Tiskovky označeny tagem ‘Aktuálně’

Předsednictvo Bezpečnostní rady státu na zasedání 19. srpna 2019 projednalo aktuální otázky kybernetické bezpečnosti v ČR. Veškeré kybernetické útoky jsou brány vážně a vláda se jejich řešení vždy intenzivně věnuje a věnovala. Jedná se o jednu z dlouhodobých vládních priorit.

Přečtěte si celý článek

Vláda Andreje Babiše se netradičně v úterý 30. července sešla k poslední schůzi před vládními prázdninami. Ministři schválili například návrh nového zákona o lobbování, kterým chce vláda nastavit jasná pravidla pro lobbisty i lobbované osoby. Uvolnila také další půl miliardu na podporu projektů bojujících proti suchu a finančně podpoří i vlastníky nestátních lesů čelící kůrovcové kalamitě.

Přečtěte si celý článek

Předseda vlády ČR Andrej Babiš navštívil v doprovodu ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Prohlédl si laboratoře, v nichž se analyzují vzorky léčiv, včetně těch nelegálních, Centrální úložiště elektronických receptů i místo, kde by měla do konce roku 2023 stát nová administrativní budova. Tématem jednání premiéra s vedením ústavu byly především konkrétní kroky ke zlepšení dostupnosti léků. Ministerstvo zdravotnictví reaguje na stále častější výpadky léčiv a připravilo dvě novely zákonů.

Přečtěte si celý článek

V úterý 23. července 2019 navštívil předseda vlády Andrej Babiš spolu s ministry životního prostředí Richardem Brabcem a dopravy Vladimírem Kremlíkem Ústecký kraj. Hlavními body programu byly prezentace vodohospodářských a dopravních projektů či prezentace péče o přírodu v Českém středohoří. Andrej Babiš se zároveň zúčastnil vypouštění kriticky ohroženého druhu sysla do přírody.

Přečtěte si celý článek

Opatření v boji proti suchu a dostavba dálnice D3 byla ve čtvrtek 18. července 2019 hlavní témata pracovní cesty předsedy vlády po Jihočeském kraji. Na výjezdu premiéra Andreje Babiše doprovázeli ministři dopravy Vladimír Kremlík a životního prostředí Richard Brabec.

Přečtěte si celý článek

Premiér Andrej Babiš ve středu 17. července 2019 vyrazil na pracovní cestu do Středočeského kraje. Tématem návštěvy byla především problematika sucha a její řešení. Kromě toho si prohlédl místo stavby pokračování Pražského okruhu a diskutoval o variantách středočeské části dálnice D3. Na cestě jej doprovázeli ministři životního prostředí Richard Brabec, zemědělství Miroslav Toman a dopravy Vladimír Kremlík.

Přečtěte si celý článek

Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí pod vedením předsedy vlády Andreje Babiše v úterý dne 16. července 2019 na svém 20. jednání projednala důležitá protikorupční opatření, k jejichž přijetí se vláda zavázala v programovém prohlášení: regulaci lobbingu a ochranu oznamovatelů. Návrh regulace lobbingu bude brzy předložen vládě k rozhodnutí o jeho postoupení Parlamentu a návrh zákona o ochraně oznamovatelů bude vládě předložen do konce roku. Rada dále projednala aktuální stav plnění doporučení Skupiny států proti korupci při Radě Evropy (GRECO) a Výroční zprávu
o činnosti Rady za rok 2018 a Plán činnosti Rady v roce 2019.

Přečtěte si celý článek

Premiér Andrej Babiš se v úterý 16. července 2019 zúčastnil pracovního oběda s velvyslanci členských a kandidátských zemí EU v České republice. Pracovní oběd uspořádal velvyslanec Finské republiky v Praze Jukka Pesola.

Přečtěte si celý článek

Bezpečnostní rada státu se na jednání v pondělí 15. července 2019 zabývala aktuální problematikou Severoatlantické aliance a Evropské unie v bezpečnostní oblasti, včetně aktuální bezpečnostní situace v České republice.

Přečtěte si celý článek

Vláda Andreje Babiše na jednání v pondělí 8. července 2019 schválila investorský model výstavby nového jaderného zdroje Dukovany II a jmenovala členy expertního týmu pro potřeby vládního zmocněnce pro jadernou energetiku. Schválila také návrh novely vodního zákona a dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na roky 2019 až 2023.

