Třetině českých firem pomáhají sociální sítě zvyšovat zisk

Čtvrtek, Duben 3, 2014

Pro šéfy rostoucích malých a středních firem
(SMB)
jsou internetové nástroje na řízení vztahů se zákazníky nejdůležitější technologií, která jim může pomoci uspět na trhu. Následují sociální sítě a on-line obchody. Kvalitnější služby a vyšší spokojenost zákazníků patří mezi nejvýznamnější pozitivní dopady používání moderních technologií

potvrdilo

to 49 % (služby), resp. 61 % (spokojenost) rostoucích firem, které se zúčastnily průzkumu
Náskok díky technologiím
, který nechal provést Microsoft.

Téměř polovina z oslovených firem (44 %) již má účty v sociálních sítích a třetina z nich (30 %) věří, že jim pomáhají zvýšit zisk. Firmy se při poskytování služeb zákazníkům musí vypořádat s novými výzvami, vyplývajícími z běžné dostupnosti moderních technologií mezi zákazníky. Zákazníci jsou daleko více informovaní, mají k dispozici reference a srovnání a vyžadují kvalitnější služby a rychlejší a osobnější komunikaci.

„Nástroje na řízení vztahů se zákazníky, tzv. CRM, proto již zdaleka nemají jen podpůrnou funkci pro obchodníky, ale mění se v prostředek pro interaktivní komunikaci se zákazníkem,“ uvedl Václav Urban, ředitel divize Dynamics, která má na starosti řešení CRM.

Velkým trendem je také propojování informací o zákaznících s nástroji na analýzu velkých objemů dat a s nástroji pro efektivní práci se sociálními médii. Do budoucna budou úspěšné podniky, které dovedou využít moderní technologie k tomu, aby:

  • poskytly kvalitnější služby a produkty zákazníkům napříč všemi komunikačními i obchodními kanály,

  • lépe využily informace o zákaznících, které již mají ve svých stávajících informačních systémech a dalších zdrojích (typicky ze sociálních sítí),

  • snadněji zpracovaly velké objemy dat pro zvýšení prodejů a zkvalitnění služeb.

Cílem je využít technologie k tomu, aby firmy dokázaly nabídnout tu nejlepší zákaznickou zkušenost s produkty nebo službami, a to ve správný čas, na správném místě a s maximální mírou personalizace.

K podobným závěrům došla obdobná studie, kterou Microsoft nechal zpracovat v Německu, USA, Číně, Indii a Brazílii. Dvě třetiny rostoucích SMB ve světě používají sociální sítě a dvě třetiny potvrdily, že díky moderním technologiím mají spokojenější zákazníky. Díky technologiím dnes navíc chytré firmy dokážou oslovit i zákazníky ze vzdálených regionů a rozšířit si tak potenciální trhy.

„Téměř 40 % českých rostoucích firem dokážou získat více zákazníků v zahraničí. Světové srovnání ukázalo, že technologicky progresivní firmy oslovují zákazníky mimo svou zemi šestkrát častěji než ostatní,“ dodal Martin Tolar, ředitel pro malé a střední podniky ve společnosti Microsoft.

Další zajímavé informace pro malé a střední podniky lze pravidelně nalézt na našem LinkedIn profilu.

O
průzkumu „Náskok díky technologiím“, Ipsos Marketing

Cílem průzkumu provedeného pro společnost Microsoft bylo zjištění vzájemné souvislosti mezi využíváním moderních informačních technologií a růstem obratu středně velkých a menších firem. Za tímto účelem vylo osloveno 207 českých firem z různých odvětví.

O průzkumu
„Ahead of the Curve: Lessons on Technology and Growth from Small Business Leaders“, The Boston Consulting Group (BCG)

Průzkum realizovaný společností The Boston Consulting Group pro společnost Microsoft se uskutečnil v období března a dubna roku 2013. V rámci průzkumu bylo osloveno celkem 4 000 manažerů s rozhodovací pravomocí ze segmentu malých a středně velkých firem. Cílem tohoto průzkumu, který proběhl v Číně, Indii, Brazílii, Německu a Spojených státech, bylo zjistit, jaké technologie v rámci svého podnikání využívají. Report podrobně identifikuje příležitosti, které technologie pro SMB společnosti přináší, a současně poskytuje určitý návod, jak tento technologický potenciál využít ve svůj prospěch a udělat z něj konkurenční výhodu na trhu malých a středních podniků.

Přečtěte si celý článek