Tiskovky označeny tagem ‘Česko mluví o vzdělávání’

Vítáme ochotu nového ministra školství navázat na pozitivní kroky jeho předchůdců a připomínáme, jak situaci v českém vzdělávání vidí angažovaná část pedagogů a odborníků na vzdělávání.

Praha 31. ledna – Balíček připomíná průběh kampaně Česko mluví o vzdělávání, která probíhala od poloviny ledna do konce června 2013. Obsahuje závěry diskusí, přibližuje průběh regionálních seminářů i setkání odborné veřejnosti, nabízí závěry sociologického šetření, které ověřovalo reálnost závěrů kampaně. Balíček je k dispozici samozřejmě nejen ministrovi a vedení úřadu, ale i veřejnosti a novinářům. Chce ukázat, že v debatách o vzdělávací politice nezačínáme od bodu nula, ale bylo už odvedeno mnoho práce s konkrétními výsledky, závěry a návrhy.

Co dnes dostal ministr školství Marcel Chládek:

 • Nabízíme mu elektronický balíček shrnující hlavní tematické diskuse a závěry kampaně.
 • Chceme po roce připomenout, o čem se šest měsíců diskutovalo a k čemu jsme došli.
 • Podobný souhrn je důležitý i ve chvíli, kdy by měly být představeny konečné závěry spolupracující kampaně MŠMT nazvané Strategie rozvoje vzdělávání do roku 2020.
 • Věříme, že připomenutí podstatných témat a závěrů diskusí přispěje k tomu, aby nové vedení ministerstva školství navázalo na to, co vykonali politici a úředníci před nimi.
 • Zároveň chceme dát najevo našim spolupracovníkům a dalším účastníkům kampaně, že myšlenky a energie, kterou do ní vložili, nepřicházejí vniveč a že chceme s tím, na čem jsme se shodli, dále pracovat.

Co balíček obsahuje:

 • Dva úvodní listy představující, co vše bylo součástí kampaně.
 • Devět „listů“ ve formátu PDF, kdy každý další je věnován jednomu diskusnímu tématu.
 • Dvanáctý list shrnuje závěry kampaně, najdete zde odkazy na důležité prezentace a články.
 • Třináctý a čtrnáctý list obsahuje infografiku o průběhu kampaně.
 • Patnáctý list shrnuje sociologický výzkum, kterým jsme si ověřovali výsledky kampaně ČMoV.

Informační balíček si můžete stáhnout ZDE.

Zdeněk Slejška, ředitel EDUin o.p.s., řekl: „Snažili jsme se, aby balíček informací z kampaně byl co nejstručnější a nejpřehlednější, a přitom obsahoval důležité informace o tom, kam se v posledních letech vyvinula debata odborné veřejnosti o vzdělávací politice a smyslu vzdělávání. Jsme přesvědčeni o tom, že může být zdrojem inspirace pro další koncepční debatu o tom, kam má vzdělávání v České republice směřovat. Připadá nám pro motivaci k jakékoli další debatě důležité, aby se neopakoval zavedený model, kdy výsledky všech předchozích debat spadnou pod stůl s nástupem nové vlády.“

Přečtěte si celý článek

Před rokem odstartovala půlroční kampaň Česko mluví o vzdělávání, která spolu s odborníky a veřejností zkoumala, k čemu máme vzdělávání a jaké cíle si máme klást.

Praha 21. ledna – Připomínáme výročí kampaně, která se pokusila oživit zájem veřejnosti o vzdělávání a nasměrovat debatu od každodenních témat, jako je testování, státní maturita či nedostatek míst ve školkách, k obecnějším otázkám po smyslu a cílech vzdělávání v moderní společnosti. EDUin připravuje projekty navazující na výsledky kampaně a také webový balíček, který shrne její průběh i témata a nabídne je pro inspiraci veřejnosti i novému ministrovi školství.

17. ledna 2013 začala kampaň velkou akcí nazvanou Audit vzdělávání.  Akci si můžete připomenout prostřednictvím videa, kde osobnosti z řad pedagogů, podnikatelů, úředníků a pracovníků nevládních organizací vysvětlují, čím vzdělávání a školy přispěly k jejich úspěchu v profesním i osobním životě.

pro odkaz na video z Auditu vzdělávání klikněte na obrázek

klikněte pro odkaz na video z Auditu vzdělávání 

Na základě výsledků a hlavních myšlenek kampaně EDUin pracuje na těchto projektech:

 • Chciucit.cz – webový portál propagující kvalitní učitelskou práci a představující zajímavé osobnosti z řad pedagogů.
 • Veriod.cz – portál umožňující jednotlivci i organizaci udělit dospělému či dítěti „odznak“ za dovednost či projevenou schopnost. Jeho smyslem je propagace neformálního vzdělávání.
 • Co umim.cz – digitální portfolio umožňující každému shromaždovat doklady o tom, co se naučil.  Chce ukázat, že i mimo školu se můžeme naučit mnoho pro život důležitých věcí.
 • Města vzdělávání – pilotní projekt umožňující vznik místních koncepcí vzdělávání. Probíhá ve Svitavách, Žďáru nad Sázavou, Dvoře Králové nad Labem a Kutné Hoře.
 • Česko podporuje vzdělávání – webový portál, který dá každému, kdo se chce podílet na zlepšení vzdělávání u nás, jednoduchý návod, jak na to.

Internetový balíček se závěry kampaně bude obsahovat shrnutí jednotlivých diskusí, přehled všech akcí v rámci kampaně, odkazy na newslettery, články a videa z kampaně i závěry s návrhy opatření, které by mohlo realizovat ministerstvo školství. To už pracovalo s těmito závěry při přípravě Strategie rozvoje vzdělávání do roku 2020. Balíček pro ministra, který doručíme po jeho jmenování do úřadu, bude na webu dostupný i všem zájemcům z řad veřejnosti.

Zdeněk Slejška, ředitel  EDUin, řekl: „Pro nás byly závěry kampaně důležitým impulsem pro další činnost. Rozhodli jsme se popularizovat učitelskou profesi, hledat propojení mezi formálním a neformálním vzděláváním, podporovat inkluzi a hledat cesty, jak posilovat školy hlavního vzdělávacího proudu ve schopnosti vzdělávat co nejširší spektrum žáků. Doufáme, že souhrn z debaty podobně inspiruje i ministerstvo školství při přípravě vzdělávací politiky pro příští čtyři roky.“

Přečtěte si celý článek

Nabízíme šest videí se záznamem závěrečné konference, infografiku a čtyři klíčové závěry z půlroční debaty o budoucnosti vzdělávání.

Praha, 28. června 2013 – Shrnujeme klíčová zjištění z půlroční diskuse a upozorňujeme, na co je třeba se v příštích letech v oblasti vzdělávání soustředit a co pro to udělá obecně prospěšná společnost EDUin. Ve vyhodnocování výsledků kampaně budeme dále pokračovat podrobněji na stránkách www.ceskomluvi.cz.

Z internetových debat, kulatých stolů, regionálních seminářů a setkání jsme vybrali čtyři témata, která považujeme pro další vývoj našeho vzdělávání za klíčová:

Protože se výrazně zvedl zájem veřejnosti o téma vzdělávání, je důležité hledat cesty, jak by se mohli organizace i jednotlivci mimo sektor vzdělávání zapojit do jeho rozvoje.

Co pro to udělá EDUin: Stránky www.ceskomluvi.cz převedeme do podoby servisního webu, který bude nabízet zájemcům informace a návody, jak se zapojit do podpory vzdělávání.

 

Podporujme učitelskou profesi, pomáhejme učitelům lépe učit a hledejme cesty, jak udělat z učitelské profese prestižní a ceněné povolání.

Co pro to udělá EDUin: Připravíme web www.chciucit.cz, který bude představovat inspirativní učitelské osobnosti a bude informovat o tom, jak je možné k učitelské profesi přitáhnout nové a zajímavé lidi.

 

Propojujme lidi z různých profesí a oblastí společnosti. Setkání lidí z firem, státních úřadů, neziskových organizací, akademické a politické sféry zásadně obohacuje debatu.

Co pro to udělá EDUin: Kromě pokračování v dosavadní strategii založené na oslovování co nejširšího spektra zájemců o vzdělávání, připravujeme projekt Města vzdělávání, který bude pilotáží spolupráce různých sociálních skupin v regionech na modernizaci místní vzdělávací politiky.

 

Hledejme cesty, jak propojovat formální (školní) vzdělávání s neformálním (mimo školu), hledejme, jak uznávat neformální vzdělávání jako legitimní součást kvalifikace.

Co pro to udělá EDUin: Budeme téma uznávání neformálního vzdělávání soustavně zdůrazňovat ve veřejné debatě. Ve spolupráci s dalšími organizacemi připravíme jednoduchý systém, jak uznávat neformální vzdělávání, založený na zahraničních zkušenostech.

 

Infografiku shrnující, jak probíhala kampaň, naleznete ZDE a výsledky kampaně si prohlédněte ZDE. Jednotlivým tématům se budeme dále podrobněji věnovat na stránkách www.ceskomluvi.cz a budeme o nich informovat prostřednictvím tiskových zpráv.

Videozáznam z konference Kvalitní výuka pro každé dítě v každé škole, která uzavírala kampaň Česko mluví o vzdělávání, jsme rozdělili na šest částí:

Zahájení konference (6 minut) ZDE.

