Tiskovky označeny tagem ‘vláda’

Umělá inteligence (AI) se stává součástí našeho každodenního života (neuronové sítě modelují např. meteorologické jevy, experti v brněnském GreyCortexu odhalují kybernetické útoky za pomoci učení strojů, Google a Microsoft běžně mají nástroje na rozpoznávání fotografií). Nejsilnějšími hráči jsou USA a Čína, ale Evropská unie si význam AI uvědomuje, a proto reaguje Sdělením „Umělá inteligence pro Evropu“ (duben 2018) a „Koordinovaným plánem pro AI“ (prosinec 2018), který nabádá členské státy EU, aby si strategicky určily oblasti kde se v oblasti AI chtějí do budoucna rozvíjet.

Přečtěte si celý článek

Vláda Andreje Babiše se v pondělí 17. prosince sešla ve Strakově akademii ke svému poslednímu jednání v roce 2018. Schválila mimo jiné novelu zákona o podpoře regionálního rozvoje, kterou reaguje na kritiku Evropské komise možného střetu zájmů premiéra Babiše. Ministři připraví také souhrnnou změnu zákonů, které by bylo nutné upravit v důsledku tzv. tvrdého brexitu.

Přečtěte si celý článek

Prosincové zasedání Evropské rady pokračovalo 14. prosince 2018 jednáním o problematice migrace a vnitřního trhu. Summit byl zakončen jednáním eurozóny za účasti dalších členských států EU včetně ČR k tématu prohlubování hospodářské a měnové unie.

Přečtěte si celý článek

Předseda vlády ČR Andrej Babiš se v pondělí 17. a v úterý 18. prosince zúčastní Fóra Evropa–Afrika ve Vídni. Fórum bude zaměřené zejména na hospodářskou spolupráci v oblasti digitalizace a inovací. Zúčastní se ho jak představitelé evropských a afrických států, tak globálních společností, inovativních firem a start-upů.

Přečtěte si celý článek

V pondělí 17. prosince 2018 od 10.00 hodin se ve Strakově akademii koná poslední schůze vlády v letošním roce.

Přečtěte si celý článek

Předseda vlády Andrej Babiš se účastní zasedání Evropské rady v Bruselu. Společně s dalšími evropskými lídry ve čtvrtek 13. prosince 2018 diskutoval o příštím dlouhodobém rozpočtu EU a prezentoval hlavní české priority. Druhým bodem odpoledního programu byla zahraniční politika. Na dnešní pracovní večeři budou lídři jednat o brexitu ve světle aktuálního politického vývoje ve Spojeném království.

Přečtěte si celý článek

Premiér Andrej Babiš podepsal ve středu 12. prosince 2018 se zástupci odborů historicky druhou Kolektivní dohodu vyššího stupně pro státní zaměstnance. Dohodu, podepsanou na Úřadu vlády ČR, se podařilo dokončit po ročním vyjednávání. Nově dosáhne větší počet zaměstnanců na odměny při životních výročích.

Přečtěte si celý článek

Upozorňujeme, že v pondělí se neuskuteční plánované setkání a tisková konference. Z důvodu pracovní vytíženosti se premiéři setkají při pracovní večeři bez účasti médií.

Přečtěte si celý článek

Předseda vlády ČR Andrej Babiš bude v pondělí 17. prosince 2018 jednat v Kramářově vile s předsedou vlády Finské republiky Juhou Sipilou. Mluvit budou o finském předsednictví v Radě EU v roce 2019, víceletém finančním rámci, brexitu, migraci, spolupráci v oblasti školství či o česko-finských obchodních vztazích.

Přečtěte si celý článek

Vláda Andreje Babiše na schůzi ve středu 12. prosince 2018 schválila navýšení tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů a vojáky. Schválila Plán legislativních prací vlády na rok 2019, vyhodnocení maastrichtských konvergenčních kritérií a zásady odměňování vedoucích zaměstnanců státních firem.

Přečtěte si celý článek

Předseda vlády ČR Andrej Babiš odletí ve čtvrtek 13. prosince 2018 na zasedání Evropské rady v Bruselu. Se zástupci dalších členských zemí bude jednat o víceletém finančním rámci, zahraniční politice nebo pokroku v migraci. Hovořit bude také o evropském vnitřním trhu, či problematice brexitu.

