Tiskovky označeny tagem ‘Telefónica’

 • O2 kvůli evropské regulaci vzrostly roamingové
  náklady bez možnosti naúčtovat je do souvisejících
  výnosů
 • Vedle pokračujícího zájmu zákazníků o digitální
  televizi O2 TV a mobilní data se ve finančních výsledcích
  již pozitivně projevuje úspěch v oblasti finančních
  služeb
 • Konsolidované výnosy tak v prvních devíti měsících
  2017 vzrostly meziročně o 0,6 % na 27,9 mld. Kč a čistý
  zisk se zvýšil o 2,5 % na 4,1 mld. Kč
 • Nabídka tarifů O2 Spolu určených pro rodiny a malé
  skupiny zůstává strategickou prioritou pro O2, kterou bude
  nadále rozvíjet
 • O2 jako první operátor v Česku vyvinul zařízení
  Smart Box, které kombinuje nejrychlejší modem,
  nejvýkonnější Wi-Fi router a centrum připojení chytré
  domácnosti

„Letos jsme jako první operátor v Česku představili
zařízení, kteréjsme sami kompletně vyvinuli. O2 Smart Box do
domácností přináší nejvýkonnější Wi-Fi router a Internet HD
umožňující sledovat videa v HD kvalitě.Zároveň umožňuje
připojit zařízení pro chytrou domácnost, jako jsou bezpečnostní
senzory, požární hlásiče nebo chytré zásuvky.Od začátku prodeje
tvoří O2 Smart Box více než polovinu všech prodaných modemů pro
fixní internet.Většina nových zákazníků tak dnes již se
samotným připojením kupuje naše srdce chytré domácnosti,“

komentuje výsledky předseda představenstva a generální ředitel
O2 Czech Republic Tomáš Budník, a pokračuje:
„Zákazníci O2 přenesli v síti meziročně o 94 % mobilních
dat více. Významnou měrou se na tom podílely také tarify O2
Spolu s velkou porcí dat a také novinka určená především mladé
generaci – tarif s 10 GB mobilních dat.“

Podle očekávání využívali zákazníci O2 v letních měsících
mobilní služby v zahraničí výrazně více než v předchozích
letech.
„Od června do září zákazníci O2, kteří vycestovali v rámci
Evropy, provolali dvakrát více minut a spotřebovali sedmkrát
více dat než loni.Kvůli tomuto nárůstu musíme strpět vyšší
související náklady v celkové výši stovek milionů korun, které
musíme platit zahraničním operátorům, a které zároveň nemáme
možnost plně naúčtovat do našich výnosů,“
vysvětluje Tomáš
Kouřil, místopředseda představenstva a finanční ředitel
společnosti. Takový vývoj je v souladu se závěry analýzy ČTÚ
[1], která uvádí, že nová
regulace roamingu může mít negativní dopad do hospodaření
operátorů, nebo může v budoucnu vést ke zvýšení vnitrostátních
cen.

Vyšší náklady spojené s roamingem se ovšem zatím dařilo
kompenzovat:
„Kromě tradičních růstových oblastí, mezi které patří
mobilní data a placená televize, se nám úspěšně daří prodávat
finanční služby. Výnosy z nich letos dosáhly již téměř 130
milionů korun a pomáhají nám částečně kompenzovat negativní
vliv evropské regulace
,
dodává Tomáš Kouřil.

Přehled provozních výsledků

Mobilní segment

Celkový počet mobilních zákazníků dosáhl k 30. září 2017
výše
4 917 tisíc, stejně jako před rokem. Počet
zákazníků smluvních služeb se zvýšil o
1,6 % na
3 383 tisíc. Za rok se tak jejich počet zvýšil
o 53 tisíc a jejich podíl na celkové bázi dosáhl 68,8 %, což
představuje meziroční nárůst o 1,1 procentních bodů. Počet
zákazníků předplacených služeb byl

1 534 tisíc.

Tarif O2 Spolu, který O2 v rámci své strategie zaměřené na
nabídku balíčků pro menší skupiny zákazníků nabízí od května
2017 jako jediný operátor na trhu, si oblíbili jak stávající,
tak noví zákazníci. Služba, která rodinám, skupinám přátel a
drobným podnikatelům přináší flexibilní kombinaci až čtyř SIM
karet s neomezeným voláním a SMS, mobilními daty (3 až 10 GB na
SIM kartu) a digitální televizi v jednom balíčku, pomohla
zvýšit počet mobilních zákazníků smluvních služeb i zákazníků
digitální televize O2 TV. Velká porce dat obsažená v tomto
tarifu přispěla k 94% meziročnímu nárůstu jejich spotřeby.
Počet zákazníků, kteří využívají internet v mobilu, vzrostl o
29,2 % na 2 246 tisíc.

Již 61 % telefonů v síti O2 spadá do kategorie chytrých
zařízení, 42 % podporuje technologii 4G LTE. Z těch, kteří
vlastní chytrý LTE telefon, má více než 80 % také vyměněnou SIM
kartu za novou, která tuto technologii podporuje.

Segment pevných linek

Počet zákazníků služby
O2TV, která funguje na pevné lince od O2 i na
internetovém připojení od jakéhokoliv poskytovatele, dosáhl k
30. září 2017 celkem
230 tisíc (IPTV a OTT verze), meziročně o 4,5
% více. Mezi zákazníky je stále oblíbená
doplňková služba MULTI, která domácnostem
umožňuje sledovat O2 TV na více televizorech najednou. Tuto
službu si pořídilo téměř
35 tisíc domácností a O2 se tak může pochlubit
již téměř
265 tisíci aktivními set top boxy. Stále více
oblíbené je mezi diváky rovněž sledování stanice O2 TV Sport s
přístupem na 24 hodin, kdy za 69 Kč získají přístup k těm
nejatraktivnějším sportovním přenosům. O2 TV Sport na den může
každý využít i na kanále
O2 TV Free, který je dostupný v pozemním
vysílání prostřednictvím
HbbTV aplikace. Při nedávném fotbalovém derby
Slavia – Sparta padl dosavadní rekord ve sledovanosti
jednotlivého pořadu, když tento zápas sledovalo celkem 239
tisíc diváků.

Počet zákazníků, kteří využívají
pevný internet xDSL, dosáhl na konci září 2017
výše 742 tisíc. Díky zrychlení internetu prostřednictvím
výstavby předsunutých DSLAMů využívá vysokorychlostní internet
založený na technologii
VDSL už více než 70 % domácností. Pro
domácnosti, které nemají k dispozici internetové připojení s
dostatečnou rychlostí přes technologii xDSL, nabízí O2 od
března neomezené připojení pomocí bezdrátové technologie 4G
LTE. Díky kombinaci obou technologií tak O2 pokrývá 99 % všech
adres na území České republiky. O tom, že zákazníci mají o
Internet na doma zájem, svědčí skutečnost, že na konci září
jich více než 770 tisíc využívalo domácí připojení k internetu
bez rozlišení použité technologie.

Celkový počet
pevných linek dosáhl na konci září 2017 výše
635 tisíc.

Slovensko

Počet
mobilních zákazníků na Slovensku vzrostl do
konce září 2017 meziročně o 2,8 % na
1 916 tisíc, z toho počet zákazníků smluvních
služeb se zvýšil o 6,9 % na 1 118 tisíc. Jejich podíl na
celkové bázi tak vzrostl meziročně o 2,3 procentního bodu na
58,4 %. Podobně jako v České republice i na Slovensku roste
počet zákazníků s 4G LTE chytrými telefony. Díky tomu vzrostla
spotřeba mobilních dat v prvních devíti měsících 2017 meziročně

o 64 %.