Přečtěte si celý článek

Vláda Andreje Babiše na jednání v pondělí 8. července 2019 schválila investorský model výstavby nového jaderného zdroje Dukovany II a jmenovala členy expertního týmu pro potřeby vládního zmocněnce pro jadernou energetiku. Schválila také návrh novely vodního zákona a dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na roky 2019 až 2023.

Přečtěte si celý článek

V pátek 5. července 2019 při příležitosti oslavy Dne slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje otevřel Úřad vlády ČR veřejnosti Hrzánský palác na Hradčanech i Lichtenštejnský palác na pražské Kampě. O komentované prohlídky objektů Úřadu vlády ČR byl ze strany Pražanů i návštěvníků Prahy opět velký zájem.

Přečtěte si celý článek

Předseda vlády České republiky Andrej Babiš se 3. července 2019 setkal s premiérem Maltské republiky Josephem Muscatem. Po včerejší dohodě lídrů na kandidátech na nejvyšší unijní posty se premiéři věnovali zejména tomuto tématu. Předsedové vlád zmínili i přípravu Víceletého finančního rámce EU na roky 2021–2027, migraci přes Středozemní moře a situaci v Libyi či dokončení vnitřního trhu.

Přečtěte si celý článek

Vláda na jednání v pondělí 1. července 2019 schválila návrh novely zákona, kterým se mění občanský soudní řád a exekuční řád. Kromě toho ministři schválili návrh zákona o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů a zabývali se financováním nekrytých závazků regionálních rad regionů soudržnosti.

Přečtěte si celý článek

Vláda na jednání v pondělí 1. července 2019 schválila návrh novely zákona, kterým se mění občanský soudní řád a exekuční řád. Kromě toho ministři schválili návrh zákona o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů a zabývali se financováním nekrytých závazků regionálních rad regionů soudržnosti.

Přečtěte si celý článek

Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) se pod vedením premiéra Andreje Babiše v pátek 28. června 2019 sešla ve Strakově akademii na pravidelném zasedání. K hlavním bodům jednání patřila rozprava k postupu zavádění Inovační strategie ČR 2019–2030, a dále schválení Metodiky hodnocení 2017+ v segmentu vysokých škol. Předseda vlády společně s vicepremiérem Havlíčkem informovali členy Rady o úspěších jednání na Evropském fóru pro vědu, výzkum a inovace, které se konalo v posledním červnovém týdnu v Drážďanech.

Přečtěte si celý článek

Ve dnech 26. a 27. června 2019 se uskutečnila v Praze strategická mise Útvaru na podporu strukturálních reforem (Structural Reform Support Service – SRSS), který je sekcí Generálního sekretariátu Evropské komise. Funkcí SRSS je pomáhat členským státům EU při vytváření a provádění strukturálních reforem s cílem tvorby pracovních míst a udržitelného růstu. Delegace Evropské komise byla vedená generálním ředitelem SRSS Maartenem Verweyem. Jednalo se o jeho první pracovní návštěvu ČR v této pozici.

Přečtěte si celý článek

Premiér Andrej Babiš se ve dnech 24. a 25. června 2019 zúčastnil v Drážďanech Evropského fóra pro vědu, výzkum a inovace. V rámci návštěvy Drážďan také jednal s ministerským předsedou Svobodného státu Sasko Michaelem Kretschmerem a předsedou Německého spolkového sněmu Wolfgangem Schäublem a seznámil se s několika inovativními a start-upovými firmami. Předsedu vlády doprovázel i vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Přečtěte si celý článek

Předseda vlády České republiky Andrej Babiš se v neděli 23. června zúčastnil v Památníku Ležáky pietního aktu u příležitosti 77. výročí vypálení osady nacisty. Premiér s ministrem obrany Lubomírem Metnarem zapálili Oheň (bez) naděje. Předseda vlády během pietní vzpomínky vystoupil s projevem.

Přečtěte si celý článek

Předseda vlády Andrej Babiš se 20. a 21. června 2019 v Bruselu zúčastnil zasedání Evropské rady. Mezi hlavní témata patřilo obsazení klíčových pozic v unijních strukturách či klimatická politika Evropské unie do roku 2050. Mezi další témata patřilo přijímání nových členských států, Východní partnerství a brexit.

Přečtěte si celý článek