Veřejné konzultace k třetímu národnímu akčnímu plánu Partnerství pro…

Úterý, Únor 9, 2016

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier zahajuje veřejné konzultace k příležitosti tvorby třetího Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018. Cílem konzultací je vytvoření nových závazků vůči iniciativě Open Government Partnership (OGP), které budou v následujícím období naplňovány.

Přečtěte si celý článek