Vystoupení Jiřího Nantla, prvního náměstka ministra školství (19 minut) ZDE.

Vystoupení Hany Košťálové ze SKAV (12 minut) ZDE, její prezentaci najdete ZDE.

Vystoupení Petra Černikovského z MŠMT (26 minut) ZDE, prezentaci najdete ZDE.

Vystoupení Zdeňka Slejšky a Tomáše Feřteka z EDUin (32 minut) ZDE, prezentaci najdete ZDE, na krátké shrnující video se podívejte ZDE.

Vystoupení Arnošta Veselého z Fakulty sociálních věd UK (25 minut) ZDE, prezentace ZDE.

Zdeněk Slejška, ředitel EDUin, řekl: „Půl roku debat v rámci kampaně nám umožnilo vyzkoušet si účinnost různých způsobů, jak oslovovat veřejnost. Toho chceme využít v dalších měsících, kdy se chceme soustředit na podporu kvality vzdělávání a učitelské profese v České republice. Končí půlroční debata, ale začíná etapa konkrétní práce na věcech, které diskutující označili za klíčové pro další rozvoj.“

Kontakty:

· Zdeněk Slejška, ředitel EDUin, o. p. s.

e-mail: zdenek.slejska@eduin.cz , mobil: 605 967 368

 

Poznámky pro editory:

 • Starší tiskové zprávy o kampani ČMoV najdete ZDE.

 • Konferenci Kvalitní výuka pro každé dítě v každé škole uspořádalo Ministerstvo školství ve spolupráci s neziskovými organizacemi SKAV, Pomáháme školám k úspěchu, o. p. s., a EDUin, o. p. s., za podpory centra moderního umění DOX a agentury Profimedia. Více se o konferenci dozvíte na www.ucimekvalitne.cz.

 • Česko mluví o vzdělávání je půlroční projekt podpořený Nadací OSF, Google ČR, IBM ČR, Microsoft ČR, Scio.cz, Duhovka Group, InBorn, Koučink akademie a Perfekt Crowd.  Jeho cílem je informovat prostřednictvím diskusí a médií co nejširší veřejnost o aktuálních problémech vzdělávání a zvýšit tak tlak na politickou reprezentaci, aby hledala adekvátní řešení.

 • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin, o. p. s., byla založena v květnu 2010 a realizuje a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz.

 

Přečtěte si celý článek

Poslechněte si, na čem se shodli zástupci Ministerstva školství a EDUin v debatě o výsledcích dvou půlročních debat o budoucnosti vzdělávání.

Praha, 17. června 2013 – Nabízíme vám první ze série výstupů z půlroční debaty Česko mluví o vzdělávání a závěrečné konference, která se konala v pátek 14. června v DOXu. Jejím hlavním závěrem bylo, že není na místě dělat další reformy, nemá smysl věřit ve zdánlivě vše řešící systémová opatření a kontrolní mechanismy typu plošného testování. Naopak je třeba hledat způsoby, jak pomáhat konkrétním učitelům lépe učit a konkrétním ředitelům lépe řídit školy. Během konference padly první návrhy, jak to udělat.

Vystoupení Jiřího Nantla, prvního náměstka ministra školství, poslouchejte ZDE.

Vystoupení Hany Košťálové ze SKAV poslouchejte ZDE, její prezentaci najdete ZDE.

Vystoupení Petra Černikovského z MŠMT, shrnující výsledky veřejné konzultace, poslouchejte ZDE, prezentaci najdete ZDE.

Vystoupení zástupců Zdeňka Slejšky a Tomáše Feřteka z EDUin, shrnující výsledky debaty Česko mluví o vzdělávání, poslouchejte ZDE, prezentaci najdete ZDE, na krátké shrnující video se podívejte ZDE.

Vystoupení Arnošta Veselého z Fakulty sociálních věd UK nazvané Jak zlepšit výuku v 80 000 třídách poslouchejte ZDE a ZDE, prezentaci najdete ZDE a ZDE.

Kompletní videozáznam konference můžete zhlédnout ZDE.

Fotografie z konference si můžete prohlédnout ZDE a stáhnout ZDE.

Zdeněk Slejška, ředitel EDUin, řekl: „Považuji za důležité, že v jednom se obě půlroční diskusní kampaně, jedna organizovaná ministerstvem a druhá neziskovou organizací EDUin, shodly. V tuto chvíli z nejrůznějších důvodů není vhodná chvíle na velká systémová opatření, reformy a zásadní změny. Naopak je třeba získat důvěru učitelů v to, že jim stát v jejich práci může pomoci, a je třeba hledat cesty, jak to udělat. Společná konference byla užitečná právě proto, že se při ní konkrétně diskutovalo, které kroky skutečně pomáhají školám a vedou ke zlepšení výuky pro každé dítě v každé škole.“

Kontakty:

Zdeněk Slejška, ředitel EDUin, o.p.s.
e-mail: zdenek.slejska@eduin.cz , mobil: 605 967 368

 

Poznámky pro editory:

 • Starší tiskové zprávy o kampani ČMoV najdete ZDE.

 • Konferenci Kvalitní výuka pro každé dítě v každé škole uspořádalo Ministerstvo školství ve spolupráci s neziskovými organizacemi SKAV, Pomáháme školám k úspěchu, o. p. s., a EDUin, o. p. s., za podpory centra moderního umění DOX a agentury Profimedia. Více se o konferenci dozvíte na www.ucimekvalitne.cz.

 • Česko mluví o vzdělávání je půlroční projekt podpořený Nadací OSF, Google ČR, IBM ČR, Microsoft ČR a Scio.cz.  Jeho cílem je informovat prostřednictvím diskusí a médií co nejširší veřejnost o aktuálních problémech vzdělávání a zvýšit tak tlak na politickou reprezentaci, aby hledala adekvátní řešení.

 • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin, o. p. s., byla založena v květnu 2010 a realizuje a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz.

 

Přečtěte si celý článek

Na stránkách ceskomluvi.cz lidé mohou psát dokument místo politiků a vyměňovat si názory v rubrice Ring volný

Praha, 6. června 2013 – Kampaň Češko mluví o vzdělávání se připravuje na uzavření v rámci společné konference s ministerstvem školství, která se koná příští pátek v DOXu. Upozorňujeme na zajímavé aktivity, které najdete na stránkách kampaně.

Na stránkách ceskomluvi.cz momentálně můžete

 • Hlasovat o tom, na co bychom se měli ve školách při vzdělávání soustředit. Na dosavadní výsledky se můžete podívat ZDE.

 • Spolupracovat na sepsání cílů vzdělávání v online formuláři ZDE.

 • Podívat se do budoucnosti vzdělávání za 25 let ZDE.

 • Podívat se na záznamy z důležitých diskusí ZDE a na reportáž z inkluzívní školy ZDE.

 • V rubrice Ring volný napsat, o čem se má mluvit na závěrečné konferenci a při semináři v Poslanecké sněmovně – ZDE.

 • Nominovat na Cenu Eduína 2013 za přínosné inovace ve vzdělávání ZDE.

Zdeněk Slejška, ředitel EDUin, řekl: „Kampaň Česko mluví o vzdělávání zakončíme příští týden konferencí, kterou pořádáme spolu s dalšími subjekty včetně ministerstva školství. Po prázdninách ještě předáme její výsledky Poslanecké sněmovně. Předpokládáme ale, že webové stránky poběží dál a soustředí se na rady a pomoc těm, kteří chtějí přispět vlastní iniciativou a pomáhat při postupné proměně vzdělávání v České republice.“

Kontakty:

· Zdeněk Slejška, ředitel EDUin, o. p. s.

e-mail: zdenek.slejska@eduin.cz , mobil: 605 967 368

 

Poznámky pro editory:

 • Starší tiskové zprávy o kampani ČMoV najdete ZDE.

 • Česko mluví o vzdělávání je půlroční projekt podpořený Nadací OSF, Google ČR, IBM ČR, Microsoft ČR, Duhovka Group, Scio.cz, Koučink akademie, PerfectCrowd a InBorn.  Jeho cílem je informovat prostřednictvím diskusí a médií co nejširší veřejnost o aktuálních problémech vzdělávání a zvýšit tak tlak na politickou reprezentaci, aby hledala adekvátní řešení.

 • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin, o. p. s. byla založena v květnu 2010 a realizuje a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz.

 

Přečtěte si celý článek

EDUin, o. p. s., ocení ve spolupráci s českým Googlem jednotlivce i organizace, kteří přinášejí do vzdělávání inovace, vědomí souvislostí a pohled za horizont.

Praha, 29. května 2013 – Ocenění Eduína eduina.cz bude zaměřeno na inovativní projekty ve vzdělávání, které jsou minimálně jeden rok ověřeny v praxi. Nominovat lze jednotlivce, školy i organizace. Z nominací vybere možné laureáty odborná porota, o vítězi rozhodne veřejnost v internetovém hlasování. První Eduína bude udělena v listopadu 2013 a je další iniciativou kampaně Česko mluví o vzdělávání a programu Google pro vzdělávání v Česku.

Na rozdíl od jiných cen zaměřujících se na ocenění pedagogické práce, chce Eduína upozornit na projekty a inovace ve vzdělávání. Nemělo by jít jen o projekty cílené na samotné školy, ale o všechny iniciativy, které zvyšují vzdělanost a kulturu a přinášejí něco nového do světa vzdělávání. Veřejnost může až do 30. září 2013 posílat své nominace přes formulář, který lze najít ZDE.

