Transportní nosítka

Pondělí, Únor 24, 2014

1. ZZS HMP informuje, že na svém profilu zadavatele uveřejnil Výzvu k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání 45 ks transportních skládacích nosítek. Výzva k podání nabídky včetně příloh, požadavky na prokázání splnění kvalifikace, lhůta a místo pro podání nabídky a údaje o hodnotících kritériích jsou na profilu zadavatele neomezeně a dálkově přístupné až do data podání nabídek. Po skončení stanovené lhůty pro podání nabídek budou všechny informace a protokoly z jednání jednotlivých komisí uveřejňovány na těchto webových stránkách zadavatele.

  • Za podané nabídky a účast ve výběrovém řízení děkujeme.
  • Výzva zveřejněna na profilu zadavatele od 7. 11. 2013 do 18. 11. 2013

2. ZZS HMP informuje o jednání komise pro otevírání obálek s nabídkami.

3. ZZS HMP informuje o průběhu jednání hodnotící komise k uvedené veřejné zakázce malého rozsahu a současně uveřejňuje rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

Zveřejněno dne 22. 11. 2013

Přečtěte si celý článek