Výsledky jednání řádné valné hromady

Středa, Březen 12, 2014

Řádná valná hromada společnosti Telefónica Czech Republic,
a.s., se uskutečnila dne 12. března 2014 v Praze. Zúčastnili se
jí akcionáři, kteří vlastní 83,65 % akcií, a byla tak
usnášeníschopná.

Valná hromada zvolila nové členy dozorčí rady
Martina Štefunka, Ladislava Bartoníčka a Vladimíra
Mlynáře, kteří do ní byli již dříve kooptováni
. Valná
hromada zároveň z dozorčí rady odvolala Lubomíra Vindušku,
Antonína Botlíka a Jiřího Trupla.

V návaznosti na odvolání třech členů dozorčí rady volených
zaměstnanci společnosti vznikne nová platforma pro dialog se
zaměstnanci.
„Pro naši firmu je velmi důležité, aby i nadále pokračovala
diskuse mezi vrcholnými orgány společnosti a zástupci
zaměstnanců na tak dobré úrovni jako doposud. Proto nově
vznikne Rada pro sociální dialog, která bude přímo podřízena
dozorčí radě a bude se skládat ze zástupců statutárních orgánů
společnosti a zástupců zaměstnanců,“
říká
Ctirad Lolek, ředitel společnosti Telefónica
pro lidské zdroje.

Valná hromada dále zvolila
za členy výboru pro audit Martina Štefunka,
Ondřeje Chaloupeckého a Radka Neužila.

Valná hromada schválila změnu stanov společnosti tak, jak
byla předložena kvalifikovaným akcionářem, společností PPF
Arena 2 B.V. Došlo například ke změnám v počtu členů orgánů
společnosti, a to k snížení počtu členů představenstva ze
současných sedmi na pět, snížení počtu členů dozorčí rady ze
současných devíti na tři a snížení počtu členů výboru pro audit
ze současných pěti na tři členy.

Valná hromada také schválila ponechání stávajícího názvu
obchodní firmy prozatím beze změny, tedy Telefónica Czech
Republic, a.s.

Přečtěte si celý článek