Přehled finančních výsledků

Celkové konsolidované provozní výnosy dosáhly
v prvních devíti měsících 2017 výše
27 893 mil. Kč, meziročně o 0,6 % více
. Provozní
výnosyv České republice dosáhly výše 22 822
mil. Kč, což představuje meziroční pokles o 0,4 %. Výnosy v
segmentu pevných linek poklesly o 6,9 % na 8
006 mil. Kč, když růstovou oblastí nadále zůstávají výnosy z O2
TV, které vzrostly meziročně o 10,2 %. Výnosy
mobilního segmentu vzrostly o 3,5 % na 14 816
mil. Kč, když od třetího čtvrtletí 2017 se ve výsledcích
negativně projevila evropská regulace roamingu. Bez vlivu
roamingu by mobilní výnosy v prvních devíti měsících 2017
vzrostly meziročně o 3,9 %. Z ostatních služeb se zpomalil
meziroční pokles hlasových výnosů a výnosů z SMS a MMS, který
byl více než kompenzován nárůstem výnosů z mobilních dat a z
prodeje zařízení. Jednou z nejrychleji rostoucích oblastí byly
výnosy z finančních služeb (pojištění zařízení, cestovní
pojištění nebo řešení elektronické evidence tržeb), které od
ledna do září 2017 dosáhly výše 126 mil. Kč.

Na Slovensku dosáhly celkové provozní výnosy
výše 5 230 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o 6,0 %.
Meziroční srovnání bylo negativně ovlivněno posilujícím kurzem
koruny vůči euru.
Výnosy v eurech tak
vzrostly o 7,9 % na 197 mil. EUR. Podobně jako
v České republice stály za nárůstem výnosů vyšší výnosy z
mobilních datových služeb a prodeje zařízení.

Provozní zisk
EBITDA poklesl v prvních devíti měsících
meziročně o
0,6 % na
7 804 mil. Kč, když nárůst roamingových
nákladů vyvolaný evropskou regulací a vyšší náklady na prodej
zařízení nebyly plně kompenzovány úsporami ostatních nákladů. V
České republice dosáhl provozní zisk EBITDA výše 6 048 mil. Kč,
což představuje pokles o 1,9 %, zatímco na Slovensku rostl o
3,7% na 1 756 mil. Kč (+5,6 % na 66,1 mil. EUR). Konsolidovaný
čistý zisk se zvýšil o 2,5 %a dosáhl
4 114 mil. Kč.

KLÍČOVÉ FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE

Finanční ukazatele skupiny

Finanční ukazatele 9M 2017 9M 2016 Meziroční změna

Provozní výnosy

– mobilní výnosy v ČR

– fixní výnosy v ČR

– výnosy na Slovensku

27 893 mil. Kč

14 816 mil. Kč

8 006 mil. Kč

5 230 mil. Kč

27 720 mil. Kč

14 319 mil. Kč

8 600 mil. Kč

4 934 mil. Kč

+0,6 %

+3,5 %

-6,9 %

+6,0 %

Celkové náklady

– z toho provozní náklady

20 141 mil. Kč

5 884 mil. Kč

19 926 mil. Kč

5 702 mil. Kč

+1,1 %

+3,2 %
EBITDA 7 804 mil. Kč 7 855 mil. Kč -0,6 %
EBITDA marže 28,0 % 28,3 % – 0,3 p. b.
Čistý zisk 4 114 mil. Kč 4 012 mil. Kč +2,5 %

Provozní ukazatele – Česká republika

Počet zákazníků mobilních služeb 30. 9. 2017 30. 9. 2016 Meziroční změna
Relativní Absolutní
Tarifní zákazníci 3 383 tis. 3 330 tis. +1,6 % + 53 tis.
Zákazníci s předplacenou kartou 1 534 tis. 1 591 tis. -3,6 % – 57 tis.
Celkem 4 917 tis. 4 921 tis. -0,1 % – 4 tis.
Průměrný výnos na zákazníka (ARPU) 292 Kč 288 Kč + 1,3 %
Počet zákazníků využívajících fixní
služby
30. 9. 2017 30. 9. 2016 Meziroční změna
Relativní Absolutní
O2 TV (IPTV a OTT) 230 tis. 220 tis. +4,5 % +10 tis.
xDSL 742 tis. 774 tis. -4,2 % -32 tis.
VDSL 528 tis. 477 tis. +10,6 % +51 tis.
Pevné hlasové linky 635 tis. 727 tis. -12,6 % -92 tis.
Chytré telefony 30. 9. 2017 30. 9. 2016 Meziroční změna
Podíl chytrých telefonů v síti O2 60,9 % 53,4 % +7,5 p. b.
Podíl chytrých telefonů s LTE v síti O2 41,7 % 27,9 % +13,8 p. b.

Provozní ukazatele – Slovensko

Počet zákazníků mobilních služeb 30. 9. 2017 30. 9. 2016 Meziroční změna
Relativní Absolutní
Tarifní zákazníci 1 118 tis. 1 045 tis. +6,9 % +73 tis.
Zákazníci s předplacenou kartou 798 tis. 820 tis. -2,6 % -22 tis.
Celkem 1 916 tis. 1 865 tis. +2,8 % +51 tis.

Přečtěte si celý článek

Na fanoušky bojových sportů čeká opět řada špičkových
soubojů těch nejlepších českých i zahraničích MMA zápasníků.
Liga českých šampiónů MMA tentokrát zavítá do Pardubic, kde se
uskuteční již pátý galavečer organizace XFN. Velkým lákadlem
bude návrat jednoho z nejlepších evropských bojovníků Patrika
Kincla, který se v České republice představí znovu po třech
letech. Přímý přenos startuje na O2 TV Sport v sobotu od 19.00
hodin.

.

Nepochybně to bude událost večera. Patrik Kincl, který dosud
zářil v přední světové organizaci ACB, kde dokázal porazit řadu
obávaných protivníků, ukáže své umění v divácky
nejočekávanějším souboji posledních měsíců. Jeho soupeřem totiž
bude Francouz marockého původu Mohamed Sayah. Ten v létě na
galavečeru OKTAGON 3 zničil slovenskou hvězdu Gábora Borárose.
Patrik Kincl chce nyní dokázat, že je lepším bojovníkem než
Boráros, a zároveň se plánuje stát nejlepším československým
zápasníkem dané váhové kategorie.

XFN 5 nabídne ale i celou řadu dalších zajímavých fightů. Po
zranění se do klece vrací hvězda české těžké váhy Miloš
„Meloun“ Petrášek. Jeho soupeřem bude slovenský Michal Těššík.
Do oktagonu nastoupí také Jaroslav Pokorný, který působil jako
trenér českého týmu v loňské sérii reality show OKTAGON. Přímý
přenos bude na stanici O2 TV Sport komentovat uznávaný trenér
Marek Lončák a legendární MMA bojovník Pepa „Gorila“ Král.
Živé
vysílání lze sledovat i přes O2 TV Sport na den za 69
Kč!

Stanice O2 TV Sport vysílá kromě nejprestižnějších domácích
MMA organizací – Gladiator Championship Fighting (GCF), Fusion
Fight Night (FFN) nebo XFN, také druhý ročník MMA reality show
OKTAGON.

Plán živých přenosů do konce roku 2017:

Stanice Událost Datum Místo
O2 TV Sport OKTAGON 4 – finále reality show 12. 11. 2017 Bratislava
O2 TV Sport Heroes Gate 01. 12. 2017 Praha
O2 TV Sport XFN 6 07. 12. 2017 Praha – O2 arena

Přečtěte si celý článek

V průběhu včerejšího odpoledne se na sociálních sítích
objevily příspěvky týkající se prodeje nové knihy Jaroslava
Kmenty Boss Babiš prostřednictvím e-shopu O2 Active. Prodej a
propagace této knižní novinky nijak nevybočuje z běžného
režimu, kterým zviditelňujeme všechny významné nové položky v
O2 Active. SMS s obchodním sdělením, doplněným o recenzi knihy
z našeho partnerského portálu, byla zaslána zákazníkům O2,
kteří dali aktivní souhlas se zasíláním novinek tohoto typu.
Nezávislé recenze na knihy jsou běžnou a trvalou součástí O2
Active. SMS nabídka nebyla poslána všem našim zákazníkům a její
rozeslání nemělo žádný politický podtext. Podnikání i
komunikace společnosti O2 jsou striktně apolitické.

