Tiskovky označeny tagem ‘Tiskové informace’

středa 17. ledna 2018 od 9 hodin

fara kostela Nejsvětějšího srdce Ježíšova, Horní náměstí 12, Jablonec nad Nisou

PROGRAM

  • popis a charakteristika nástroje, jeho aktuální stav, záměr a důvod restaurování
  • památková ochrana kostela včetně varhan a fary
  • Nadační fond Jablonecké varhany (NFJV), prezentace webu fondu www.jabloneckevarhany.cz
  • prostor na otázky
  • Přesun k nástroji na kostelní kůr, možnost focení
  • prezentace zvukových možností nástroje
  • prezentace poškození nástroje
  • prostor na otázky

Zavedení postgraduálního studia ABA – aplikované behaviorální analýzy a zajištění ABA analytiků

Přečtěte si celý článek

Česká republika v rámci členství v mezinárodní iniciativě Partnerství pro otevřené vládnutí přijala v roce 2013 Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2014 až 2016, ve kterém se zavazuje ke splnění stanovených závazků. Jejich plnění je pravidelně hodnoceno v rámci jedné průběžné a jedné závěrečné sebehodnotící zprávy.

Přečtěte si celý článek

Výbor pro práva dítěte Rady vlády ČR pro lidská práva přijal dne 17. června 2016 usnesení ke zrušení výchovného ústavu Chrastava a kontrole dodržování práv dětí v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy.

Přečtěte si celý článek

HateFree Culture u příležitosti pátečního Mezinárodního dne Romů představuje videoklip Sester Matiových s názvem #LidiNemajSvedomi. Reagují v něm na postoje části společnosti k Romům i jiným skupinám. Pozastavují se ale také nad vlivem nových technologií a sociálních sítí na kvalitu vztahů mezi lidmi.

Přečtěte si celý článek

Skupina států proti korupci Rady Evropy (GRECO) zveřejnila v pořadí již Třetí průběžnou zprávu o plnění doporučení, která byla České republice uložena v dubnu 2011 v rámci třetího kola hodnocení protikorupčních opatření v oblasti stíhání korupce a financování politických stran.

Přečtěte si celý článek

Skupina států proti korupci Rady Evropy (GRECO) zveřejnila v pořadí již Třetí průběžnou zprávu o plnění doporučení, která byla České republice uložena v dubnu 2011 v rámci třetího kola hodnocení protikorupčních opatření v oblasti stíhání korupce a financování politických stran. V roce 2015 byla v obou oblastech vládou schválena zásadní protikorupční opatření, která byla ze strany GRECO pozitivně hodnocena.

Přečtěte si celý článek

V rámci vládního projektu Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti, jehož součástí je také HateFree Culture, započalo školení pro policejní složky v Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Celkem bude v letošním roce proškoleno na 400 osob.

Přečtěte si celý článek

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier zahajuje veřejné konzultace k příležitosti tvorby třetího Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018. Cílem konzultací je vytvoření nových závazků vůči iniciativě Open Government Partnership (OGP), které budou v následujícím období naplňovány.

Přečtěte si celý článek

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier zahajuje veřejné konzultace k příležitosti tvorby třetího Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018. Cílem konzultací je vytvoření nových závazků vůči iniciativě Open Government Partnership (OGP), které budou v následujícím období naplňovány.

Přečtěte si celý článek

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu vyhlašuje výtvarnou soutěž pro žáky základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií

Přečtěte si celý článek

Česká republika se mírou rozvodovosti (49,6 %) i počtem rozvedených partnerů (přibližně 10 % populace starší 15 let) řadí na nejvyšší příčky v rámci EU.

Přečtěte si celý článek

„Kdo bere dávky, nechce pracovat,“ zní mnohokrát opakovaný předsudek. Aktuální výzkum ale tuto tezi vyvrací – řada z těchto lidí pracuje v různých dočasných zaměstnáních či bez pracovních smluv, skládá příjmy z více nejistých zdrojů.

Přečtěte si celý článek

Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí byla zřízena usnesením vlády ze dne 30. července 2014 č. 629.

Přečtěte si celý článek

Členům vlády byl jako každým rokem předložen pro informaci dokument Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro národnostní menšiny v roce 2014.

Přečtěte si celý článek

Vládě ČR byla dnes předložena pro informaci Výroční zpráva o činnosti Legislativní rady vlády za rok 2014.

Přečtěte si celý článek

Usnesení Výboru pro práva dítěte Rady vlády České republiky pro lidská práva (dále jen „Výbor“) ve věci sjednocení služeb pro ohrožené děti a ve věci úpravy podmínek pro poskytování pobytových služeb těmto dětem, zejména služeb rané péče v kolektivní formě

Přečtěte si celý článek

Genderová expertní komora ČR (GEK ČR) bude sdružovat experty a expertky v oblasti genderové rovnosti. Vznik GEK ČR vyplynul z potřeby vytvořit zastřešující platformu, která by zpřehlednila pole působení genderových expertek a expertů v České republice. Díky existenci informačního zázemí GEK ČR budou instituce a jejich zaměstnanci a zaměstnankyně moci snadněji a efektivněji připravovat politiky a opatření na podporu genderové rovnosti.

Přečtěte si celý článek

Genderová expertní komora ČR (GEK ČR) bude sdružovat experty a expertky v oblasti genderové rovnosti. Vznik GEK ČR vyplynul z potřeby vytvořit zastřešující platformu, která by zpřehlednila pole působení genderových expertek a expertů v České republice. Díky existenci informačního zázemí GEK ČR budou instituce a jejich zaměstnanci a zaměstnankyně moci snadněji a efektivněji připravovat politiky a opatření na podporu genderové rovnosti.

Přečtěte si celý článek

Pokud romští žáci z chudých rodin ze sociálně vyloučených lokalit absolvují běžnou základní školu, je zhruba dvakrát pravděpodobnější, že v budoucnu získají zaměstnání nebo jiné pracovní uplatnění, než jejich vrstevníci, kteří prošli praktickou školou nebo školu nedokončili. Vychází to z analýzy dat, která pro mezinárodní studii UNDP Roma Study před čtyřmi lety za Českou republiku sesbírala agentura MEDIAN.

Přečtěte si celý článek