Tiskovky označeny tagem ‘Kulatý stůl’

Praha 15. května – Zveme vás na čtvrteční Kulatý stůl SKAV a EDUin, který se bude věnovat tomu, k jakým hodnotám vychovává škola. Diskuse se bude věnovat tomu, jací lidé vyrostou z dnešního způsobu vzdělávání a jak moc to má škola ovlivňovat? Co s tím, když není soulad mezi rodinou a školou? Jak učitel ovlivňuje osvojování postojů dětí a jak se projevuje, že škola určitými hodnotami žije?

Diskuse se zúčastní:

 • Michal Broža / Informační centrum OSN
 • Jana Churáčková / ZŠ Eden
 • Vojtěch Ripka / Ústav pro studium totalitních režimů
 • František Tichý / Přírodní škola
 • Martinus Karthus Urza / Svoboda učení
 • Andrea Vedralová / Škola Můj Projekt

Moderuje:
David Klimeš / novinář

Kulatý stůl SKAV a EDUin se koná 17. 5. od 14.30 do 16.30 na Pedagogické fakultě UK, M. Rettigové 4, Praha 1, (Velký sál). Pozvánku si můžete stáhnout ZDE.

Přečtěte si celý článek

Přijďte ve čtvrtek 13. září na Kulatý stůl SKAV a EDUin, který se bude věnovat tomu, jak udržet motivaci dětí k učení.

Praha 13. září – Zveme vás na první Kulatý stůl SKAV a EDUin v letošním školním roce. Se začátkem školního roku budeme diskutovat o tom, co se (ne)stane, když se dítě přestane těšit do školy. Co se děje s motivací žáků během povinné školní docházky? Jak efektivně rozvíjet motivaci k učení u každého dítěte a jaké podmínky jsou pro to potřeba? A jaký význam má v dnešním světě motivace k učení?

Pozvaní účastníci panelové diskuze:

 • Soňa Rýdl, lektorka Respektovat a být respektován
 • Denisa Sedláčková, vedoucí programu pro rodiny, IQ Roma servis
 • Lukáš Šlehofer, lektor a učitel, Gymnázium Na Zatlance, Praha 5
 • Jana Udatná, Společnost Montessori, zakladatelka a ředitelka ZŠ Donum Felix – Montessori ve Slaném
 • Jana Zapletalová, náměstkyně, sekce pro pedagogicko-psychologické poradenství, prevenci a institucionální výchovu, Národní ústav pro vzdělávání

Debata se koná 15. 9. od 10.00 v ZŠ Vodičkova, Praha 1. Pozvánku ke stažení najdete ZDE.

Přečtěte si celý článek

Přijďte na Kulatý stůl SKAV a EDUin diskutovat se středoškoláky o tom, co si myslí o svém vzdělávání, zda jej mohou ovlivňovat a jak by podle nich měla vypadat škola dnes.

Praha, 4. prosince  –  Hosty příštího Kulatého stolu budou trochu netradičně středoškoláci, kteří budou diskutovat o tom, nakolik jsou spokojeni s tím, co a jak se v jejich školách učí, a zda to, co se učí, považují za to, co se jim bude hodit v dalším životě. Do jaké míry mají možnost ovlivňovat vlastní vzdělávání a do jaké míry si myslí, že by ji mít měli? Jak si představují rozvoj demokratických principů ve vzdělávání, jak vnímají učitele a jak by podle nich měla vypadat škola v 21. století? Přijďte se jich zeptat ve čtvrtek 10. prosince.

Pozvaní zástupci Středoškolské unie:

 • David Bouz, 18 let
 • Michaela Kašparová, 17 let
 • Anahita Mesbahi, 19 let
 • Jiří Palounek, 17 let
 • Simona Zajíčková, 18 let

Kulatý stůl SKAV a EDUin se koná 10. prosince od 10.00 v ZŠ Vodičkova 22, Praha 1. Pozvánku si můžete stáhnout ZDE.

Tomáš Feřtek, moderátor kulatého stolu, řekl: „Zaujala mě na nedávné konferenci středoškoláků úroveň a kultivovanost debaty i míra informovanosti většiny účastníků. Přijde mi užitečné, když jsou do diskusí o vzdělávání přizváni i ti, kterých se to v tuto chvíli bezprostředně týká. Proto jsme se rozhodli tentokrát kulatý stůl věnovat tomu, jak dnešní středoškoláci vidí své studium a jak se jim daří komunikovat s pedagogy. Jde myslím o mimořádnou příležitost poslechnout si jejich názory v nezkreslené podobě.“

Přečtěte si celý článek

Dostávají ve výběrových řízeních přednost kvalitní ředitelé, nebo ti, kteří jdou na ruku místním politikům? Kulatý stůl chce upozornit na narůstající problém se jmenováním ředitelů škol.

Praha 5. prosince – Na vztahy mezi řediteli a zřizovateli škol se zaměří diskuse pořádaná příští čtvrtek 12. prosince od 10 do 12 hodin. Názory na posuzování kvality škol a možné důsledky výběru a odvolávání ředitelů obcemi a kraji si vymění ředitelé škol a zástupci zřizovatelů i odborné veřejnosti. Debata se koná v aule ZŠ Vodičkova, Praha 1 v rámci Kulatých stolů SKAV a EDUin.

Přibývá případů, kdy jsou při výběrových řízeních vyměňováni kvalitní ředitelé a ředitelky základních a středních škol. Byť jde o zákonný postup, je třeba upozornit na fakt, že jeho důsledkem může být postupná politizace školství. Jsou obecní či krajští zastupitelé dostatečně kompetentní při posuzování kvality škol a jejího vedení. Diskuse ukáže, jak situaci vidí Pravoslav Němeček, viceprezident Asociace ředitelů ZŠ, Marcela Štiková, předsedkyně Školské komise Svazu měst a obcí ČR, Jiří Stárek z Asociace základních uměleckých škol, Josef Procházka, předseda školské rady ZŠ TGM Poděbrady a zástupce odboru vzdělávací soustavy MŠMT.

Cílem kulatého stolu je hledat odpovědi na otázky:

 • Způsobila změna ve způsobu odvolávání ředitelů zhoršení jejich postavení vůči zřizovateli? Nehrozí postupná a skrytá politizace českého školství?
 • Podle jakých kritérií vybírají zřizovatelé nové ředitele a jsou složeny konkurzní komise z odborníků?
 • Kdo a jak posuzuje kvalitu řízení školy?
 • Jsou případy odvolání úspěšných ředitelů škol ojedinělé, nebo je to začátek nového trendu?
 • Jaké jsou zahraniční zkušenosti s výběrem a jmenováním ředitelů škol?

Pozvánku si stáhněte ZDE.

Tomáš Feřtek, moderátor kulatých stolů, řekl: „Rostoucí počet odvolaných ředitelů a ředitelek ukazuje, že vztah se zřizovatelem je zatím sice nenápadný problém, jehož závažnost ale rychle poroste. Proto jsme se rozhodli věnovat mu jednu z pravidelných debat, abychom si na konkrétních případech vyjasnili, co je nejčastějším důvodem konfliktu mezi vedením školy a obcí či krajem, a jak by bylo možné jim předcházet. A samozřejmě nás zajímá, jakým způsobem může k řešení této situace přispět ministerstvo školství.“

Přečtěte si celý článek