Přečtěte si celý článek

V neděli od 17.30 hodin se na pražské Letné odehraje
dlouho očekávaný souboj české nejvyšší fotbalové soutěže.
Aktuální lídr z Plzně poměří síly s pražskou Spartou. Tento
vrchol podzimní části HET ligy odvysílají kanály O2 TV Sport,
O2 TV Fotbal i O2 TV Free.

.

Živý přenos půjde sledovat samozřejmě i přes stále
populárnější možnost O2 TV Sport na den za 69 Kč, kde utkání
uvidíte v prohlížeči nebo v aplikaci O2 TV na mobilu i tabletu.
Další možností ke sledování je více než
1200
restaurací čepující piva Plzeňského Prazdroje a
Staropramenu.

„Podobně jako při derby nabídneme na O2 TV Fotbal i
pozápasovou tiskovou konferenci, takže fanoušci nepřijdou ani o
bezprostřední reakce trenérů. Při vysílání také využijeme
virtuální grafiku, kde například základní sestavy uvidí divák
ve speciálním 3D režimu,“
vysvětluje
Marek Kindernay, výkonný ředitel stanice O2 TV
Sport.

Na nedělní šlágr se také připravuje studio moderátora
Petra Svěceného, kam přijal pozvání
Jan Rezek, který ve Viktorii Plzeň strávil
značnou část své kariéry, a rovněž zkušený trenér
Zdeněk Ščasný, jenž v minulosti několikrát
letenský klub trénoval. Samotné utkání pak bude komentovat duo Václav Pilný a Jan Homolka.

Pro Spartu bude nedělní duel extrémně důležitý. Již nyní
ztrácí na Plzeň dvanáct bodů a další zaváhání by pro výběr
italského kouče Andrey Stramaccioniho bylo velkou komplikací v
boji o nejvyšší příčky tabulky. Plzeňští v případě tříbodového
úspěchu naopak potvrdí skvělou podzimní formu, která znamená
první místo s pohodlným bodovým náskokem.

Kdo ovládne vyprodaný souboj mezi Spartou a Plzní? Bude se
radovat tým okolo sparťanské legendy Tomáše Rosického nebo bude
slavit úspěch sehraná parta kouče Pavla Vrby? Na vše odpoví
přímý přenos v neděli od 17.30 hodin jedině v O2 TV.

Přečtěte si celý článek

Fanoušci bojových sportů se dočkají ve čtvrtek od
19.10 hodin výjimečného večera. V rámci GCF 41: Night of the
Legends se do klece postaví opravdové legendy českého MMA.
Vůbec posledním zápasem v kariéře se bude loučit Michal
„Háša“ Hamršmíd nebo Josef „Gorila“ Král. Stanice O2 TV Sport
odvysílá celý galavečer v přímém přenosu.

Vyprodaná aréna Sparty na Podvinném mlýně nabídne celou řadu
velkých jmen českého MMA. V oktagonu se představí
Daniel Macháček, Václav Přibyl, Ladislav Žák, Vít
Mrákota, Pavel Bechtold, Bohumil Lungrik, Leoš Brichta, Matúš
Juráček, Artur Mykytenko, Jakub Kukla a Mirislav Brož.

Chybět nebudou ani zahraniční bojovníci.

Největší událostí bude jistě návrat
Michala Hamršmída. Populární „Háša“ v
posledních letech vyměnil klec za trénování hokejistů. Působí
jako kondiční trenér české hokejové reprezentace a pomáhá s
přípravou také u hokejistů Sparty. Bývalému českému bojovníkovi
desetiletí bude chtít překazit loučení vícenásobný mistr v
řeckořímském zápase
Petr Mai. Ten bude mít o motivaci postaráno,
při vzájemném souboji v roce 1999 se totiž z vítězství radoval
právě
Hamršmíd. Oba bojovníci si určili zápasovou
váhu na 66 kilo.

V našlapané fight kartě se například ukáže také bývalý
hokejový brankář
Miroslav Brož, který ještě před lety jako
junior hrál třeba s Vladimírem Sobotkou nebo Jakubem Voráčkem.
Přímý přenos začíná na O2 TV Sport přesně v 19:10 a u mikrofonu
se bude střídat
Jiří „Mamut“ Paluska, šéftrenér pražského Penta Gymu
Daniel Barták a jeden z nejlepších domácích rozhodčích MMA a promotér v jedné osobě
Pavel Touš.
Živý přenos
půjde sledovat i přes O2 TV Sport na den za 69 Kč!

Stanice O2 TV Sport vysílá kromě nejprestižnějších domácích MMA
organizací – Gladiator Championship Fighting (GCF), Fusion Fight Night (FFN) nebo XFN, také druhý ročník MMA reality show
OKTAGON.

Plán živých přenosů do konce roku 2017:
21.10. XFN 5 – Pardubice,
12.11. OKTAGON 4 Finále – Bratislava,
1.12. HEROES GATE – Praha,
7.12. XFN 6 – Praha, O2 Arena.

Přečtěte si celý článek

Již rok používá Zdravotnická záchranná služba
Královehradeckého kraje (ZZS KHK) mobilní aplikaci, která
pomáhá zajistit první pomoc dříve, než je k pacientovi schopna
dojet nejbližší sanitka nebo doletět vrtulník. Jelikož při
zástavě srdce hraje roli každá minuta, může proškolený
dobrovolník povolaný mobilní aplikací, který je k pacientovi
nejblíže, významně pomoci při záchraně lidského života.

Za jeden rok fungování v Královehradeckém kraji pomohla
aplikace při téměř dvou stech zdravotnických zásazích. Vedení
O2 nyní aplikaci nabídlo i dalším krajům.
„Rozhodli jsme se tak podpořit projekt, díky kterému
telekomunikační technologie zachraňují životy. Na své náklady
jsme připraveni nasadit aplikaci i v dalších krajích,“

popisuje místopředseda představenstva a finanční ředitel O2
Tomáš Kouřil.

Jak aplikace funguje?

Mobilní aplikace automaticky vyhledává nejbližší aktivní
First Respondery, tedy dobrovolníky vyškolené v poskytování
první pomoci, a upozorní je na výskyt případu náhlé srdeční
zástavy v jejich okolí. Pokud se rozhodnou výzvu přijmout,
aplikace je automaticky začne navigovat k pacientovi. O přijetí
výzvy je zároveň informován dispečink, který o blížící se
pomoci podává zprávu i volajícímu na tísňovou linku.

Pomáhají záchranáři i dvě stě laiků

„Na počátku aplikaci využívali pouze zdravotničtí
záchranáři, kteří nebyli v danou chvíli ve službě. Těší nás, že
nyní už je téměř dvě stě First Responderů z řad laiků, kteří
absolvovali odborné školení. Ti jsou nejblíže terénu a obětem
srdeční zástavy, a mohou tak nejefektivněji zasáhnout a pomoci
zachránit lidský život,“
popisuje MUDr. Jiří Mašek,
ředitel ZZS KHK.

Za jeden rok, co ZZS KHK aplikaci využívá, došlo k její
aktivaci v téměř dvou stech případech. Díky rychlé pomoci
proškoleného dobrovolníka přežil bez vážnějších následků i pan
Jarmil Paar, který byl po zástavě srdce 12 minut ve stavu
klinické smrti. Více se dozvíte v následujícím videu:

Přečtěte si celý článek

Digitální televize O2 TV mění svou tvář. Zákazníci už nikdy nebudou muset složitě hledat
své oblíbené filmy a seriály. S novou úvodní obrazovkou Moje
menu je budou mít přehledně před sebou už po spuštění O2 TV.
Tuto novinku představí společnost O2 postupně ve vlnách,
první zákazníci se dočkají již v pondělí 9. října.

.

Nová funkce O2 TV – „Moje menu“ pro diváky analyzuje v každém
okamžiku tisíce hodin obsahu na všech kanálech a přehledně jej
třídí do osmi nejpopulárnějších obsahových kategorií.
Stisknutím tlačítka „Menu“ na TV ovladači se tak divákům
zobrazí obrazovka, na níž jsou nejpopulárnější služby O2 TV
dostupné na jedno kliknutí.

