Tiskovky označeny tagem ‘Aktuality’

Ve čtvrtek 6. prosince 2018 se sešel k jednání Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách (dále jen „Výbor“) při Radě vlády pro rovnost žen a mužů (dále jako „Rada vlády“). Jednalo se o čtvrté, a tedy poslední, zasedání v tomto roce.

Přečtěte si celý článek

Česká praxe v oblasti porodní péče v některých aspektech neodpovídá aktuálním poznatkům medicíny, čímž se rozchází s doporučeními WHO a UNICEF. O její zlepšení včetně vyšší podpory kojení se zasazuje zmocněnkyně vlády pro lidská práva Martina Štěpánková společně s Pracovní skupinou k porodnictví při Radě vlády pro rovnost žen a mužů.

Přečtěte si celý článek

Dne 27. listopadu 2018 se uskutečnilo dvanácté zasedání Odborné skupiny pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb.

Přečtěte si celý článek

Konkrétně pro Komise hodnotící projekty v rámci dotačních programů: Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce, Podpora terénní práce a Podpora koordinátorů pro romské záležitosti (dále jen „Komise“)

Přečtěte si celý článek

Dne 15. listopadu 2018 se uskutečnilo zasedání Odborné skupiny pro regionální rozvoj, jejímiž členkami a členy jsou zástupci krajských úřadů.

Přečtěte si celý článek

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany (VVZPO) vyhlásil i tento rok soutěž pro autory a autorky publicistických děl.

Přečtěte si celý článek

Ministerstvo práce a sociálních věcí vypracovalo Metodiku řešení krizových situací osob s PAS a jejich rodin (v kontextu problematiky osob se zdravotním postižením).

Přečtěte si celý článek

V pondělí 22. října 2018 proběhne v budově Úřadu vlády ČR od 15.00 hodin třetí letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů s novým předsedou Ing. Andrejem Babišem.

Přečtěte si celý článek

Dne 8. října 2018 se již potřetí v tomto roce sešel Výbor pro sladění pracovního, osobního a rodinného života.

Přečtěte si celý článek

Dne 8. října 2018 se uskutečnilo letošní třetí zasedání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany (dále jen „Výbor“).

Přečtěte si celý článek

Dne 8. října 2018 se uskutečnilo letošní třetí zasedání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany (dále jen „Výbor“).

Přečtěte si celý článek

Obor rovnosti žen a mužů uspořádal dne 26. září 2018 seminář pro poslance a poslankyně s názvem Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácímu násilí: mýty a fakta.

Přečtěte si celý článek

Obor rovnosti žen a mužů uspořádal dne 26. září 2018 seminář pro poslance a poslankyně s názvem Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácímu násilí: mýty a fakta.

Přečtěte si celý článek

Dne 25. září 2018 se uskutečnilo jedenácté zasedání Odborné skupiny pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb.

Přečtěte si celý článek

Ve středu 19. 9. 2018 bylo vyhlášeno dotační řízení na rok 2019 v dotačních programech Úřadu vlády České republiky.

Přečtěte si celý článek

Ve dnech 13. a 14. září 2018 proběhly v Lichtenštejnském paláci semináře pro žadatele o dotace v dotačních programech Úřadu vlády ČR v oblasti lidských práv.

Přečtěte si celý článek

Soutěž Access City Award organizuje Evropská komise ve spolupráci s Evropským fórem osob se zdravotním postižením (EDF). Jejím cílem je vést města k tomu, aby sdílela své zkušenosti a zlepšovala přístupnost ve prospěch všech.

Přečtěte si celý článek

Dnes bylo vyhlášeno dotační řízení v programu Podpora veřejně prospěšných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů pro rok 2019

Přečtěte si celý článek

Úřad vlády ČR zveřejňuje dne 19.09.2018 Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2019; čj. 27349/2018-KRP.

Přečtěte si celý článek

Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny, zahájilo v tomto roce proces přípravy Strategie romské integrace 2021-2027, která nahradí a naváže na současnou Strategii romské integrace do roku 2020.

Přečtěte si celý článek