Může jít přitom o nový přístup, nové technologie nebo nový projekt s pozitivními důsledky pro vzdělávání. Nominovat bude možné jednotlivce, školy a organizace. Ocenění budou moci ve své praxi využít nová zařízení Chromebook od Googlu, s kterými je společnost, ve spolupráci s partnery, seznámí a zaškolí.

Jedním z našich zjištění z probíhající kampaně Česko mluví o vzdělávání je nízké ocenění těch škol, učitelů, ale i dalších organizací, kteří jsou v ohledávání budoucnosti vzdělávání o pár kroků napřed, řekl Zdeněk Slejška, ředitel EDUin. Takové osobnosti a organizace tu existují od začátku devadesátých let, ale zatímco samotní pedagogové jsou alespoň občas ocenění, práce inovátorů vzdělávání uniká veřejné pozornosti. To bychom chtěli změnit, proto chceme ve spolupráci s českým Googlem od letošního podzimu pravidelně udělovat cenu pro ty, kteří v pedagogice a vzdělávání viděli a vidí dál a svoje nápady přenášejí do praxe.“

Cena bude udělena v těchto kategoriích:

 • Eduína za celoživotní přínos ve vzdělávání

Nominuje a vybírá odborná porota

 • Eduína za inovace ve vzdělávání pro jednotlivce, školy a organizace

Nominuje veřejnost, o vítězi rozhodne porota a veřejné online hlasování.

 • Cena Googlu za využití technologií ve vzdělávání

Ze všech příspěvků, jež využívají internet a nové technologie a které nominuje veřejnost, vybírají zástupci Googlu

Nejde o to vyhlásit další vzdělávací cenu, ale o to, abychom upozornili na lidi, kteří se zapojili do letošních kampaní o vzdělávání a snaží se o změnu v této oblasti. A zároveň o to, abychom zviditelnili zajímavé nápady a projekty, kterými se mohou inspirovat další učitelé, školy či rodiče v Čechách i na Moravě,“ říká Taťána le Moigne, ředitelka českého Googlu, a dodává. „Celý Google stojí na neustálých inovacích našich technologií, z nichž mnohé dokážou vzdělávání zpestřit, usnadnit a také zefektivnit, nicméně je nutné se v této oblasti dále rozvíjet. Proto chceme za Google ocenit i zajímavé nebo netradiční využití technologií ve vzdělávání a moc se těšíme na nominace.“

Nominování a hlasování proběhne v následujících krocích:

 • květen až září – přijímaní nominací, nominovat může kterýkoli občan nebo organizace

 • říjen – odborná komise vybere z nominací kandidáty na laureáty, o vítězi rozhodne veřejnost v internetovém hlasování

 • listopad – udělení cen odborné poroty a veřejnosti

Více informací o ceně Eduína 2013 najdete na stránce eduina.cz (www.eduin.cz/eduina)

Kontakty:

· Zdeněk Slejška, ředitel EDUin, o.p.s.

e-mail: zdenek.slejska@eduin.cz , mobil: 605 967 368

Poznámky pro editory:

 • Česko mluví o vzdělávání je půlroční projekt podpořený Nadací OSF, Google ČR, IBM ČR, Microsoft ČR, Scio.cz, Duhovka Group, Koučink akademie a InBorn.  Jeho cílem je informovat prostřednictvím diskusí a médií co nejširší veřejnost o aktuálních problémech vzdělávání a zvýšit tak tlak na politickou reprezentaci, aby hledala adekvátní řešení. www.ceskomluvi.cz

 • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin, o. p. s., byla založena v květnu 2010 a realizuje a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz.

 • Google pro vzdělávání v Česku je celoroční program, v němž se český Google ve spolupráci s partnery zaměřuje na podporu změn v českém vzdělávání, a to zejména prostřednictvím nových technologií a přístupů. Jeho základními pilíři jsou podpora STEM vzdělávání (matematiky, technických a vědeckých oborů), rozvoj internetové gramotnosti a vývoj nových technologií a zařízení pro vzdělávání. Více na www.provzdelavani.cz

Přečtěte si celý článek

Ke kampani Česko mluví o vzdělávání se připojilo na šedesát institucí, neziskových organizací a osob, které předvedou inspirativní podobu učení

Praha, 22. května 2013 – Akce Zažij vzdělávání jinak chce předvést veřejnosti, že tradiční školní látka se dá vyučovat zajímavěji a překvapivěji. Proto během pátku 31. května a soboty 1. června budou moci děti, rodiče, prarodiče i studenti navštívit na šedesát akcí po celém území České republiky, kde pro ně budou připraveny ukázky vyučování, jak ho většina z nich ve škole nezažila. Smyslem akce je změnit pohled veřejnosti na učení a možnosti vyučování na školách všech stupňů.

K akci se přihlásilo na šedesát institucí, kromě škol jsou to i domy dětí a mládeže, občanská sdružení, která se zabývají vzděláváním, i soukromé společnosti. Ty buď připraví vlastní vzdělávací program, nebo využijí některou vzorovou metodiku z balíčku, který připravil EDUin. Ten obsahuje úlohy, cvičení a činnosti zaměřené na rozvíjení vnímavosti dítěte, ale i návody, jak učit zajímavěji tradiční látku základní školy.

Mapu s přehledem všech akcí Zažij vzdělávání jinak s vyhledáváním po krajích najdete ZDE.

 

Ukázkové metodiky si stáhněte ZDE (Fotograf), ZDE (Veselý stroj), nebo celý balíček ZDE.

 

Zdeněk Slejška, ředitel EDUin, řekl: „Smyslem kampaně Česko mluví o vzdělávání je přitáhnout veřejnou pozornost k debatě, jak má a bude vypadat naše vzdělávání a školství. Proto jsme využili iniciativy několika desítek organizací a škol a domluvili se s nimi, že na Den dětí předvedou školu a učení v zábavnějším světle. Děkujeme jim za vstřícnost a spolupráci.“

Kontakty:

· Zdeněk Slejška, ředitel EDUin o.p.s.

e-mail: zdenek.slejska@eduin.cz , mobil: 605967368

 

Poznámky pro editory:

 • Starší tiskové zprávy o kampani ČMoV najdete ZDE.

 • Česko mluví o vzdělávání je půlroční projekt podpořený Nadací OSF, Google ČR, IBM ČR, Microsoft ČR, Scio.cz, Duhovka Group, Koučink akademie a InBorn.  Jeho cílem je informovat prostřednictvím diskusí a médií co nejširší veřejnost o aktuálních problémech vzdělávání a zvýšit tak tlak na politickou reprezentaci, aby hledala adekvátní řešení.

 • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin, o. p. s. byla založena v květnu 2010 a realizuje a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz.

 

Přečtěte si celý článek

Na stránkách ceskomluvi.cz můžete hlasovat o tom, co považujete v moderní škole za nejdůležitější. Zatím vyhrávají morálka a vztahy.

Praha, 17. května 2013 – V rámci kampaně Česko mluví o vzdělávání můžete hlasovat o tom, čím by měla moderní škola děti vybavit. Hlasování vychází z 345 návrhů, které zanechali diskutující na webu ceskomluvi.cz.

Návrhy, které přispěvatelé po několik týdnů nechávali na stránkách kampaně (ZDE), jsme zpracovali a roztřídili podle toho, k jakému typu absolventa základní školy návrh směřoval. Došli jsme k osmi „profilům absolventa“ (ZDE) a každý diskutující může vybrat tři z nich, které mu připadají nejdůležitější. Nezáleží na pořadí, všechny zaškrtnuté profily dostanou po jednom hlasu. Po dvou týdnech hlasování odevzdalo 241 lidí 723 hlasů a v pelotonu zatím vítězí profil číslo 5 zdůrazňující morální výchovu (160 hlasů) a profil číslo 2 upřednostňující toleranci a vztahy (136 hlasů). Aktuální tabulka vypadá takto.

 

 

 

345 návrhů, co by měly umět děti po deváté třídě, čtěte ZDE.

 

Podrobnou charakteristiku osmi možných profilů absolventa základní školy čtěte ZDE.

 

Návod na hlasování najdete ZDE. Hlasujte a prohlédněte si aktuální stav hlasování.

 

 

Zdeněk Slejška, ředitel EDUin, řekl: „Každý hlasující může vybrat tři z osmi profilů, které mu připadají pro zvládání osobního života a profese nejdůležitější. Do značné míry to je hra, samozřejmě, že skutečný absolvent v sobě obvykle slučuje hned několik těchto charakteristik v různém poměru, nebo se mu naopak nedostává hned několika dovedností z různých profilů. Také neplatí, že některý z těch profilů je „nejlepší“ a ostatní opominutelné. Tak to ve vzdělávání nechodí. Ale přesto jsme chtěli, aby si lidé ujasnili, kterou podobu vzdělávání považují za nejdůležitější. Prostě proto, že čas ve škole (ale i mimo ni) je omezený a měli bychom vědět, čemu ho máme přednostně věnovat.“

Kontakty:

· Zdeněk Slejška, ředitel EDUin, o.p.s.

e-mail: zdenek.slejska@eduin.cz , mobil: 605 967 368

 

Poznámky pro editory:

 • 345 návrhů, co by měly umět děti po deváté třídě, čtěte ZDE.