„Naším záměrem bylo zjednodušit zákazníkům O2 TV orientaci
ve velkém množství hodin obsahu, představit jim ty nejlepší
pořady z kanálů, které doposud nesledovali. Stačí jen, aby si
zákazník
řekl, nač má zrovna náladu a klikl na patřičnou kategorii. Například
filmy v kategorii Nejlepší filmy nebo Komedie jsou navíc
seřazeny podle hodnocení milionů diváků,“
říká
David Duroň, ředitel
O2 TV. Přehledné hodnocení filmů i seriálů
pochází z databáze globální služby
IMDb.com.

Podoba i funkcionality Moje menu vychází přímo z představ
zákazníků O2 TV.
„Z anonymních dat chování uživatelů u 120 tisíců set top boxů jsme zjistili, jaké funkce jsou pro diváky
nejdůležitější
a vylepšili jejich přístup k nim,“ vysvětluje
Petr Tejkal z agentury
2fresh, která design a prostředí Moje menu
vyvinula. Ve stejném designu bude i nová podoba webu
O2 TV, která bude spuštěna
během několika týdnů.

Uživatele nejvíce zajímá, co právě teď běží na jejich
oblíbených kanálech, dále jaký je aktuální výběr TV pořadu dle
žánrů, seznam vlastních nahrávek a
O2
Videotéka
. 2fresh pro vývoj nové funkce využil tzv. „human
centric design“, kdy zkoumal přímo potřeby koncových zákazníků.

„Kdybychom začali designovat na základě našich domněnek, produkt by se snadno mohl minout s
požadavky zákazníků,“
dodává
Petr Tejkal.

Nové rozhraní bude spuštěno všem zákazníkům v několika
vlnách. Jako první přijdou ve zmiňovaném termínu na řadu
uživatelé O2 TV XL. Následovat budou diváci O2 TV L, O2 TV M a
O2 TV HBO. Posledním zákazníkům bude Moje menu spuštěno během
listopadu.

Přečtěte si celý článek

Zákazníci O2, kteří využívají VDSL tarif Premium, se mohou
od 4. října těšit na zvýšení rychlosti. Společnost O2 zvýší u
této služby rychlost ze stávajících 80 Mbit/s až na 100 Mbit/s.
„Výrazné zrychlení internetového připojení se nijak nepromítne
do stávající ceny tarifu Premium,“ vysvětluje Jan Hruška,
ředitel pro fixní služby O2.

Dodavatel pevné sítě, společnost Cetin, pokračuje ve
zkvalitňování svých služeb. Také díky tomu může společnost O2
zvýšit rychlostní limit tisícům zákazníků s tarifem Premium, u
kterých to umožňují technické parametry jejich přípojek.

Se zvýšenou rychlostí až 100 Mb/s umožňuje Internet Premium
HD od O2 zákazníkům sledovat online televizi v HD rozlišení,
pohodlně stahovat HD filmy, fotky, hudbu a mnohé další.

Pro nejlepší využití možností, které nabízí O2 Internet
Premium HD, se doporučuje modem O2 Smart Box. „O2 Smart Box
kombinuje nejrychlejší dostupný internetový modem, WiFi router
a centrum připojení chytré domácnosti. Zákazníkům tedy umožňuje
kontrolovat prostřednictvím aplikace připojení chytrých
zásuvek, zabezpečení domácnosti či stav požárních hlásičů,“
dodává Jan Hruška.

O2 bude o zrychlení služby Premium informovat zákazníky
prostřednictvím SMS a e-mailu.

Přečtěte si celý článek

 • Předobjednávky na modely iPhone 8, 8 Plus, Watch S3
  a Nike + zahájí O2 v pátek 22. září
 • Předobjednávky iPhone X začnou několik týdnů
  poté
 • O2 zlevňuje předchozí modely, iPhone SE nabízí
  stále za nejnižší cenu na trhu

Operátor O2 zahájí prodej nové generace telefonů iPhone 8 a
iPhone 8 Plus už v pátek 29. září, tedy ve stejný den, kdy
budou oficiálně dostupné v České republice. Ve stejnou dobu O2
zařadí do nabídky chytré hodinky Apple Watch S3, nově také
speciální edici Nike+, která bude v prodeji od 5. října. O2
zákazníkům nabídne všechny barevné varianty.

Pro všechny zájemce připravil operátor O2 už tradičně
možnost předobjednávek, které odstartují v pátek 22. září v 9
hodin na webu
www.o2.cz/osobni/chci-novy-iphone.
Předobjednávky nabídne O2 i u nového modelu iPhone X. Ty O2
odstartují v pátek 27. října, prodej začne v pátek 3.
listopadu.

Kdo chce na koupi nového telefonu ušetřit několik tisíc,
může donést svůj stávající iPhone do některé ze značkových
prodejen. Specialisté O2 určí podle opotřebení jeho hodnotu a
tu poté odečtou od ceny nového zařízení. Zákazník tak při koupi
nového iPhone 8 může ušetřit až několik tisíc korun. Nový
telefon je u O2 možné koupit na splátky bez navýšení a s
nulovou akontací.

Spolu se zařazením nových modelů značky Apple do nabídky O2
zároveň snižuje ceny předchozích modelů až o 4 000 Kč.
Například základní model iPhone SE nabídne O2 za nejnižší cenu
v oficiální distribuci, a to 8 995 korun.

Kromě telefonů iPhone a chytrých hodinek Apple Watch
operátor O2 nabízí také
iPady
a značkové
příslušenství.

Nový telefon bude možné zakoupit u O2
s řadou výhod:

 • Možnost dát na
  protiúčet starší modely iPhone a snížit si
  tak pořizovací cenu nového telefonu
 • Možnost zakoupení
  na splátky bez navýšení s nulovou
  akontací
 • Možnost
  pojištění proti poškození a krádeži
 • Pomoc s nastavením telefonu v rámci služby
  O2 péče (např. nastavení emailu nebo
  zálohování dat do iCloud)
 • Pestrý výběr z
  příslušenství, které ochrání nový telefon
  (např. ochranné tvrzené sklo nebo zadní kryt)
 • Hovory ve vysoké kvalitě a s potlačením okolních ruchů,
  spojení do dvou vteřin a možnost telefonovat a datovat
  souběžně díky technologii
  VoLTE
 • Garance fungování nejrychlejšího internetu 4G LTE od O2,
  možnost surfovat rychlostí až 300 Mb/s, a to díky technologii

  2CC a 3CC

 • Dvouletá záruka a servisní síť na celém území České
  republiky
 • Originální balení určené pro ČR (návody, nabíječka,
  atd.)

iPhone

Nabídka telefonů iPhone u O2:

Model Specifikace Cena (Kč) Barva
iPhone 8 64GB 20 995 vesmírně šedá, stříbrná, zlatá
256GB 25 495
iPhone 8 Plus 64GB 23 995
256GB 28 495
iPhone X 64 GB 29 995 vesmírně šedá, stříbrná
256 GB 34 495
Apple Watch Series 3 38mm 9 790 stříbrný hliník s mlhově šedým sportovním
řemínkem,
42mm 10 690 zlatý hliník s pískově růžovým sportovním řemínkem,
vesmírně šedý hliník s šedým sportovním řemínkem, vesmírně
šedý hliníku s černým sportovním řemínkem
Apple Watch Nike+ 38mm 9 790 stříbrný hliník s platinovým/černým sportovním
řemínkem,
42mm 10 690 vesmírně šedý hliník s antracitovým/černým sportovním
řemínkem
iPhone SE 32GB 8 995 vesmírně šedá, stříbrná, zlatá, růžovo
zlatá
128GB 11 995
iPhone 6s 32GB 13 495 vesmírně šedá, stříbrná
128GB 16 495
iPhone 6s Plus 32GB 16 495
128GB 19 495
iPhone 7 32GB 16 495 temně černá, černá, stříbrná, zlatá, růžovo
zlatá
iPhone 7 Plus 32 GB 19 995
128 GB 22 995

Přečtěte si celý článek

Nedělní pražské derby mezi fotbalisty Slavie a Sparty
bylo v O2 TV nejsledovanějším přenosem v historii celé
digitální televize. Přímý přenos sledovalo celkem 239 tisíc
diváků. Historický rekord padl také při prodeji tarifu O2 TV
Sport na den za 69 Kč a v objemu přenesených dat.

