Výroční zpráva Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za rok 2018

Pátek, Květen 31, 2019

Výroční zpráva obsahuje souhrnný přehled o činnosti Vládního výboru pro zdravotně postižené občany (dále jen „Výbor“) za rok 2018. Předkládána je na základě usnesení vlády ČR ze dne 20. února 2002 č. 175, které ukládá zpracovat výroční zprávu o činnosti poradního orgánu za uplynulý rok.

Přečtěte si celý článek