 • Starší tiskové zprávy o kampani ČMoV najdete ZDE.

 • Česko mluví o vzdělávání je půlroční projekt podpořený Nadací OSF Praha, Google ČR, IBM ČR, Microsoft ČR, Scio.cz, Duhovka Group, Koučink akademie a InBorn.  Jeho cílem je informovat prostřednictvím diskusí a médií co nejširší veřejnost o aktuálních problémech vzdělávání a zvýšit tak tlak na politickou reprezentaci, aby hledala adekvátní řešení.

 • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin, o. p. s., byla založena v květnu 2010 a realizuje a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz.

 

 

 

Přečtěte si celý článek

Podívejte se na další možnost, jak může vypadat hodnocení práce žáků.

Praha, 28. března 2013 – Aktuálně se v rámci kampaně Česko mluví o vzdělávání  diskutuje o tématu hodnocení. Jeden z konkrétních příspěvků do debaty je ukázka vysvědčení z holandské školy, které neužívá ani známek, ani slovního hodnocení, jak ho známe z našich škol.  Je pro učitele méně pracné pro vyplnění, a přitom nabízí rodičům přesné informace o školní práci jejich dítěte. Uvažujme, zda by se podobný způsob hodnocení osvědčil i u nás.
Ukázka vysvědčení pochází z tzv. holandské školy v Praze ´tNOPje (Stichting Nederlands Onderwijs Praag). Říká se mu zpráva (Rapport) a má dvě části. V jedné učitelka zaškrtne z nabídky různých pojmenování to, které vystihuje chování dítěte v některé ze sledovaných oblastí: motivace, chování v pracovních situacích, rozvoj jemné motoriky, kreslení, vztahy s učitelem, vztahy s ostatními dětmi, rozhovor v kruhu – ústní úkoly, výslovnost, slovní zásoba. V druhé části vysvědčení se učitelka slovně vyjadřuje k tomu, jak se dítěti ve škole celkově daří – záběr takového hodnocení je od vztahů až po úkoly a kognitivní rozvoj.
Na ukázku kopírujeme část takového vysvědčení v překladu
Vysvědčení  Nederlands Onderwijs Praag
Žák:                              Učitel/ka:                                         Školní rok:                    Vysvědčení/zpráva z roku:                             Skupina 2:
 • Chování v pracovních situacích
 • Dobře se soustředí
 • Začne koncentrovaně, ale snadno si nechá odvést pozornost
 • Snadno se nechá vyrušit
 • Permanentně hledá možnosti, jak odvést svoji pozornost
 • Vydrží u práce i při obtížích
 • Při obtížích práci vzdá
 • Rychle žádá o pomoc ostatní děti
 • Rychle žádá o pomoc učitele
 • Pracuje samostatně
 • Potřebuje povzbuzení
Zde  najdete celý článek Dany Moree o holandském vysvědčení.
Zde najdete překlad vysvědčení z holandské školy a původní vysvědčení.
Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin, řekl: „Česká vysvědčení, ať už ta s číslicemi nebo slovy, se zaměřují na hodnocení v jednotlivých předmětech. Holandské vysvědčení je zajímavé tím, že se soustředí mnohem víc na obecné schopnosti dítěte pracovat, soustředit se, komunikovat. Má to několik pozitivních důsledků. Takové vysvědčení dává jasně najevo, co je ve škole důležité a na co by se dítě, učitelé i rodiče měli soustředit. A za druhé poskytuje rodiči mnoho témat k debatě o tom, jak se dítěti ve škole líbí a jak si vede. Rozhodně by stálo za to vyzkoušet, zda by se podobný způsob hodnocení osvědčil i v našich školách.“
Kontakty:
· Dr. Dana Moree, Fakulta humanitních studií UK
e-mail: danamoree@centrum.cz
 · Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin
e-mail: tomas.fertek@eduin.cz, mobil: 602 687 016

Přečtěte si celý článek

Praktické školy i víceletá gymnázia diskutující považují většinově za užitečná.

Praha, 21. března 2013 – V rámci kampaně Česko mluví o vzdělávání  byla uzavřena debata o klíčovém tématu českého vzdělávacího systému, kterým je předčasné rozdělování různě nadaných, případně handicapovaných dětí do oddělených vzdělávacích proudů. Přestože vyspělé školské systémy od této cesty ustupují, v české odborné i rodičovské veřejnosti převažují názory, že společná škola pro všechny děti je nevyhovující řešení.
Z diskuse vyplynulo, že:
 • Integrace, tedy schopnost běžných škol přijmout dítě s nějakým handicapem, má prakticky všeobecnou podporu u odborné veřejnosti.
 • Inkluzivní škola je považována za žádoucí cíl v daleké budoucnosti. Dokud se ale nezmění zásadním způsobem možnosti ZŠ zaměstnat speciální pedagogy, etopedy a další podpůrné profese, není možné o inkluzivní škole uvažovat.
 • K inkluzivní škole bychom měli dospět přirozenou cestou větší podpory ZŠ, které postupně budou naplňovat ty funkce, jež dnes plní praktické a speciální školy.
 • Zavedení inkluzivního vzdělávání vnímá podstatná část rodičů jako omezení svého práva na svobodnou volbu školy.
 • Současný model vzdělávání různě nadaných dětí v různých typech škol je většinově vnímán jako správný a měl by zůstat i v budoucnosti zachován, protože vyhovuje dětem i jejich rodičům.
Menšinový názor je:
 • Inkluzivní školu je třeba si stanovit jako jasný cíl vzdělávací politiky s jasným termínem realizace. Současná praxe poškozuje velkou část dětí, které tyto školy navštěvují, a jde o praxi neudržitelnou i z hlediska mezinárodního práva.
Zdeněk Slejška, ředitel EDUin, řekl: „Debatu na stránkách ceskomluvi.cz sice nelze považovat za reprezentativní průzkum, ale v každém případě signalizuje to, co z veřejných debat a vystoupení je cítit dlouhodobě. Že postoj odborné i rodičovské veřejnosti k představě, že by měly všechny děti dejme tomu do patnácti let chodit do společné školy, je velmi odměřený. A to i přesto, že přesně tak je to v onom tolik chváleném finském školství. Zdejší veřejnost má ale za to, že na něco takového nejsme připraveni a vnímala by takový krok jako omezení svobody vybrat si školu podle svých představ.“
Kontakty:
 • Zdeněk Slejška, ředitel EDUin o. p. s.
  e-mail: zdenek.slejska@eduin.cz , mobil: 605 967 368
Poznámky pro editory:
 • Celou debatu o inkluzi a selekci můžete sledovat ZDE.
 • Starší tiskové zprávy o kampani ČMoV najdete ZDE.
 • Inkluzivní škola přijímá všechny děti bez ohledu na jejich sociální situaci, vyznání, rodinnou konstelaci, postižení, rasu, příslušnost k menšině a vzdělává je individuálně podle jejich potřeb. Existence různorodosti je přitom vnímána jako obohacení a přínos. Více se dozvíte na www.inkluze.cz
 • Česko mluví o vzdělávání je půlroční projekt podpořený Nadací OSF Praha, Google ČR, IBM ČR, Microsoft ČR, Scio.cz, InBorn, Koučink Akademie a Duhovka Group.  Jeho cílem je informovat prostřednictvím diskusí a médií co nejširší veřejnost o aktuálních problémech vzdělávání a zvýšit tak tlak na politickou reprezentaci, aby hledala adekvátní řešení.
 • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin, o. p. s. byla založena v květnu 2010 a realizuje a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz.

Přečtěte si celý článek

Každý se může přihlásit na regionální semináře o budoucnosti vzdělávání

Praha, 19. března 2013 – Kampaň Česko mluví o vzdělávání tento týden přechází z virtuálního prostoru do čtrnácti regionů České republiky. Startuje série workshopů, jejichž smyslem je propojit školy, firmy, úřady a další organizace v uvažování, jak by mělo vypadat vzdělávání budoucnosti.
Potenciálním účastníkům workshopu nabízí EDUin ve spolupráci s Prázdninovou školou Lipnice účast těmito otázkami:

 • Co kdybychom si mohli vybrat, kdy chceme projít formálním vzděláváním?
 • Co kdybychom mohli být vzděláváni vzdálenými odborníky?
 • Co kdyby bylo formální vzdělávání založeno na nových vztazích mezi dospělými a dětmi?

V rámci jednodenního semináře účastníci modelují možné budoucnosti vzdělávání v České republice a debatují o tom, kterou z nich považují za nejpříznivější pro tuto zemi a její obyvatele. Semináře jsou inspirovány britskou neziskovou organizací FutureLab.

Workshopy jsou určené všem, kteří se chtějí zapojit do veřejné diskuse o vzdělávání. Budou se konat od 20. 3. do 15. 5. ve všech 14 krajích. Vyberte si ten svůj, přijďte vytvořit svou vizi světa a vzdělávání a připojte se tím k naší kampani. Účast je zdarma. Online registrace nutná.

Nejbližší semináře

20. 3.  – Královéhradecký kraj – přihláška ZDE
9. 4. – Liberecký kraj – přihláška ZDE
11. 4 – Plzeňský kraj – přihláška ZDE
15. 4. – Pardubický kraj – přihláška ZDE

Termíny a pozvánky na všechny semináře najde ZDE.
Podrobnější informaci o modelech možných budoucností čtěte ZDE.

