Vyhodnocení dotačních programů Úřadu vlády ČR

Čtvrtek, Červen 6, 2019

Úřad vlády České republiky je poskytovatelem neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv a programů protidrogové politiky. Každoročně je po ukončení rozpočtového roku vypracováváno vyhodnocení dotačních programů administrovaných Úřadem vlády České republiky, včetně vyhodnocení dotačních programů zaměřených na podporu integrace Romů a národnostních menšin. Víc informací je možné získat v přiloženém dokumentu.

Přečtěte si celý článek