Tiskovky označeny tagem ‘vláda’

Na jednání v pondělí 17. června 2019 vláda Andreje Babiše dořešila problém s dofinancováním sociálních služeb na letošní rok. Kraje a hlavní město Praha dostanou od státu navíc miliardu, dalších 900 milionů budou moci získat z evropských dotací.

Přečtěte si celý článek

TISKOVÁ ZPRÁVA – PRAHA, 17. 6. 2018 – Lékaři z Izraele a Česka otevřeli na mezinárodním odborném sympoziu problematiku léčebného konopí, především jeho preskripce v praxi a dostupnosti. Sympozia se účastní desítky českých lékařů a odborníků na problematiku konopí. Sympozium probíhá pod záštitou premiéra a v gesci odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR a Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Přečtěte si celý článek

Ve středu 12. června 2019 proběhlo letošní druhé jednání Pracovní skupiny k porodnictví. Tentokrát se jej osobně zúčastnil i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Spolu s pracovní skupinou diskutoval legislativní překážky v činnosti porodních asistentek – samostatných i nemocničních – a dalšího rozvoje center porodní asistence, jehož modelové pracoviště bylo otevřeno letos v únoru v Nemocnici Na Bulovce.

Přečtěte si celý článek

Předseda vlády České republiky Andrej Babiš se v pondělí 17. června 2019 v Lichtenštejnském paláci zúčastní sympozia Léčebné konopí – dobrá praxe ze zahraničí.

Přečtěte si celý článek

Doprava a opatření proti suchu byly ve středu 12. června 2019 hlavními tématy pracovní cesty premiéra Andreje Babiše na jižní Moravu. Po Jihomoravském a Zlínském kraji jej doprovázeli i ministři dopravy Vladimír Kremlík a životního prostředí Richard Brabec.

Přečtěte si celý článek

Premiér Andrej Babiš navštívil v úterý 11. června 2019 Republiku Severní Makedonie. Během oficiální návštěvy jednal s představiteli makedonské vlády, navštívil oblast makedonsko-řeckých hranic a setkal se tu s českými policisty, kteří v Severní Makedonii pomáhají se zvládáním migrační krize.

Přečtěte si celý článek

Dne 14. května 2019 zasedala Pracovní skupina krajských koordinátorů pro romské záležitosti.

Přečtěte si celý článek

Předseda vlády České republiky Andrej Babiš zavítá ve středu 12. června do Jihomoravského a Zlínského kraje. Společně s ministrem dopravy Vladimírem Kremlíkem a ministrem životního prostředí Richardem Brabcem navštíví místo výstavby obchvatu Otrokovic či budoucí plavební komoru Rohatec. V obcích Přísnotice a Prosiměřice se premiér seznámí s projekty realizovanými ke snížení dopadů sucha. Během návštěvy kraje premiér vystoupí na tiskové konferenci v objektu rekonstruovaného hlavního nádraží v Brně.

Přečtěte si celý článek

Evropská komise (EK) dne 5. června 2019 zveřejnila návrh doporučení jednotlivým zemím pro nadcházejících 12 měsíců – tzv. country specific recommendations (CSRs). Jedná se o další krok v rámci evropského semestru, tedy každoročního cyklu koordinace hospodářských politik členských států Evropské unie. Návrh doporučení budou nyní projednávat formace Rady EU, schválení návrhu je naplánováno na červenec.

Přečtěte si celý článek

Vláda Andreje Babiše řešila na jednání v pondělí 10. června 2019 návrh na posílení pravomocí České národní banky tak, aby centrální banka mohla účinněji zasáhnout v případě nějaké velké finanční a ekonomické krize. Ministři navrhli také v reakci na nález Ústavního soudu nová pravidla pro obsazování správních orgánů zdravotních pojišťoven.

