Tisková zpráva: Většina starostů potřebuje pomoc při výběru dobrého ředitele…

Čtvrtek, Březen 27, 2014

EDUin ve spolupráci se školskou komisí Svazu měst a obcí upozorňuje, že v květnu čeká mnohé zřizovatele škol výběr nových ředitelů. Zastupitelé ale zpravidla nejsou experti na školství.

Praha 27. března – Zastupitelé jsou odpovědní za výběr vedení školy a tím i za její kvalitu. Nejsou však odborníky na vzdělávání a zejména v menších obcích si nemohou pro účel výběrového řízení najmout kompetentního odborníka. Svaz měst a obcí a EDUin upozorňují na tento letitý problém ministerstvo školství a nabízejí pomoc při hledání vhodného řešení.

Kvalita školy se odvíjí od vedení školy. Ředitelé a ředitelky musí být dobrými manažery, musí umět vést lidi a zajistit, aby škola poskytovala dětem kvalitní vzdělání a fungovala ke spokojenosti rodičů. Výběr dobrého ředitele je proto klíčový a tato odpovědnost leží na zastupitelích.

Zatímco ve větších městech existují odbory školství, zastupitelé na menších obcích nemají k dispozici odborníky, kteří by jim ve výběrovém řízení pomohli. Určit, který z kandidátů je skutečně kompetentní, je v takové situaci velmi obtížné. Pokud nezvolí dobře, projeví se to na hospodaření školy, nízké motivaci učitelského sboru, výsledcích dětí a v konečném důsledku i spokojenosti rodičů.

Zastupitelům a vedení obcí nejvíce chybí informace v těchto oblastech:

  • trendy ve školství a moderní pedagogice
  • školství jako veřejná služba, zákaznický přístup a jeho limity
  • základní vodítko pro výběr ředitele, psychodiagnostika
  • co zajímá rodiče, podle čeho posuzují kvalitu školy
  • jak vyhodnotit zaslané životopisy uchazečů o pozici ředitele
  • pro a proti výběru kandidáta zevnitř a zvenku školy

Není reálné, že by bylo možné v krátkém termínu všem potřebným doplnit všechny informace nutné pro výběr kvalitního vedení škol. Přinejmenším by ale bylo dobré začít mluvit o tom, jakým způsobem je možné soustavně kvalifikaci zastupitelů a vedení obcí zvyšovat. Školská komise Svazu měst a obcí a společnost EDUin nabízejí v tomto směru ministerstvu školství spolupráci.

Marcela Štiková, předsedkyně školské komise Svazu měst a obcí, řekla: „Obec a škola jsou vždy úzce propojené. Proto vítáme jakoukoli metodickou pomoc zřizovatelům, zvlášť starostům malých obcí, aby se zorientovali v tom, co je ve školství nové a důležité. Ostatně i proto jsme podporovali projekty Vzdělaný zastupitel a Cesta ke kvalitě. Zaměřit se přímo na výběr ředitele považujeme za prospěšné.“

Miroslav Hřebecký, manažer vzdělávání a služeb společnosti EDUin, řekl: „Ve výběrových komisích zasedají i lidé se zkušenostmi z praxe, ale to je pro kvalitní výběr málo. Ti, kteří výběrovým komisím poskytují podklady, se musí orientovat v moderních trendech ve vzdělávání, aby byli schopni posoudit, který uchazeč směřuje dopředu a který se spíš ohlíží zpět. EDUin sice připravil pro starosty malých obcí seminář, ale to je samozřejmě málo. Je třeba hledat ve vzájemné spolupráci dlouhodobé a systémové řešení, jak zvýšit informovanost pracovníků v obcích o tom, co je ve vzdělávání důležité.“

Přečtěte si celý článek