Zdeněk Slejška, ředitel EDUin, řekl: „Za hlavní přínos krajských seminářů zabývajících se vizí vzdělávání považuji fakt, že akce kampaně opustí Prahu a kromě virtuálního prostoru se nastěhují i do regionů. A ještě důležitější mi přijde, že je to debatní platforma, která umožní, aby se nad budoucností a cíli vzdělávání potkali společně lidé z místní samosprávy, státních úřadů, firem a neziskových organizací. Takových příležitostí kupodivu ani v regionech není mnoho.“

Kontakty

Zdeněk Slejška, ředitel EDUin o. p. s.
e-mail: zdenek.slejska@eduin.cz , mobil: 605 967 368

Poznámky pro editory

Zde najdete přihlášky na jednotlivé semináře.
Zde najdete starší tiskové zprávy o kampani ČMoV.

Česko mluví o vzdělávání je půlroční projekt podpořený Nadací OSF Praha, Google ČR, IBM ČR, Microsoft ČR, Scio.cz, InBorn a Koučink akademie. Jeho cílem je informovat prostřednictvím diskusí a médií co nejširší veřejnost o aktuálních problémech vzdělávání a zvýšit tak tlak na politickou reprezentaci, aby hledala adekvátní řešení.

Prázdninová škola Lipnice lektorsky zajišťuje workshopy Vize vzdělávání. PŠL je občanským sdružením usilujícím o všestranný rozvoj osobnosti člověka. Tohoto cíle se snaží dosáhnout prostřednictvím vícedenních kurzů, jejichž čas je naplněn HROU, pohybem, tvořivými dílnami, happeningy, diskusemi i rozjímáním. Absolventy akcí připravuje na život ve třetím tisíciletí – prostřednictvím hlubšího sebepoznávání a iniciací k seberozvoji. Více se dozvíte na www.psl.cz.

EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin, o. p. s. byla založena v květnu 2010 a realizuje a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz.

Přečtěte si celý článek

Každý se může přihlásit na regionální semináře o budoucnosti vzdělávání

Praha, 19. března 2013 – Kampaň Česko mluví o vzdělávání tento týden přechází z virtuálního prostoru do čtrnácti regionů České republiky. Startuje série workshopů, jejichž smyslem je propojit školy, firmy, úřady a další organizace v uvažování, jak by mělo vypadat vzdělávání budoucnosti.
Potenciálním účastníkům workshopu nabízí EDUin ve spolupráci s Prázdninovou školou Lipnice účast těmito otázkami:

 • Co kdybychom si mohli vybrat, kdy chceme projít formálním vzděláváním?
 • Co kdybychom mohli být vzděláváni vzdálenými odborníky?
 • Co kdyby bylo formální vzdělávání založeno na nových vztazích mezi dospělými a dětmi?

V rámci jednodenního semináře účastníci modelují možné budoucnosti vzdělávání v České republice a debatují o tom, kterou z nich považují za nejpříznivější pro tuto zemi a její obyvatele. Semináře jsou inspirovány britskou neziskovou organizací FutureLab.

Workshopy jsou určené všem, kteří se chtějí zapojit do veřejné diskuse o vzdělávání. Budou se konat od 20. 3. do 15. 5. ve všech 14 krajích. Vyberte si ten svůj, přijďte vytvořit svou vizi světa a vzdělávání a připojte se tím k naší kampani. Účast je zdarma. Online registrace nutná.

Nejbližší semináře

20. 3.  – Královéhradecký kraj – přihláška ZDE
9. 4. – Liberecký kraj – přihláška ZDE
11. 4 – Plzeňský kraj – přihláška ZDE
15. 4. – Pardubický kraj – přihláška ZDE

Termíny a pozvánky na všechny semináře najde ZDE.
Podrobnější informaci o modelech možných budoucností čtěte ZDE.

Zdeněk Slejška, ředitel EDUin, řekl: „Za hlavní přínos krajských seminářů zabývajících se vizí vzdělávání považuji fakt, že akce kampaně opustí Prahu a kromě virtuálního prostoru se nastěhují i do regionů. A ještě důležitější mi přijde, že je to debatní platforma, která umožní, aby se nad budoucností a cíli vzdělávání potkali společně lidé z místní samosprávy, státních úřadů, firem a neziskových organizací. Takových příležitostí kupodivu ani v regionech není mnoho.“

Kontakty

Zdeněk Slejška, ředitel EDUin o. p. s.
e-mail: zdenek.slejska@eduin.cz , mobil: 605 967 368

Poznámky pro editory

Zde najdete přihlášky na jednotlivé semináře.
Zde najdete starší tiskové zprávy o kampani ČMoV.

Česko mluví o vzdělávání je půlroční projekt podpořený Nadací OSF Praha, Google ČR, IBM ČR, Microsoft ČR, Scio.cz, InBorn a Koučink akademie. Jeho cílem je informovat prostřednictvím diskusí a médií co nejširší veřejnost o aktuálních problémech vzdělávání a zvýšit tak tlak na politickou reprezentaci, aby hledala adekvátní řešení.

Prázdninová škola Lipnice lektorsky zajišťuje workshopy Vize vzdělávání. PŠL je občanským sdružením usilujícím o všestranný rozvoj osobnosti člověka. Tohoto cíle se snaží dosáhnout prostřednictvím vícedenních kurzů, jejichž čas je naplněn HROU, pohybem, tvořivými dílnami, happeningy, diskusemi i rozjímáním. Absolventy akcí připravuje na život ve třetím tisíciletí – prostřednictvím hlubšího sebepoznávání a iniciací k seberozvoji. Více se dozvíte na www.psl.cz.

EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin, o. p. s. byla založena v květnu 2010 a realizuje a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz.

Přečtěte si celý článek

Zveme všechny zájemce na kulatý stůl o učitelské profesi

Praha, 12. března 2013 – Ve čtvrtek 14. března se od deseti hodin koná debata k dalšímu z témat kampaně Česko mluví o vzdělávání. Tentokrát se budeme zabývat tím, jak udělat z učitelské profese žádané a respektované povolání. Vstupní teze panelistů si můžete přečíst už dnes a diskutovat k nim na ceskomluvi.cz.

Sestavu panelistů jsme tentokrát koncipovali tak, aby informace o možných opatřeních k posílení prestiže učitelství byla co nejkomplexnější a obsahovala široké spektrum názorů. Debaty se zúčastní:

Jaroslav Štercl, předseda Asociace pedagogů základního školství ČR

Lukáš Teplý, oddělení strategie, MŠMT

Nikola Křístek, Unie center pro rodinu a komunitu

Vladimíra Spilková, katedra primární pedagogiky PedF UK

Jiří Kuhn, člen pracovní skupiny MŠMT pro kariérní systém

S názory diskutujících se můžete seznámit předem ZDE.

Pozvánku na akci najdete ZDE.

 

Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin, řekl: „Na stránkách kampaně českomluvi.cz najdete i audio a video záznamy z předchozích kulatých stolů, bude tu vystaven i obrazový záznam z této debaty. Snažíme se, aby tyto stránky byly i do budoucna knihovnou názorů na nejrůznější diskutovaná témata. Prosíme odbornou i rodičovskou veřejnost o příspěvky do diskuse. Jejich názory tak poslouží při formulování vzdělávacích cílů a vzdělávací politiky České republiky.“

 

Kontakty:

· Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin o.p.s.

e-mail: tomas.fertek@eduin.cz , mobil: 602687016

 

Poznámky pro editory:

 • Průběh diskuse můžete sledovat ZDE.

 • Starší tiskové zprávy o kampani ČMoV najdete ZDE.

 • Česko mluví o vzdělávání je půlroční projekt podpořený Nadací OSF, Google ČR, IBM ČR, Microsoft ČR a Scio.cz.  Jeho cílem je informovat prostřednictvím diskusí a médií co nejširší veřejnost o aktuálních problémech vzdělávání a zvýšit tak tlak na politickou reprezentaci, aby hledala adekvátní řešení.

 • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin, o. p. s. byla založena v květnu 2010 a realizuje a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz.

Přečtěte si celý článek

Publikujeme závěry druhého debatního tématu věnovaného motivaci žáků a studentů učit se nové věci.

Praha, 27. února 2013 – Změny v organizaci vyučování, způsobu hodnocení a podpora učitelské profese. To jsou opatření, která jako potřebná vyplynula z druhé třítýdenní debaty na stránkách ceskomluvi.cz, která hledala odpověď na to, co děti ve škole přitáhne k práci a co je naopak otráví. Shrnující text bude po dva týdny vystaven k připomínkování a pak se stane součástí materiálu, který bude předán Ministerstvu školství na konci půlroční kampaně Česko mluví o vzdělávání.

V rámci třítýdenní debaty na téma Jak zvýšit zájem dětí a studentů učit se nové věci? byly položeny tyto otázky:

 • Víme, proč naše děti škola tak často nebaví?

 • Co udělat pro to, aby škola byla vhodným místem pro učení?

 • Jak může učitel zvyšovat zájem jednotlivých žáků o učení?

 • Jakou roli hraje v ochotě učit se předškolní vzdělávání?

 • V čem je škola pro učení jedinečná a kde už ji nahradil okolní svět?

 

Z debaty vyplynulo:

 • Za klíčový nástroj motivace je považována smysluplnost výuky z hlediska žáka a studenta, jeho šance zažít pocit úspěchu.