Přečtěte si celý článek

Předseda vlády ČR Andrej Babiš odletí ve čtvrtek 13. prosince 2018 na zasedání Evropské rady v Bruselu. Se zástupci dalších členských zemí bude jednat o víceletém finančním rámci, zahraniční politice nebo pokroku v migraci. Hovořit bude také o evropském vnitřním trhu, či problematice brexitu.

Přečtěte si celý článek

Předseda vlády Andrej Babiš vystoupí v úterý 11. prosince 2018 na Setkání lídrů průmyslu a exportu 2018 v Míčovně Pražského hradu. Konference začíná ve 14 hodin a zúčastní se jí rovněž ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková, ministryně financí Alena Schillerová, ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová či místopředseda vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace a předseda AMSP ČR Karel Havlíček.

Přečtěte si celý článek

Předseda vlády ČR Andrej Babiš se v pondělí 10. prosince 2018 setká v Kramářově vile s předsedkyní vlády Srbské republiky Anou Brnabićovou. Mluvit budou o české podpoře integrace zemí západního Balkánu včetně Srbska do Evropské unie, obchodní a investiční spolupráci, obranné a bezpečnostní spolupráci, migraci, vztazích mezi zeměmi regionu a rovněž o vyřešení clearingového dluhu Srbské republiky vůči České republice cestou mezivládní dohody.

Setkání se zúčastní také ministryně financí Alena Schillerová.

Přečtěte si celý článek

Ve čtvrtek 6. prosince 2018 se sešel k jednání Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách (dále jen „Výbor“) při Radě vlády pro rovnost žen a mužů (dále jako „Rada vlády“). Jednalo se o čtvrté, a tedy poslední, zasedání v tomto roce.

Přečtěte si celý článek

V rámci oslavy Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením uspořádal Vládní výbor pro zdravotně postižené občany 7. prosince 2018 od 17 h Slavnostní večer k Mezinárodnímu dni osob se zdravotním postižením.

Přečtěte si celý článek

Premiér Andrej Babiš se ve čtvrtek 6. prosince 2018 zúčastnil XXI. celostátní finanční konference pořádané Svazem měst a obcí v pražském hotelu Clarion. V rámci úvodního bloku vystoupil s projevem, v němž připomněl, že vláda prosadila více peněz pro obce a města z rozpočtového určení daní, plánuje zásadní změny stavebního zákona a připravila dvanáctiletý Národní investiční plán.

Přečtěte si celý článek

PRAHA, 07.12.2018 – Aktuální data z výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR za uplynulý rok ukazují, že míra užívání alkoholu a tabáku zůstává stále vysoká. Nejčastěji užívanou nelegální drogou u nás stále zůstává konopí. Počet problémových uživatelů pervitinu a opiátů dosahuje přibližně 48 tisíc osob, z toho pervitinu 35 tisíc osob a 13 tisíc uživatelů opioidů. Znepokojivá je především rostoucí míra užívání opioidních analgetik mezi problémovými uživateli drog – fentanylu, morfinu, hydromorfonu a oxykodonu. Došlo k meziročnímu nárůstu počtu případů předávkování nelegálními drogami, na kterém se podílí zejména nárůst předávkování opioidy.

Přečtěte si celý článek

Předseda vlády Andrej Babiš navštívil 4. a 5. prosince 2018 Marockého království. Setkal se s předsedou marocké vlády, s místopředsedou Komory poradců, s předsedou Sněmovny reprezentantů a zahájil podnikatelské fórum. Cesty se účastnila také ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková a početná podnikatelská delegace.

Přečtěte si celý článek

Předseda vlády Andrej Babiš navštívil 4. a 5. prosince 2018 Marockého království. Setkal se s předsedou marocké vlády, s místopředsedou Komory poradců, s předsedou Sněmovny reprezentantů a zahájil podnikatelské fórum. Cesty se účastnila také ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková a početná podnikatelská delegace.

Přečtěte si celý článek