Žádost o zaslání seznamu dohodářů ÚV ČR

Pondělí, Leden 2, 2017

Žádost o zaslání seznamu jmen a názvů pracovních pozic osob, které mají nebo měly uzavřenou dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce s Úřadem vlády ČR v období od 1. ledna 2014 do 1. prosince 2016. V rámci tohoto seznamu žadatel požadoval uvést jméno osoby, stručnou náplň její práce a pracovní zařazení, datum uzavření dohody, pokud již byla ukončena, datum tohoto ukončení. Dále o uvedení toho, zda osoba na Úřadu vlády ČR stále působí, o doplnění výše vyplacené odměny v hodinové sazbě a počet hodin, na které byly smlouvy uzavřeny.

Přečtěte si celý článek