.

Derby Slavia – Sparta mohli diváci sledovat na stanicích O2
TV Sport, O2 TV Fotbal a O2 TV Free. Utkání bylo dostupné nejen
v domácnostech, ale rovněž na webu, přes mobilní aplikaci nebo
ve více než 1200 restauracích.

„Celkem zápas v O2 TV vidělo 239 tisíc diváků, čímž jsme
překonali rekord z jarního derby. Milník padl také při prodeji
denního tarifu a v objemu dat, která přes aplikaci a mobilní
vysílání v neděli od 17.30 hodin protekla sítí O2. Maximální
přenosová rychlost dosáhla 153 Gbps, což je o 66 procent více
než při jarním derby,“
prozradil
David Duroň, ředitel O2 TV.

Během nedělního živého vysílání si odbyla premiéru také nová
virtuální grafika, díky které byly například úvodní sestavy
zobrazeny ve speciálním 3D režimu.
„Tuto novinku jsme na O2 TV Sport nasadili vůbec poprvé.
Pozitivní reakce veřejnosti nás mile překvapily, takže
uvažujeme, že tuto grafiku využijeme i při dalších zápasech HET
ligy,“
vysvětlil
Marek Kindernay, výkonný ředitel stanice O2 TV
Sport.

.

O O2 TV

Digitální televize O2 TV se může pochlubit 260
tisíci aktivními set top boxy. Dalších 50 000 diváků sleduje
vysílání pravidelně v restauracích čepující piva Plzeňského
Prazdroje a Staropramenu. Počet zákazníků, kteří využívají O2
TV aktivně prostřednictvím webu nebo aplikace, dosahuje na 350
tisíc diváků. Za rostoucím zájmem o digitální televizi stojí
především její unikátní funkce, jako jsou výběr ze souběžně
hraných zápasů, výběr úhlů kamer nebo možnost sledovat
kompletní televizní nabídku až 50 hodin zpětně. O2 TV funguje na platformě nangu.TV.

Přečtěte si celý článek

Druhá série mezinárodní reality show OKTAGON
odstartuje v pondělí 18. září od 21.00 hodin exkluzivně na
stanici O2 TV Sport. Celkem osm dílů přinese napínavé příběhy
a osudy čtyř českých a čtyř slovenských zápasníků MMA.
Všichni se budou společně připravovat, bojovat a žít v jedné
vile, tudíž o emoce a napětí rozhodně nebude nouze. Absolutní
vítěz se může těšit na roční kontrakt ve výši 260 tisíc
korun.

.

Každé pondělí od 21.00 hodin na O2 TV Sport se fanoušci dočkají pokračování
úspěšně československé reality show OKTAGON, kterou v loňském
roce ovládl slovenský bijec
Gábor Borároš. Celá show se bude opět věnovat
stále populárnějšímu smíšenému bojovému umění (MMA), které se
řadí mezi vůbec nejtvrdší a nejkomplexnější sporty na světě. I
OKTAGON půjde sledovat přes O2 TV
Sport na den za 69 Kč, kde reality show uvidíte v prohlížeči
nebo v aplikaci O2 TV na mobilu či tabletu (více informací
ZDE).

Diváci se můžou těšit na zcela nové tváře, které se
představí v tradiční pyramidě. Do semifinále postoupí dva
nejlepší z každého týmu a následný vrchol proběhne 12.
listopadu na závěrečném galavečeru v Bratislavě. Jedinou změnou
bude zápasová váha, která byla nově stanovena do 84 kg.

„Už v minulém roce se nám potvrdilo, že investice do vlastní
tvorby a bojových sportů se nám vrací v podobě značného
fanouškovského zájmu. Vedle nejlepších českých turnajů a
pravidelného magazínu nyní pokračujeme i ve slibované reality
show,“
říká
Marek Kindernay, výkonný ředitel O2 TV Sport,
a hned vzápětí dodává: „Můžu prozradit, že nás v osmi dílech čekají silné příběhy,
napínavé situace a samozřejmě obdivuhodné výkony. Velkým
lákadlem je také tým trenérů, tam se představí skutečné
osobnosti bojových sportů.“

Legendy české i slovenské scény. Tak se dá charakterizovat
složení obou trenérských týmů. Za Čechy bude koučovat
Petr Macháček, ikona českého thaiboxu a MMA,
známý trenér a motivátor. Jeho parťákem se stal
Karlos Vémola, elitní MMA zápasník, který se
jako historicky první Čech probojoval do nejprestižnější
organizace UFC. Na slovenské straně pak bude působit
charismatický
Ilja Škondrič, jehož diváci znají již z první
sérii. Po jeho boku pak stojí hvězdný
Attila Végh, bývalý šampion organizace
Bellator. Dokáží Češi i s pomocí legendárních trenérů konečně
Slováky porazit?

A kdo patří mezi hlavní hrdiny druhé série reality show O2
TV Sport OKTAGON?

Český tým:

Michal Kotalík (3-3) je odchovancem Junior MMA
Nymburk a do střední váhy přichází z polotěžké kategorie. Mohli
jsme ho vidět na prvním galavečeru OKTAGON, kde dokázal zdolat
Pavla Langera na KO už v prvním kole.

Ondřej Raška (7-3) je zástupcem Jetsaam gym
Brno a rovněž patří ke zkušenějším bojovníkům. Nebezpečný je
hlavně na zemi, kde všechny svoje výhry zaznamenal ukončením
pomocí tzv. submission.

Pavel Salčák (0-0) je nováčkem na
profesionální scéně MMA, ale určitě ne na scéně bojových
sportů. Svěřenec Andrého Reinderse se stal amatérským šampiónem
České republiky v thajském boxu.

Pavel Simandl (0-0) je dalším bojovníkem
Andrého Reinderse, který si v show odbude profesionální debut.
Simandl se dosud prosazoval především jako řecko-římský
zápasník, i proto bude jeho předností boj na zemi. Mimo toho má
český bojovník za sebou velmi zajímavý životní příběh, který
chytí za srdce nejednoho diváka.

Za slovenský tým bude bojovat zkušený zápasník
Tomáš Bolo (4-4),
Patrik Grunner (3-2),
Radovan Úškrt (2-1) nebo papírový favorit,
dosud neporažený
Samuel Krištofič (7-0).
„Po roce je tady nová šance pro všechny účastníky změnit
své životy. Každý má svou vlastní motivaci, každý je v reality
show z jiných důvodů, ale všichni mají jedno společné, čeká je
největší výzva kariéry a uspět může pouze jeden,“

prohlásil
Ondřej Novotný, známý moderátor a komentátor,
který společně s
Pavolem Nerudou patří mezi tvůrce celé reality
show.

Kromě reality show OKTAGON přináší stanice O2 TV Sport i
exkluzivní přímé přenosy z dalších nejslavnějších domácích MMA
organizací. Jako například v pátek 15. září od 19.00 hodin živý
přenos z galavečera Fight Night West 2 & XFN 4 v Karlových
Varech nebo 12. října GCF 41: NIGHT OF THE LEGENDS z pražské
areny Sparta Podvinný mlýn.

Přečtěte si celý článek

V neděli od 17.30 hodin se na obrazovkách digitální
televize O2 TV odehraje jeden z vrcholů podzimní části
sezony, 288. derby pražských „S“. Na stanici O2 TV Fotbal si
diváci opět naplno užijí unikátní funkce multidimenze. Jako
například fanouškovský komentář, při kterém se tentokrát
představí známý režisér a velký fanoušek Slavie David
Ondříček, jeho soupeřem za mikrofonem pak bude populární
herec Jakub Štáfek alias Julius Lavický ze seriálu
Vyšehrad.

.

Nejprestižnější a nejsledovanější zápas tuzemské fotbalové
sezony odvysílají kanály O2 TV Sport, O2 TV Fotbal a O2 TV
Free. Živý přenos půjde sledovat i přes stále populárnější
možnost O2 TV Sport na den za 69 Kč, kde utkání uvidíte v
prohlížeči nebo v aplikaci O2 TV na mobilu i tabletu. O všech
dostupných možnostech, jak nedělní derby sledovat, informujeme
přímo
ZDE.