 • Druhým zásadním faktorem je osobnost učitele, jeho zápal pro věc, ale také pochopení, že každý žák je jiný, má jiné zájmy a je s ním třeba odlišně zacházet.

 • Velkou roli hraje schopnost učitele organizovat výuku tak, aby mezi sebou děti spolupracovaly a učily se navzájem.

 • Nutné jsou změny ve způsobu hodnocení. Důraz na formativní hodnocení, více rychlých zpětných vazeb, méně srovnávání a známkování, více spolupráce.

 • Učení dnes rozhodně neprobíhá jen ve škole a pedagog musí umět využít pro motivaci dětí k práci i to, co je zajímá a co se naučí mimo školu.

 

Menšinové názory:

 • Při snaze o lepší motivaci dětí nesmí dojít k potlačování akademicky pojatého vzdělávání ve prospěch praktické využitelnosti znalostí.

 • Musíme udržet vědomí, že škola je vzdělávací ústav, jeho hlavním smyslem je učení. Je chybné se tvářit, že učení je druhotné a důležitá je dnes hlavně výchova a to, že se děti budou ve škole dobře cítit.

 

Co to znamená z hlediska cílů vzdělávání a vzdělávací politiky:

 • Zajistit, aby předpisy a metodická podpora učitelů umožňovaly změnit způsob organizace práce v hodinách a způsob hodnocení.

 • Navrhovat taková opatření, která povedou ke vzniku sociálně pestrých třídních skupin, v nichž může docházet ke vzájemnému učení a rozvoji sociálních kompetencí.

 

 

Dalším diskusním tématem je otázka: Je pravdivé tvrzení, že na našich školách příliš brzy rozdělujeme děti na „schopné“ a „méně schopné? Debatu můžete sledovat ZDE.

 

Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin, řekl: „Debaty se celou dobu točily fakticky kolem jednoho bodu. Děti motivuje, když jim jejich práce ve škole dává smysl a když se týká i mimoškolní reality. Dnešní děti nerady dělají něco jen ´pro paní učitelku´. Mnozí pedagogové tohle chápou a umí to využívat. Uvítali by ale ze strany ministerstva metodickou podporu a některé změny v organizaci vyučování – například jednodušší možnost změny délky hodiny než striktních 45 minut. Za nutné považují ale i změny v hodnocení a větší důraz na kooperaci a spolupráci.“

Kontakty:

· Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin, o. p. s.

e-mail: tomas.fertek@eduin.cz , mobil: 602 687 016

 

Poznámky pro editory:

 • Průběh diskuse můžete sledovat ZDE.

 • Starší tiskové zprávy o kampani ČMoV najdete ZDE.

 • Česko mluví o vzdělávání je půlroční projekt podpořený Nadací OSF, Google ČR, IBM ČR, Microsoft ČR, Scio.cz a In Born.  Jeho cílem je informovat prostřednictvím diskusí a médií co nejširší veřejnost o aktuálních problémech vzdělávání a zvýšit tak tlak na politickou reprezentaci, aby hledala adekvátní řešení.

 • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin, o. p. s., byla založena v květnu 2010 a realizuje a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz.

 

 

 

Přečtěte si celý článek

EDUin publikuje závěry prvního debatního tématu věnovaného technickým oborům v rámci kampaně Česko mluví o vzdělávání.

Praha, 18. února 2013 – Na stránkách ceskomluvi.cz jsou vystaveny závěry první třítýdenní debaty na téma Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů. Výsledný přehled tezí, k nimž dospěli diskutující, bude na konci kampaně součástí shrnujícího materiálu, který bude předán ministerstvu školství. Je tu obsažen i návrh na zavedení Základních škol technických podporujících technické zájmy dětí, obdoby Základních uměleckých škol.

V rámci třítýdenní debaty na téma Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? byly položeny tyto otázky:

 • Má veřejné vzdělání zajišťovat pracovníky pro firmy? Je to jeho úloha?

 • V jaké podobě by bylo možné zavést polytechnickou výchovu do základních a středních škol?

 • Víme, proč máme nedostatek kvalifikovaných řemeslníků a technické inteligence?

 • Jak by se měly změnit učební obory, aby přestaly být „poslední volbou“?

 • Jak vrátit manuální a technické činnosti do mateřských a základních škol?

 • Byli byste pro zavedení Základních technických škol jako obdoby Základních uměleckých škol?

 • Jaká konkrétní opatření by mohla vést k větší motivaci pro studium technických oborů na středních školách včetně učilišť?

Na základě proběhlé diskuse zveřejňujeme hlavní teze:

 • Stát nemá vzdělávat děti a určovat počet studijních míst na přímou objednávku firem.

 • Rozpor mezi „vzděláním pro občanský život“ a „vzděláním pro firmy“ není tak velký.

 • Propojování firem a škol a firemní podpora jsou naopak vítány jako potřebná praxe.

 • Je nutné zavést více praktických činností v mateřských a základních školách tak, jako je tomu například na montessori nebo waldorfských školách. Nejde jen o jeden předmět, je třeba komplexní přístup k zájmu o materiální svět s velkou možností vybírat si svůj směr vzdělávání podle svých individuálních zájmů.

 • Obnova dílen a zahradničení bude vyžadovat materiální podporu firem a státu.

 • Myšlenka zavést dobrovolné ZŠ technické je nápad podporující zájem dětí o techniku.

 • Manuální činnosti vymizely, protože podle nich není hodnocena úspěšnost školy.

 • Je třeba zlepšit atmosféru na učilištích, jinak tam rodiče své děti nedají.

 

 

Doplňujeme i menšinové disentní názory:

 • Zavedení ZŠ technických jako obdoby uměleckých škol je rezignací na úlohu státu zaručit tento typ vzdělávání všem dětem v běžné škole.

 • Není možné na každý nový nedostatek ve školství zavádět nový předmět, nebo dokonce novou školu.

 • Změňme organizaci vyučování, netestujme zapamatovatelné znalosti, hodnoťme komplexní produkty práce žáků.

 

Dalším diskusním tématem je otázka: Jak zvýšit motivaci žáků a studentů učit se nové věci? Debatu můžete sledovat ZDE.

Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin, řekl: „Nečekaný nápad jednoho z diskutujících, který navrhuje zřízení Základních škol technických, které by podobně jako ´lidušky´ podporují uměleckou tvořivost podporovaly technické zájmy dětí, je dokladem, že podobné debaty mají cenu, protože mohou přinést nové myšlenky. Není ani tak důležité, zda je reálné něco takového uskutečnit, spíš jde o impulz, jenž naznačuje, co všechno bychom pro posílení zájmu dětí o přírodní a technické vědy mohli udělat.“

Kontakty:

· Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin, o. p. s.

e-mail: tomas.fertek@eduin.cz , mobil: 602 687 016

· Ivo Šuba, Encyklopedisté, o. s., propagátor Základních škol technických

e-mail: encyklopediste@seznam.cz, mobil: 777 600 857

 

Poznámky pro editory:

 • Průběh uzavřené diskuse můžete sledovat ZDE.

 • Bližší informace o Základních školách technických najdete ZDE.

 • Celý dokument uzavírající debatu o technickém vzdělávání v PDF si stáhněte ZDE.

 • Starší tiskové zprávy o kampani ČMoV najdete ZDE.

 • Česko mluví o vzdělávání je půlroční projekt podpořený Nadací OSF, Google ČR, IBM ČR, Microsoft ČR a Scio.cz.  Jeho cílem je informovat prostřednictvím diskusí a médií co nejširší veřejnost o aktuálních problémech vzdělávání a zvýšit tak tlak na politickou reprezentaci, aby hledala adekvátní řešení.

 • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin, o. p. s., byla založena v květnu 2010 a realizuje a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz.

 

 

 

Přečtěte si celý článek

EDUin a KVAS představují videa ze série Víte, že…

 

Praha, 8. února 2013 – Další dvě minutová videa ze série Víte, že… se snaží přehledným a veřejnosti srozumitelným způsobem vysvětlit problémy vzdělávání v České republice. První z nich se věnuje nerovnostem v přístupu ke vzdělávání, druhé srovnává financování školství v ČR a dalších vyspělých zemích OECD. Smyslem těchto videí je motivovat veřejnost k tlaku na politickou reprezentaci, jež by měla hledat řešení těchto problémů.

 

Všechna videa s titulkem Víte, že… připravilo pro EDUin občanské sdružení KVAS.

 

Toto video pojmenovává sociální nerovnosti ve vzdělávání. Patříme k zemím, kde je nejvyšší závislost mezi vzděláním, kterého dosáhli rodiče a kterého dosahují jejich děti. To znamená, že samotné školy neumějí žáky motivovat k lepším výkonům. Druhým problémem je silná selekce – rozdělení dětí do různých vzdělávacích proudů podle talentů, handicapů a sociálního zázemí. Právě to způsobuje jednak velké finanční ztráty státního rozpočtu a také propad Česka v mezinárodních srovnáních výsledků žáků.

Video zhlédněte ZDE

Druhé video upozorňuje na to, že školství v České republice je dlouhodobě podfinancované. Tento známý fakt začne být zajímavý ve chvíli, kdy se na něj podíváme ve srovnání s ostatními zeměmi. Pak zjišťujeme, že patříme až na chvost vyspělých zemí. I to je jeden z důvodů dlouhodobého propadu výsledků vzdělávání.

