veřejné zakázce.

  Protokol o otevírání obálek

  • Zveřejněno dne 22. 11. 2013

  4. ZZS HMP informuje o průběhu posouzení a hodnocení nabídek k uvedené podlimitní veřejné zakázce. Současně je uveřejněno rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

  • Zveřejněno dne 28. 11. 2013

  Jednání hodnotící komise

  Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

  Přečtěte si celý článek