Tiskovky označeny tagem ‘Aktuality’

Ve středu 19. 9. 2018 bylo vyhlášeno dotační řízení na rok 2019 v dotačních programech Úřadu vlády České republiky.

Přečtěte si celý článek

Ve dnech 13. a 14. září 2018 proběhly v Lichtenštejnském paláci semináře pro žadatele o dotace v dotačních programech Úřadu vlády ČR v oblasti lidských práv.

Přečtěte si celý článek

Soutěž Access City Award organizuje Evropská komise ve spolupráci s Evropským fórem osob se zdravotním postižením (EDF). Jejím cílem je vést města k tomu, aby sdílela své zkušenosti a zlepšovala přístupnost ve prospěch všech.

Přečtěte si celý článek

Dnes bylo vyhlášeno dotační řízení v programu Podpora veřejně prospěšných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů pro rok 2019

Přečtěte si celý článek

Úřad vlády ČR zveřejňuje dne 19.09.2018 Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2019; čj. 27349/2018-KRP.

Přečtěte si celý článek

Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny, zahájilo v tomto roce proces přípravy Strategie romské integrace 2021-2027, která nahradí a naváže na současnou Strategii romské integrace do roku 2020.

Přečtěte si celý článek

Dne 19. září 2018 proběhl v rámci projektu „Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020 a související aktivity“ (dále jako „Projekt“) další praktický workshop k Metodice hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě ČR (dále jako „Metodika“).

Přečtěte si celý článek

Úřad vlády ČR zveřejňuje dne 19.09.2018 Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků zdravotně postižených, čj. 27329/2018-VVZ.

Přečtěte si celý článek

Dne 13. září 2018 proběhl v Lichtenštejnském paláci seminář pro žadatele o dotace v dotačních programech Úřadu vlády ČR v oblasti lidských práv.

Přečtěte si celý článek

Ve dnech 13. a 14. září 2018 proběhl v Lichtenštejnském paláci seminář pro žadatele o dotace v dotačních programech Úřadu vlády ČR v oblasti lidských práv.

Přečtěte si celý článek

Ve dnech 13. a 14. září 2018 proběhl v Lichtenštejnském paláci seminář pro žadatele o dotace v dotačních programech Úřadu vlády ČR v oblasti lidských práv.

Přečtěte si celý článek

Ve dnech 13. a 14. září 2018 proběhl v Lichtenštejnském paláci seminář pro žadatele o dotace v dotačních programech Úřadu vlády ČR v oblasti lidských práv.

Přečtěte si celý článek

Seminář pro žadatele v dotačním programu Podpora veřejně prospěšných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů se uskuteční dne 14. září 2018 od 9.00 h. do 16.00 h. v Lichtenštejnském paláci Úřadu vlády ČR, U Sovových mlýnů 506/4, Praha 1.

Přečtěte si celý článek

Seminář se uskuteční ve dnech 13. a 14. září 2018 od 9.00 h. do 16.00 h. v Lichtenštejnském paláci Úřadu vlády ČR, U Sovových mlýnů 506/4, Praha 1.

Přečtěte si celý článek

Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské menšiny zahajuje proces jmenování nových členů Rady vlády pro záležitosti romské menšiny (dále jen „Rada“). Rada má v současné době 31 členů, 14 zástupců státní správy a 17 občanských členů.

Přečtěte si celý článek

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany vyhlašuje XXV. ročník Ceny VVZPO za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení a fotografickou soutěž Navzdory bariérám.

Přečtěte si celý článek

Dne 19. června 2018 se uskutečnilo letošní druhé zasedání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany (dále jen „Výbor“).

Přečtěte si celý článek

Dne 19. června 2018 se uskutečnilo desáté zasedání Odborné skupiny pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb.

Přečtěte si celý článek

V pondělí 4. června 2018 proběhlo ve Strakově akademii druhé letošní zasedání Výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích.

Přečtěte si celý článek

Etická komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu (dále
jen „Etická komise“) si dovoluje účastníky řízení informovat o změně místa pro nahlížení
do spisu dle § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád).

Přečtěte si celý článek