Tiskovky označeny tagem ‘Aktuality’

Úřad vlády ČR zveřejňuje dne 5. srpna 2019 Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2020, čj. 23317/2019-UVCR.

Přečtěte si celý článek

Úřad vlády ČR zveřejňuje dne 5. srpna 2019 Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce pro rok 2020, čj. 22886/2019-UVCR.

Přečtěte si celý článek

Úřad vlády ČR zveřejňuje dne 5. srpna 2019 Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Podpora terénní práce pro rok 2020, čj. 23311/2019-UVCR.

Přečtěte si celý článek

Úřad vlády ČR zveřejňuje dne 5. srpna 2019 Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti pro rok 2020, čj. 23312/2019-UVCR.

Přečtěte si celý článek

Úřad vlády ČR zveřejňuje dne 05.08.2019 Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků zdravotně postižených pro rok 2020, čj. 23429/2019-UVCR.

Přečtěte si celý článek

Českou republiku čeká v nejbližších měsících projednávání ratifikace Úmluvy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí – tzv. Istanbulské úmluvy. Tato mezinárodní lidskoprávní úmluva čelí ale mnoha dezinterpretacím, které znemožňují racionální diskusi. Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR proto uspořádal 30.7 2019 snídani s novináři a novinářkami, kde se diskutovalo o potřebnosti věcně informovat o obsahu, přínosech a dopadech tohoto dokumentu.

Přečtěte si celý článek

Předkládáme výsledky dotačního řízení v programu Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací pro rok 2019.

Přečtěte si celý článek

Seminář pro žadatele v dotačním programu v dotačním programu Podpora veřejně prospěšných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů se uskuteční se uskuteční dne 21. srpna 2019 od 9.00 h. do 16.00 h. v Lichtenštejnském paláci Úřadu vlády ČR, U Sovových mlýnů 506/4, Praha 1.

Přečtěte si celý článek

Seminář se uskuteční ve dnech 20. a 21. srpna 2019 od 9.00 h. do 16.00 h.
v Lichtenštejnském paláci Úřadu vlády ČR, U Sovových mlýnů 506/4, Praha 1.

Přečtěte si celý článek

Seminář pro dotační program Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků zdravotně postižených se uskuteční dne 20. srpna 2019 od 9.00 do 16.00 h v Lichtenštejnském paláci Úřadu vlády ČR, U Sovových mlýnů 506/4, Praha 1, ve Zlatém sále.

Přečtěte si celý článek

Dne 23. července 2019 proběhl další workshop k Metodice hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě ČR. Letos se jedná o první školení pro zaměstnankyně a zaměstnance státní správy. V plánu jsou další dvě.

Přečtěte si celý článek

Předkládáme výsledky dotačního řízení v programu Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků zdravotně postižených pro rok 2019.

Přečtěte si celý článek

Předkládáme výsledky dotačního řízení v programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce pro rok 2019.

Přečtěte si celý článek

Vláda na svém dnešním zasedání vzala na vědomí Zprávu za rok 2018 o naplňování Akčního plánu pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích na léta 2016–2018 a Doporučení Rady vlády pro rovnost žen a mužů směřující k odstraňování překážek a k vytváření podmínek pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích (dále jako „Akční plán a Doporučení Rady vlády“).

Přečtěte si celý článek

Vláda schválila na svém zasedání 8. července 2019 Zprávu o plnění opatření Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 v roce 2018.

Přečtěte si celý článek

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany vyhlašuje XXVI. ročník Ceny VVZPO za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení a fotografickou soutěž Navzdory bariérám.

Přečtěte si celý článek

Ministerstvo vnitra využilo ověřených evropských přístupů a zpracovalo metodiku Easy to read.

Přečtěte si celý článek

Dne 20. června 2019 se uskutečnilo zasedání Odborné skupiny pro regionální rozvoj, jejímiž členkami a členy jsou zástupci krajských úřadů.

Přečtěte si celý článek

Dne 19. června 2019 se uskutečnilo letos druhé zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Řídila ho prof. Helena Válková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva a místopředsedkyně Rady.

Přečtěte si celý článek

Dne 19. června 2019 se uskutečnilo letošní druhé zasedání Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením (dále jen „Výbor“).

Přečtěte si celý článek