Funkce multidimenze na stanici O2 TV Fotbal umožní tradiční
výběr z různých kamer a také možnost zvolit si dva různé
komentáře. Ten klasický, neutrální zajistí zkušené duo
Milan Štěrba a
Jan Homolka. Na zaujaté a fanouškovské
komentování se pak může každý těšit od
Davida Ondříčka, slavného režiséra a velkého
slávisty, nebo od herce
Jakuba Štáfka, který se proslavil jako
Julius Lavický z fotbalového seriálu Vyšehrad.
Lavi bude zcela jistě neobjektivně a fanaticky držet palce své
Spartě.

„Při derby budeme mít v plném provozu celkem patnáct
speciálních kamer, je to pro srovnání stejný počet jako u Ligy mistrů. Premiéru si odbyde také nová virtuální
grafika, díky které můžeme při vysílání využívat 3D efekty, jako například zobrazení základní sestavy přímo na hřišti.
Poslední novinkou bude přímý přenos z pozápasové tiskové
konference, která poběží na O2 TV Fotbal,“
prozradil
Marek Kindernay, výkonný ředitel O2 TV
Sport.

Samozřejmostí pak zůstává studio
Petra Svěceného, kde nebude chybět ani
originální pohár pro vítěze HET ligy. Jako host dorazí
Horst Siegl, držitel jedenácti sparťanských
titulů a autor 176. ligových gólů. Do studia O2 TV Sport zavítá
také
Luboš Kozel, trenér české reprezentace do 18
let a mistr ligy s pražskou Slavií.

Kdo ovládne beznadějně vyprodaný souboj o pomyslného vládce
Prahy? Bude mezi klíčové hráče patřit po dlouhých sedmnácti
letech Tomáš Rosický? Na vše odpoví přímý přenos v neděli od
18.00 hodin v O2 TV.

Přečtěte si celý článek

V úterý 12. září startuje dlouho očekávaná Liga mistrů. Nejprestižnější klubovou soutěž na světě nabídnou stanice O2 TV Sport a O2 TV Fotbal. Každý hrací týden se jedná o osm exkluzivních přímých přenosů, navíc nově jsou všechna utkání s českým komentářem! Chybět nebudou ani tradiční studia Petra Svěceného. V úterý i ve středu začínají živé přenosy již ve 20.10 hodin.

V letošní sezoně dojde k úpravě vysílacího schématu. „Z Ligy mistrů máme nyní osm nejatraktivnějších zápasů každý hrací týden, vždy v úterý a ve středu po čtyřech utkáních. Novinkou bude, že všechny přímé přenosy odvysíláme s českým komentářem. Rozhodli jsme se tak na základě diváckého zájmu, a také faktu, že český fanoušek preferuje především utkání doprovázená komentářem v českém jazyce,“ vysvětlil Marek Kindernay, výkonný ředitel stanice O2 TV Sport. Možnost sledovat duely s originálním komentářem bude i nadále zachována.

Zápasová studia Ligy mistrů má opět plně ve své režii moderátor Petr Svěcený. Ten si v průběhu celého ročníku bude zvát celou řadu zajímavých hostů, expertů a odborníků. Například v úterý dorazí do studia Karel Poborský, bývalý skvělý reprezentační záložník, který za svoji bohatou kariéru prošel takovými kluby jako Benfica Lisabon, Lazio Řím nebo Manchester United. Diváci se můžou těšit i na odborné analýzy od Karola Kisela nebo ve středu na Tomáše Ujfalušiho, jenž dokázal s Atléticem Madrid vyhrát Evropskou ligu i Superpohár UEFA.

Hned v prvním hracím dni nabídne O2 TV atraktivní českou stopu. Na Basilej Marka Suchého a brankáře Tomáše Vaclíka totiž čeká slavný stadion Old Trafford, kde domácí zápasy hraje Manchester United. Čeští reprezentanti tak budou čelit značné útočné síle především v podání belgického kanonýra Romela Lukaka.

K velké premiéře, kterou by si český fanoušek neměl rozhodně nechat ujít, může dojít i v dalším úterním duelu. Italský AS Řím přivítá Atlético Madrid a do hry může zasáhnout i český útočník Patrik Schick. Toho sice v posledních dnech trápilo lehké svalové zranění, ale nejdražší posila v historii římského AS by mohla v roli žolíka do tohoto utkání naskočit.

Úterní zápasy Ligy mistrů v O2 TV:

Stanice Zápas Čas vysílání Komentátoři
O2 TV Sport Manchester United – FC Basilej 20:10 – 23:00 Jiří Vrba, Aleš Svoboda
O2 TV Fotbal AS Řím – Atlético Madrid 20:10 – 23:00 Milan Štěrba
O2 TV Fotbal Bayern Mnichov – RSC Anderlecht 20:10 – 23:00 Martin Kubičík
O2 TV Fotbal Celtic FC – Paris Saint-Germain 20:10 – 23:00 Václav Pilný

 

Středeční zápasy Ligy mistrů v O2 TV:

Stanice Zápas Čas vysílání Komentátoři
O2 TV Sport Liverpool FC – Sevilla FC 20:10 – 23:00 Milan Štěrba a Vlastimil Kaiser
O2 TV Fotbal Tottenham Hotspur – Borussia Dortmund 20:10 – 23:00 Aleš Svoboda
O2 TV Fotbal Real Madrid – APOEL FC 20:10 – 23:00 Jan Homolka
O2 TV Fotbal Feyenoord Rotterdam – Manchester City 20:10 – 23:00 Radek Šilhan

Přečtěte si celý článek

Operátor O2 nadále vylepšuje svou nabídku, ve které od září
přibude
nový tarif Data 10 GB. „Na jaře jsme představili skupinový balíček O2 Spolu,
který nabízí tři, šest nebo deset gigabytů mobilních dat pro
každého zákazníka a k tomu navíc digitální televizi O2 TV.
Rozšířili jsme také nabídku FREE pro jednotlivce, do které jsme
přidali tarify s větší porcí dat,“
popisuje ředitelka
mobilního segmentu v O2 Silvia Cieslarová, a dodává:
„Od začátku září nabízíme další novinku – tarif Data 10 GB.
Chceme jím oslovit zákazníky, kteří mobilní telefon využívají
nejvíce k surfování na internetu a využívaní aplikací, a méně
volají nebo posílají klasické SMS.“

Nový tarif nabídne za měsíční cenu 499 korun 10 GB mobilních
dat v základu. Takový objem dat stačí na pravidelný poslech
hudby v telefonu, sledování videí na sociálních sítích nebo
sdílení fotek. Minuta volání vyjde na 3,50 korun a SMS na 1,50
korun. Od 15. září bude k tarifu možné využít balíček 60
volných minut do všech sítí za 100 korun a balíček 120 SMS za
50 korun.

O2 nabídka tarifů

Přečtěte si celý článek

V komentátorském týmu stanice O2 TV Sport dochází od
1. září ke změně na pozici šéfa sportovní redakce. Tuto
funkci oficiálně převezme Jiří Baumruk, bývalý šéf sportu
České televize a zkušený novinář, který již přes dva roky
provázel hlasem diváky stanice O2 TV Sport při tenisu,
plavání či například basketbalu. Tomáš Radotínský, jenž dosud
postavení šéfkomentátora zastával, odchází na zdravotní
dovolenou.

.

Pracovní náplň
Tomáše Radotínského si částečně rozebere právě

Jiří Baumruk a také moderátor
Petr Svěcený.
„Chtěl bych Tomášovi hlavně poděkovat za dosavadní
spolupráci, která byla vždy na té nejvyšší profesionální
úrovni. Pevně věřím, že se k nám brzy vrátí a bude opět
součástí týmu,“
prohlásil
Marek Kindernay, výkonný ředitel O2 TV Sport,
a vzápětí doplnil:
„Zároveň jsem rád, že Jirka Baumruk přijal naši nabídku a
předá týmu svoje bohaté zkušenosti.“

Přečtěte si celý článek

Společnost O2 přichází s reklamní kampaní k nabídce nových
internetových tarifů.