  

Video zhlédněte ZDE.

Všechna videa jsou připravena jako upoutávka a motivace k účasti na půlroční debatní kampani Česko mluví o vzdělávání. Její stránky najdete ZDE.

 

Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin, řekl: „Další dvě videa, která nabízíme k šíření médiím i veřejnosti, se snaží upozornit na příčiny propadu našeho vzdělávání. Velmi by nás potěšilo, kdyby se je podařilo prostřednictvím médií a sociálních sítí rozšířit tak, aby přispěla k objasnění skutečných příčin propadu vzdělávacích výsledků. Jen tak je totiž možné začít s hledáním reálných a realistických řešení problémů, do nichž jsme se dostali.“

 

Kontakty:

· Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin, o. p. s.

e-mail: tomas.fertek@eduin.cz , mobil: 602 687 016

 

 

Poznámky pro editory:

 • Starší tiskové zprávy o kampani Česko mluví o vzdělávání najdete ZDE.

 • KVAS, o. s., se zaměřuje na iniciaci a realizaci uměleckých, vzdělávacích a dalších mezioborových projektů. Rozvíjí vlastní know-how v oblasti kreativního využití technologií ve vzdělávání, kulturní advokacie a komunitního plánování kultury. Sdružuje profesionály z oblasti výtvarného umění, divadla, sociologie, politologie a managementu kultury a umění. Více ZDE.

 • Česko mluví o vzdělávání je půlroční projekt podpořený Nadací OSF Praha, Google ČR, IBM ČR, Microsoft ČR a Scio.cz, InBorn.  Jeho cílem je informovat prostřednictvím diskusí a médií co nejširší veřejnost o aktuálních problémech vzdělávání, a zvýšit tak tlak na politickou reprezentaci, aby hledala adekvátní řešení.

 • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin, o. p. s., byla založena v květnu 2010 a realizuje a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz.

 • Zpráva „Sociální exkluze Romů – ekonomická ztráta České republiky“.

 

Přečtěte si celý článek

EDUin a KVAS představují první ze tří minutových videí, která srozumitelně vysvětlují, kde má naše vzdělávání problém

 

 

Praha, 31. ledna – Videa s titulkem Víte, že… jsou inspirována starším americkým projektem Did you know?, který se snažil prostřednictvím videa dostupného na youtube vysvětlit, jak dramatickými změnami vzdělávání v moderní společnosti prochází. Česká varianta se soustředí především na pojmenování klíčových problémů českého vzdělávání a chce motivovat veřejnost k tlaku na politickou reprezentaci, jež by měla hledat řešení těchto problémů.

 

Představujeme první ze tří videí připravených občanským sdružením KVAS. Pojmenovává klesající úroveň čtenářské a matematické gramotnosti žáků a možné důsledky tohoto trendu v praktickém životě.

 

 

Všechna videa jsou připravena jako upoutávka a motivace k účasti na půlroční debatní kampani Česko mluví o vzdělávání. Její stránky najdete ZDE.

 

Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin, řekl: „Zvolili jsme osvědčený model krátkého videa, které se snaží co nejzřetelněji vizualizovat jinak obtížně srozumitelné grafy a statistická data. Videa jsou dílem kolegů z občanského sdružení KVAS, kteří dlouhodobě spolupracují s EDUinem na popularizaci vzdělávacích témat.“

Kontakty:

Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin o.p.s.
e-mail: tomas.fertek@eduin.cz, mobil: 602687016

Poznámky pro editory:

 • Starší tiskové zprávy o kampani ČMoV najdete ZDE.
 • KVAS o.s. se zaměřuje na iniciaci a realizaci uměleckých, vzdělávacích a dalších mezioborových projektů. Rozvíjí vlastní know-how v oblasti kreativního využití technologií ve vzdělávání, kulturní advokacie a komunitního plánování kultury. Sdružuje profesionály z oblasti výtvarného umění, divadla, sociologie, politologie a managementu kultury a umění. Více ZDE.
 • Česko mluví o vzděláváníje půlroční projekt podpořený Nadací OSF, Google ČR, IBM ČR, Microsoft ČR a Scio.cz. Jeho cílem je informovat prostřednictvím diskusí a médií co nejširší veřejnost o aktuálních problémech vzdělávání a zvýšit tak tlak na politickou reprezentaci, aby hledala adekvátní řešení.
 • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin, o. p. s. byla založena v květnu 2010 a realizuje a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz.

Přečtěte si celý článek

EDUin nabízí zájemcům pravidelný elektronický zpravodaj o aktualitách v kampani o budoucnosti vzdělávání v České republice

 

 

Praha, 29. ledna – V pátek vyšlo první číslo zpravodaje, který chce do konce června všechny zájemce pravidelně informovat o akcích, debatách a seminářích, které probíhají v rámci kampaně Česko mluví o vzdělávání. Zpravodaj je určen těm, kdo nemají čas pravidelně navštěvovat stránky ceskomluvi.cz, ale chtějí být informováni o aktualitách kampaně.

 

Přečtěte si první číslo Newsletteru ČMoV. Informuje o uskutečněných i připravovaných akcích, nejzajímavějších videonahrávkách a diskusích pod články:

Newsletter ve formátu PDF

K pravidelnému odběru se můžete přihlásit ZDE.

 

Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin, řekl: „Máme velmi dobrou zkušenost s elektronickým týdeníkem bEDUin, který zájemce o vzdělávání pravidelně informuje o aktualitách za minulý týden. Rozesíláme ho na více než deset tisíc adres. Proto jsme se rozhodli stejným způsobem informovat veřejnost i o kampani Česko mluví o vzdělávání. Každý zájemce, který se přihlásí na stránkách ceskomluvi.cz, dostane vždy v pátek souhrn novinek z kampaně. Chceme tak nabídnout informace i těm, kteří nemají čas sledovat diskuse a hledat v nich, co by pro ně mohlo být zajímavé.“

Kontakty:

Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin
e-mail: tomas.fertek@eduin.cz, mobil: 602 687 016

Poznámky pro editory:

 • Starší tiskové zprávy ke kampani Česko mluví o vzdělávání najdete ZDE.

 • Informace o elektronickém týdeníku bEDUin si přečtěte ZDE.

 • Česko mluví o vzdělávání je půlroční kampaň iniciovaná EDUin o.p.s., které chce podnítit debatu o tom, kam chceme ve vzdělávání dojít a jak zajistit, aby každý nový ministr a ministryně nezačínali od nuly.

 • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin, o. p. s. byla založena v květnu 2010 a realizuje a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz.

Přečtěte si celý článek

Podívejte se na www.ceskomluvi.cz na fotky z divadelně-společenské akce.

Praha, 21. ledna 2013 – Na stránkách nově zahájené půlroční kampaně Česko mluví o vzdělávání najdete fotografie ze startovní společensko-divadelní akce, která se odehrála ve čtvrtek 17. ledna v Praze.

Čtvrteční akce v budově PwC na pražské Pankráci se zúčastnilo zhruba 160 lidí ze státních úřadů, přímořízených organizací Ministerstva školství, firem i neziskových organizací z oblasti vzdělávání. Akce byla věnována především možným scénářům vývoje vzdělávání a debatě, kam se může vyvíjet evropská společnost a s ní i Česká republika.

 

Projekce z místností, kde probíhaly rozhovory o budoucnosti v kontextu vzdělávání. foto: Vojtěch Hurych

 

Realizační tým při zkoušce. foto: Vojtěch Hurych

Společná diskuse ke spotům představujícím možné scénáře budoucnosti. foto: Vojtěch Hurych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotogalerii z celé akce naleznete na webu www.ceskomluvi.cz a nebo ZDE.

Smyslem kampaně Česko mluví o vzdělávání (ČMoV) je debatovat, kam chceme ve vzdělávání dojít a hledat nástroj k zajištění větší stability vzdělávací politiky. To by mělo snížit míru demotivace a otrávenosti lidí, kteří v oblasti školství a vzdělávání pracují. Velmi podobný cíl si vytyčila i debata Ministerstva školství, které stejný den oficiálně zahájilo práci na dokumentu Strategie vzdělávací politiky do roku 2020. I na jejích stránkách (ZDE) se mluví o proměně vzdělávání v budoucnosti, nutnosti stanovit si jasný cíl a zajistit větší stabilitu vzdělávací politiky.

Zdeněk Slejška, výkonný ředitel EDUin, řekl: „Překvapila nás míra shody mezi cíli připravovaného strategického materiálu Ministerstva školství a tím, jak jsme si formulovali smysl a cíl kampaně Česko mluví o vzdělávání. Za prvé to znamená, že nesoustavnost vzdělávací politiky je mnohem šířeji vnímána jako hlavní důvod dnešního stavu školství, ale také se zvyšuje šance, že debata bude opravdu efektivní a bude mít reálný výsledek. Jako organizátoři Česko mluví o vzdělávání se o to určitě budeme snažit.“

 

Kontakty:

· Zdeněk Slejška, výkonný ředitel EDUin, o. p. s.

e-mail: zdenek.slejska@eduin.cz , mobil: 605 967 368

 

 

Poznámky pro editory:

 • Stránky Strategie vzdělávání 2020 najdete ZDE.

 • Starší tiskové zprávy o kampani ČMoV najdete ZDE, ZDE a ZDE.

 • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin, o. p. s., byla založena v květnu 2010 a realizuje a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz.