Přečtěte si celý článek

Předseda vlády České republiky Andrej Babiš se v sobotu 8. června 2019 zúčastnil, spolu s vicepremiérem a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem, 14. ročníku bezpečnostní konference GLOBSEC v Bratislavě.

Přečtěte si celý článek

Úřad vlády České republiky je poskytovatelem neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv a programů protidrogové politiky. Každoročně je po ukončení rozpočtového roku vypracováváno vyhodnocení dotačních programů administrovaných Úřadem vlády České republiky, včetně vyhodnocení dotačních programů zaměřených na podporu integrace Romů a národnostních menšin. Víc informací je možné získat v přiloženém dokumentu.

Přečtěte si celý článek

PRAHA, 06. 06. 2019 – Výsledky Evropské výroční zprávy o drogách, která se zabývá analýzou dostupnosti drog, trendy v jejich užívání, zdravotními problémy spojenými s užíváním drog a opatřeními k řešení, představil zástupce Agentury EU pro drogy (EMCDDA) Lucas Wiessing a vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Viktor Mravčík na Úřadu vlády ČR. Nejnovější data ukazují rekordní počty záchytů kokainu v Evropě, obavy kvůli inovativní výrobě syntetických drog a kvůli otravám spojeným s jejich užíváním, dále také rozšíření užívání metamfetaminu, vysoké užívání konopí mezi mladými Evropany či potenciál využití digitálních nástrojů, které účinně pomáhají při prevenci a léčbě drogové závislosti a při minimalizaci škod. Národní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová zdůraznila potřebu mapování oblasti zneužívání léčivých přípravků s obsahem psychoaktivních látek.

Přečtěte si celý článek

Ve středu 5. června 2019 proběhlo druhé letošní zasedání Výboru pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života. Výbor se zabýval především otázkou transparentnosti odměňování ve vztahu k rovnému odměňování žen a mužů a financováním organizací, které působí v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života.

Přečtěte si celý článek

Ve středu 5. června 2019 se předseda vlády Andrej Babiš zúčastnil na pozvání britské předsedkyně vlády Theresy Mayové v Portsmouthu oslav 75. výročí vylodění v Normandii.

Přečtěte si celý článek

Ve středu 5. června 2019 proběhlo ve Strakově akademii druhé letošní zasedání Výboru pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů. Výbor řešil Norské fondy i Standard pozice rezortních koordinátorek a koordinátorů rovnosti žen a mužů.

Přečtěte si celý článek

Předseda vlády České republiky Andrej Babiš se ve čtvrtek 6. června zúčastní konference Soukromé financování veřejné infrastruktury. Premiér vystoupí s projevem k projektu Národního investičního plánu a aktuální situaci ve využití PPP projektů při výstavbě veřejné infrastruktury v ČR. Konference se zúčastní i ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Přečtěte si celý článek

Ve čtvrtek 6. června 2019 se uskuteční odborná tisková konference ke zveřejnění Evropské výroční zprávy o drogách 2019.

Přečtěte si celý článek

Volby do Senátu a krajských a obecních zastupitelstev se napříště uskuteční v pátek a v sobotu prvního celého říjnového týdne. Příslušný návrh změny volebních zákonů a ústavního zákona schválila v pondělí 3. června 2019 vláda Andreje Babiše. Rozhodla také o navýšení zaměstnaneckých karet pro zaměstnance z Ukrajiny a probrala harmonogram českého předsednictví zemím V4.

Přečtěte si celý článek

Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) se pod vedením 1. místopředsedy Dvořáka a vicepremiéra Havlíčka dnes 31. května 2019 sešla ve Strakově akademii na pravidelném zasedání. Jednání vládní Rady se účastnili také členové jejího Mezinárodního poradního orgánu v čele s předsedou Josefem Michlem. Hlavními body společného jednání byla zejména stanoviska Mezinárodní rady k zavádění Metodiky hodnocení výzkumu 2017+ a Inovační strategii České republiky 2019–2030.

Přečtěte si celý článek