Hlavní postavou kampaně je Chytrá síť, která přináší
Internet HD do domácností. Personalizovaná Chytrá síť, která se
představila již v předchozí kampani, ukazuje jednotlivé funkce
nejen HD tarifů, ale také výkonného modemu O2 Smart Box.

Kampaň se spouští 1. září a objeví se v tisku, onlinu,
outdooru, na prodejnách a v TV spotech.

„V aktuální kampani rozvíjíme charakter naší Chytré sítě,
která přináší internet do 99 % domácností. Nyní ukazuje další
jeho výlučné funkce, které zvyšují komfort našich zákazníků, ať
už jde o zabezpečení domácnosti či sledování online videí na
internetu ve vysoké kvalitě,“
popisuje Richard
Siebenstich, ředitel marketingové komunikace v O2.

V kampani se postupně představí tři třicetivteřinové a jeden
patnáctivteřinový TV spot. Současnou kampaň v rámci
dlouhodobého kreativního konceptu již tradičně připravila
interní agentura Oliver. Scénáře spotů se ujali Ďuro Bartoš,
Ondřej Klíma a Jakub Votroubek, art direkce Ivan Holic,
režisérem je Roman Valent a kameramanem Jon Gaute Espevold. O
produkci se postarala Armada Films, o postprodukci pak studio
RUR. Hlas kampani propůjčili zpěvačka a herečka Kateřina
Winterová a herec Richard Fiala.

Nová služba Internet HD umožňuje sledovat videa v HD kvalitě
bez čekání díky jejich uložení přímo v síti O2. Výkonný modem
O2 Smart Box v designu Martina Tvarůžka promění váš byt či dům
v chytrou domácnost
.Můžete k němu připojit zabezpečení
domácnosti, požární hlásiče nebo chytré zásuvky. Stačí si do
telefonu nainstalovat mobilní aplikaci.

Kontrolu nad správnou funkčností přípojky zákazníků O2 pak
obstará nová služba Virtuální technik. Ta odhaluje případné
problémy s internetovým připojením a hledá rychlé online
řešení.

Přehled tarifů Internetu HD

Tarif Rychlost Datový limit Cena s DPH se závazkem Cena s DPH bez závazku
Internet Optimal HD 20/2 Mbps Bez omezení 499 Kč 699 Kč
Internet Aktiv HD 50/5 Mbps Bez omezení 549 Kč 699 Kč
Internet Premium HD 80/8 Mbps Bez omezení 649 Kč 799 KčPřečtěte si celý článek

 • ·
  K mobilu rodiče nejčastěji pořizují předplacenou
  kartu nebo rodinný tarif
 • ·
  Za první telefon pro potomka utratí do třech tisíc
  korun
 • ·
  Třetina rodičů netuší, zda má jejich dítě profil na
  sociálních sítích a s kým je zde v kontaktu

České děti se k mobilním technologiím dostávají poměrně
brzo. Téměř čtvrtina (23 %) dostane svůj první mobil dokonce
ještě v předškolním věku.
„A to i přesto, že jen dvě procenta rodičů původně
považovala za ideální jim v tomto věku mobil zakoupit,“

poukazuje na kontrast v průzkumu Silvia Cieslarová, ředitelka
mobilního segmentu v O2. Do osmi let pak má telefon již třetina
dětí (32 %) a v jedenácti si sebou do školy vlastní mobil
nenosí jen sotva dva z deseti školáků.

.

Většina rodičů dětem k prvnímu mobilnímu telefonu pořizuje
předplacenou kartu.
„Stále více lidí využívá také výhodných rodiiných tarifů.
Tuto možnost v průzkumu uvedla desetina respondentů,“

popisuje Silvia Cieslarová.

Rodiče školákům nejčastěji pořizují telefony nižší a střední
třídy.
„Přístroje za cenu přesahující deset tisíc korun by
nekoupilo ani půl procenta zúčastněných. Kvalitní telefony však
v současné době lze použít i za mnohem nižší cenu. Díky
letnímu
bonusu lze u O2
pořídit slušně vybavený chytrý telefon s
technologií LTE za cenu do 4 000 korun,“
dodává Silvia
Cieslarová. Děti svůj první mobilní telefon často zdědí po
rodičích, kteří si pro sebe pořídí nový přístroj a svůj původní
přenechají potomkům.

.

Mobilní internet? Nejdříve pro šestáky

Mobilní telefon přitom není jen technologickou hračkou pro
zábavu potomka. Pro rodiče často představuje způsob, jak
efektivně dohlížet na bezpečí jejich dětí. Čelí při tom však
hned několika výzvám. Tou patrně největší je správně určit
pravidla používání, zejména v prostředí mobilního
internetu.

Polovina dotazovaných by s pořízením datového balíčku
počkala, až děti budou navštěvovat druhý stupeň. Pětina Čechů
by internet svým dětem pořídila až po absolvování základní
školy. Čtvrtina lidí se naopak domnívá, že je vhodné objednat
datový balíček ještě na prvním stupni.

Tím ale často veškerá kontrola nad používání internetu u
dětí prakticky končí – 35 % rodičů totiž například vůbec neví,
na kterých sociálních sítích má jejich dítě profil a 28 % lidí
netuší, s kým je na nich jejich dítě v kontaktu. Přitom z
nedávného
výzkumu
Univerzity Palackého a O2
vyplynulo, že české děti si dobře
neuvědomují hrozby v kyberprostoru.
„Každé šesté dítě nemá problém sdílet po síti své intimní
fotografie nebo videa. Výchova k zásadám bezpečného chování v
online prostředí je tak dnes jednou z nejdůležitějších
informací, kterou dětem jejich rodiče mohou vštěpovat,“

říká Tomáš Minka, odborník na internetovou bezpečnost O2.

Sběr dat byl pro O2 realizován prostřednictvím aplikace
Instant Research společnosti IPSOS.

Přečtěte si celý článek

Po diváckém úspěchu v minulém roce se i na letošní US
Open výrazně zaměří digitální televize O2 TV, která pokračuje
v úspěšné spolupráci s Eurosportem. Speciální kanál O2 TV
Tenis tak opět přinese možnost sledovat české hvězdy a extra
přenosy ze závěrečného grandslamu sezony. Prestižní US Open
startuje na legendárních dvorcích ve Flushing Meadows již v
pondělí 28. srpna.

Stanice Eurosport 1 a Eurosport 2 nabídnou divákům tradičně
tenisové duely především z hlavního kurtu. Kanál O2 TV Tenis se
pak zaměří na další souboje na ostatních dvorcích.
„Plánujeme vysílat většinu zápasů českých hráčů od prvního
kola, které by fanoušek normálně neměl možnost vidět.
Samozřejmě ve značné míře uplatníme multidimenzi, kdy můžeme
přenášet živě až pět souběžně hraných duelů,“
prozradil
Marek Kindernay, výkonný ředitel O2 TV
Sport.

Model s českou stopou vysílanou na O2 TV bude platit až do
osmifinále. Pak stanice O2 TV Tenis odvysílá tři zápasy ze
čtvrtfinále, dvě semifinále a souběžně s Eurosportem rovněž finále grandslamového turnaje.

Rostoucí popularitě bílého sportu výrazně pomáhají také
současné historické úspěchy českých zástupců. Hned tři hráčky
máme v elitním TOP 25 žebříčku WTA. Navíc Karolína Plíšková
drží skvělé první místo ve dvouhře a nově Lucie Šafářová vládne
deblu. Český tenis má tak poprvé v historii dvě světové
jedničky WTA. Letošní US Open 2017 doprovodí svým hlasem
zkušený komentátorský tým ve složení
Jiří Baumruk, Jan Homolka, Libor Basík, Aleš
Svoboda
a také
Vojtěch Bidrman.