 • Kampaň Česko mluví o vzdělávání finančně podpořili Nadace Open Society Fund Praha, Google Česká republika, IBM Česká republika, Microsoft Česká republika a Scio. Zároveň ji podporují desítky organizací napříč jednotlivými sektory. Více se dozvíte na stránkách kampaně www.ceskomluvi.cz.

 • Populární verzi vzdělávacích témat najdete na http://fertek.blog.respekt.ihned.cz.

 

 

Přečtěte si celý článek

Propojení iniciativ neziskového, akademického i komerčního sektoru s aktivitami Ministerstva školství (MŠMT) má letos významně přispět ke změně vzdělávání v České republice

 

Ve čtvrtek 17. ledna propojí své síly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR msmt.cz, nezisková organizace EDUin eduin.cz a český Google google.cz, aby společně s dalšími partnery nastartovali proces změny českého vzdělávání a vyvolali celospolečenskou diskusi.

 

MŠMT ČR při této příležitosti organizuje zahajovací konferenci k přípravě Strategie vzdělávání 2020 www.vzdelavani2020.cz, která má aktualizovat a konkretizovat směry a cíle vzdělávací politiky. Důležité vstupy přinese i celospolečenská diskuse o smyslu vzdělávání v rámci kampaně “Česko mluví o vzdělávání” ceskomluvi.cz, kterou v ten samý den startuje nezisková organizace EDUin. Její důležitou součástí bude zapojení expertů a akademické obce, ale také české veřejnosti. Ta bude mít možnost zapojit se pomocí online technologií od českého Googlu, který kampaň podporuje. V návaznosti na ní Google zároveň spouští celoroční program “Google pro vzdělávání v Česku” provzdelavani.cz. Jeho cílem je přispět ke změnám vzdělávání ve spolupráci s partnery z komerčního i neziskového sektoru, školami, učiteli i žáky, a to s využitím nových technologií.

 

MŠMT ČR

Ve čtvrtek 17. ledna 2013 pořádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v Národní technické knihovně v Praze úvodní konferenci k přípravě Strategie vzdělávací politiky v České republice do roku 2020. Konferenci, které se účastní více než 180 domácích a zahraničních odborníků, zahájí ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala. Konference si klade za cíl představit návrh hlavních východisek a směrů strategie a způsob, jakým ministerstvo povede veřejnou diskusi k její přípravě. Na konferenci bude představen i webový portálwww.vzdelavani2020.cz.

 

“Vzdělávání a jeho efekty působí po desetiletí, a proto potřebujeme dosáhnout skutečně strategického a odpovědného řízení vzdělávacího systému. Nesmí jít pouze o vypracování nového dokumentu, ale o dosažení široké společenské shody nad základními směry rozvoje vzdělávání v České republice,“ říká Jiří Nantl, první náměstek ministra školství.

 

EDUin

Nejvýraznější partnerskou iniciativou bude celospolečenská diskuse organizace EDUin (eduin.cz) pod názvem “Česko mluví o vzdělávání” (www.ceskomluvi.cz). Cílem kampaně je vyvolat celospolečenskou debatu, na jejímž konci bude definován smysl a cíle vzdělávání, které budou každému srozumitelné. V rámci šestiměsíčního projektu se propojí experti na vzdělávání i komerční sektor a díky online technologiím Googlu – i veřejnost z celé ČR. Společnými silami chtějí připravit podklady pro přípravu jasné, veřejnosti srozumitelné a sdílené koncepce vzdělávací politiky v Česku a ty v červnu prezentovat poslancům a zástupcům MŠMT v rámci veřejného slyšení v Poslanecké sněmovně.

 

Zdeněk Slejška, výkonný ředitel EDUin, řekl: “Chceme využít příležitosti, kdy se ministerstvo školství rozhodlo přemýšlet o koncepci a vzdělávání budoucnosti. Rádi bychom přispěli tím, že se pokusíme oslovit co nejširší veřejnost co nejsrozumitelněji. A také chceme napomoci při hledání nástroje, který zajistí větší stabilitu a

 

kontinuitu vzdělávací politiky, aby každý ministr a ministryně nezačínali vždy znovu od nuly. Způsobů, jak to udělat, je několik. Diskutujme o tom, který je nejvhodnější. I to je smysl kampaně.”

 

Český Google

Podpora kampaně EDUin je zároveň součástí celoročního programu českého Googlu “Google pro vzdělávání v Českuprovzdelavani.cz, jehož cílem je ve spolupráci s partnery z různých oblastí přispět ke změnám ve vzdělávání, a to zejména prostřednictvím nových technologií, které výuku zefektivňují, zatraktivňují a usnadňují.

 

Vzdělaná populace je pilířem konkurenceschopnosti každé země. Rádi bychom přispěli k tomu, aby se české vzdělávání vrátilo tam, kam dříve patřilo, tedy k evropské špičce. A bez internetu a nových technologií to určitě nepůjde, jelikož stejně důležité jako číst, psát a počítat je dnes umět rychle vyhledat kvalitní informace,” říká Taťána le Moigne, ředitelka českého Googlu a dodává: “Internetová gramotnost a schopnost Čechů efektivně využít internetovou infrastrukturu ve vzdělávání, ale i v byznysu, bude hrát v budoucnosti této země stále větší roli.”

 

Nové projekty a iniciativy bude Google odkrývat postupně v průběhu roku a budou spadat do tří hlavních oblastí:

 • Podpora STEM vzdělávání(science technology engineering math), tj. podpora technických oborů, matematiky i vědeckých oborů, která má přispět ke zvýšení zájmu a rozvoji znalostní ekonomiky v Česku ve prospěch konkurenceschopnosti (např. podpora projektu ISEA “Matematika s chutí” na ZŠ)

 • Rozvoj internetové gramotnostina školách včetně bezpečného používání internetu (např. Mapy internetu pro učitele a žáky, spolupráce s organizacemi ELAI, Národní centrum bezpečnějšího internetu a eBezpečí, semináře pro učitele v rámci Akademie moderního vzdělávání)

 • Vývoj nových technologií,zařízení a aplikací pro vzdělávání, které samotnou výuku usnadní a zatraktivní pro žáky i učitele (Google Apps pro vzdělávání s Netmailem, Google Granty pro neziskové organizace, Chromebooky, interaktivní tabule Nakladatelství Fraus, vzdělávací aplikace pro mobily a tablety s OS Android)

 

Lokální kampaň “Google pro vzdělávání v Česku 2013 navazuje na úspěšné kampaně “Google pro českou kulturu 2011” a “Google pro českou společnost 2012”.

 

EDUin a český Google chtějí zároveň společně koncem roku 2013 ocenit ty, kteří ke změně ve vzdělávání přispějí nejvíce. Nové přístupy, využívání moderních technologií, podpora celoživotního vzdělávání či zapojení se do celospolečenské debaty, to vše budou klíčová kritéria pro ocenění jednotlivců, organizací a škol. Jednotlivci, učitelé, školy i organizace se budou moci svými iniciativami a změnami zapojit do soutěže, která bude vyhlášena začátkem léta.

 

Více informací

 • o Strategii vzdělávání 2020 najdete na www.vzdelavani2020.cz

 • o kampani “Česko mluví o vzdělávání” a jednotlivých projektech najdete na www.ceskomluvi.cz

 • o programu “Google pro vzdělávání v Česku” a iniciativách najdete na stránce provzdelavani.cz

 

Kontakty pro média

Za MŠMT: Marek Zeman, ředitel odboru vnějších vztahů a komunikace, marek.zeman@msmt.cz, 725 813 724

Za EDUin: Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin, o. p. s., tomas.fertek@eduin.cz, 602 687 016

Za český Google: Judita Hrubešová, PR agentura Grayling, judita.hrubesova@grayling.com, 775 558 271

 

DODATEČNÉ INFORMACE

 

Google pro vzdělávání v kostce

VYHLEDÁVÁNÍ informací na google.cz

 • Obrázky Google google.cz/obrazky

 • Knihy Google google.cz/knihy

 • Google Scholar google.cz/scholar

 • Google Earth, Moon, Ocean, Mars… google.cz/earth

 • Street View (Art project, podmořské dno, Divy světa…) google.cz/streetview

 

AUDIOVIZUÁLNÍ výuka

 • YouTube youtube.cz a přednášky z předních univerzit youtube.com/edu

 • Google+ Hangouts pro učitele (přednášky pro veřejnost živě)

 • Aplikace Google v interaktivních tabulích (Nakladatelství Fraus)

 

KOMUNIKACE A SPOLUPRÁCE v cloudu

Google Apps pro vzdělávání google.cz/apps (Netmail)

 • Disk Google

 • Bezplatný email

 • Dokumenty a Kalendář Google

 • Apps Marketplace

 

ZAŘÍZENÍ A APLIKACE pro učitele i žáky

 • Chromebooky – zařízení s OS Chrome

 • Vzdělávání, akademické zdroje, nástroje v Chrome Webstore

 • Zařízení s Androidem – telefony a tablety

 • Vzdělávací aplikace na Google Play

 

CSR pro vzdělávání

 • Tematické Google Granty – 15 neziskových organizací z oblasti vzdělávání

 • Google Serve Day – Dobrovolníci z Googlu pomohou ve vzdělávacích projektech či organizacích

 • Dotace seminářů pro učitele (Akademie moderního vzdělávání) 

Přečtěte si celý článek