O O2 TV Tenis:

Unikátní kanál O2 TV Tenis, který byl spuštěn 1. ledna 2017,
nabízí největší tenisový obsah na českém televizním trhu. Kromě
přímých přenosů z grandslamů v USA či v Austrálii vysílá O2 TV
Tenis exkluzivně kompletní okruh WTA, který obsahuje až dva
tisíce zápasů ze všech tenisových turnajů žen, včetně finále
Turnaje mistryň v Singapuru. Své místo si zde najdou i vybrané
turnaje z mužského okruhu ATP World Tour 250.

O společnosti Eurosport:

Eurosport je evropská sportovní destinace číslo 1, která
spojuje fanoušky a sportovce při největších sportovních akcích.
Jeho kanály Eurosport 1, Eurosport 2 a Eurosportnews dosahují
celkově až ke 228 milionům diváků z 93 zemí v Evropě, Asii a
Tichomoří, Africe a Středním východě. Eurosport.com je evropská
jednička mezi sportovními portály s průměrnou návštěvností 14
milionů jednotlivých uživatelů měsíčně. Eurosport Player je
komplexní vstupenka na největší akce. Je k dispozici kdykoli a
na kterémkoli zařízení v 52 zemích. Eurosport Events se
zaměřuje na management a propagaci mezinárodních sportovních
akcí. Více informací naleznete na corporate.eurosport.com.

Přečtěte si celý článek

V úterý a ve středu jsou na programu odvety 4.
předkola prestižní Ligy mistrů. České fanoušky bude nejvíce
zajímat duel pražské Slavie, která se v odvetě pokusí proti
kyperskému APOELu dohnat dvoubrankové manko a proklouznout do
základní skupiny nejlepší klubové soutěže světa. Celý
zápasový večer startuje ve středu již od 20.00 hodin
exkluzivně na O2 TV Sport, O2 TV Fotbal a O2 TV
Free.

Dlouho očekávaný středeční souboj červenobílých můžou diváci
vidět nejen na stanici O2 TV Sport, ale rovněž na kanále O2 TV
Free (více informací najdete
www.o2.cz/osobni/jaknaladito2tvfree/).
Přímý přenos půjde samozřejmě sledovat i přes stále
populárnější možnost O2 TV Sport na den za 69 Kč, kde utkání
uvidíte přímo v prohlížeči nebo v aplikaci O2 TV na mobilu i
tabletu (https://www.o2.cz/osobni/o2tvsportnaden/).
Další možností je více než 1200 hospod a restaurací z celé
České republiky (https://www.o2.cz/osobni/kamnao2tvsport).

Samotný živý přenos z pražského Edenu se odehraje dle
přísných regulí a vysokých nároků Ligy mistrů.
„Výroba takového vysílání si žádá poměrně náročné přípravy,
naši lidé se již minimálně týden intenzivně chystají. Využijeme
nejen moderní přenosový vůz společnosti O2, ale v akci bude
také kamerový systém Jestřábí oko. Ten vyžaduje zapojení
dalších čtrnácti kamer,“
zmínil zajímavou novinku
Marek Kindernay, výkonný ředitel O2 TV Sport.
Unikátní Jestřábí oko sleduje, zda míč přešel brankovou čáru
celým objemem. Pokud se tak stane, během sekundy odešle zprávu
do speciálních hodinek na ruce rozhodčích.

Na beznadějně vyprodaný zápas se chystá rovněž moderátor
Petr Svěcený, jenž od 20.00 hodin zahájí
tradiční předzápasové studio. Do něj zavítá například expert
stanice O2 TV Sport
Jan Rajnoch a také bývalý brankář
Martin Vaniak. Ten byl ústředním strůjcem při
postupu Slavie do Ligy mistrů v roce 2007. Živý přenos pak
doprovodí svým hlasem zkušená dvojice komentátorů ve složení
Milan Štěrba a
Jan Homolka.

Odvety 4. předkola Ligy mistrů v O2 TV:

Den Datum Zápas Čas vysílání
Úterý 22. 08. 2017 HNK Rijeka – Olympiakos Pireus 20:35 – 23:00 O2 TV Sport / O2 TV Fotbal / O2 TV Free
Úterý 22. 08. 2017 NK Maribor – Hapoel Beer Ševa 20:35 – 23:00 O2 TV Fotbal
Středa 23. 08. 2017 SK Slavia Praha – APOEL FC 20:00 – 23:00 O2 TV Sport / O2 TV Fotbal / O2 TV Free
Středa 23. 08. 2017 FC Kodaň – Karabach FK 20:00 – 23:00 O2 TV Fotbal
Středa 23. 08. 2017 Liverpool FC – TSG Hoffenheim 20:00 – 23:00 O2 TV Fotbal

Přečtěte si celý článek

Nadace O2 rozjíždí novou kampaň ke svému programu SmartUp, který je určen mladým aktivním lidem z celé republiky. Klíčovým elementem kampaně se stal rámeček symbolizující změnu pohledu nutnou pro neotřelý nápad. Program podpořil i Lipo, jeden z nejpopulárnějších českých rapperů.

.

Program SmartUp podporuje prospěšné projekty lidí od 15 do 29 let. Nové a zajímavé nápady se Nadace O2 rozhodla hledat prostřednictvím kreativní kampaně s názvem "Vidíš, co jiní nevidí?", jejímž stěžejním prvkem je rámeček v barvách SmartUp. "V první části kampaně se rámeček objeví na oknech vlaků. Chceme tím přimět mladé lidi, aby se na místa, kolem nichž denně projíždějí, podívali z jiného úhlu," vysvětluje Anna Kačabová, ředitelka Nadace O2 a dodává: "Polepy vznikly ve spolupráci se společností ASTRON Print, která se kvůli zajímavému formátu rozhodla z poloviny podílet i na nákladech na jejich výrobu. Za kreativním návrhem pak stojí tým z inhouse agentury společnosti O2 – Oliver Agency."

Rámeček se objevuje také v klíčovém vizuálu kampaně, ve kterém dominuje i BMX rider Vítek Zbořil, jeden z realizátorů již podpořeného projektu Mini bike park Horky u Tábora. "Trať pro BMX jsme se tenkrát rozhodli postavit na místě, kde bývala jen černá skládka. Podívali jsme se na ten prostor prostě jinak a rozhodli se s tím něco dělat," vysvětluje Vítek Zbořil své propojení s aktuální kampaní.

Vítek ale není jediný, kdo se do kampaně zapojil. Začátkem srpna oznámil své spojení se SmartUp také Lipo, který patří k nejznámějším českým rapperům mezi současnou mladou generací. Program SmartUp se rozhodl podpořit svou zbrusu novou písní, jejíž název "Vidíš, co jiní nevidí" si Nadace O2 vypůjčila jako motto celé kampaně, kterou právě vzniklá píseň i s klipem doplní.

Dalším z ambasadorů kampaně je Karel Telecký, který s Nadací O2 dlouhodobě spolupracuje. Se svým projektem "Hudba pomáhá" sám prošel tehdejším programem Think Big, který později nahradil SmartUp. "Karel je pozitivní a inspirativní osobnost. Má skvělé nápady, dokáže lidi kolem sebe nadchnout pro dobrou věc a dodat jim odvahu, aby sami začali pomáhat svému okolí," popisuje Anna Kačabová, proč Nadace O2 vybrala právě jeho. Karlovým úkolem bude mimo jiné natáčet videa o podpořených projektech a inspirovat tím mladé lidi, aby se do programu sami přihlásili.

První teasingová část kampaně "Vidíš, co jiní nevidí?" probíhá od 15. srpna do začátku září. Následovat bude hlavní fáze navázaná na otevření sedmé vlny přihlášek do programu SmartUp. Kromě řady dalších aktivit v ní budou nadále využívány i rámečky, a to v offline i online podobě. Kampaň bude pokračovat do uzávěrky přihlášek, tedy do konce září.

O programu SmartUp

SmartUp má za cíl podporovat veřejně prospěšné projekty mladých lidí ve věku od 15 do 29 let. Realizátoři vybraných projektů získávají nejen finanční podporu, ale také neformální vzdělání, rady, nové zkušenosti a kontakty na zajímavé lidi.

Přečtěte si celý článek