Tiskovky označeny tagem ‘Aktuality’

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany vyhlašuje XXV. ročník Ceny VVZPO za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení a fotografickou soutěž Navzdory bariérám.

Přečtěte si celý článek

Dne 19. června 2018 se uskutečnilo letošní druhé zasedání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany (dále jen „Výbor“).

Přečtěte si celý článek

Dne 19. června 2018 se uskutečnilo desáté zasedání Odborné skupiny pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb.

Přečtěte si celý článek

V pondělí 4. června 2018 proběhlo ve Strakově akademii druhé letošní zasedání Výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích.

Přečtěte si celý článek

Etická komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu (dále
jen „Etická komise“) si dovoluje účastníky řízení informovat o změně místa pro nahlížení
do spisu dle § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád).

Přečtěte si celý článek

Rada vlády se na svém úterním jednání zabývala zejména situací v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí. Na svém druhém letošním zasedání schválila Souhrnnou zprávu za rok 2017 o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018 (dále jako „Souhrnná zpráva“).

Přečtěte si celý článek

Ve středu 25. dubna 2018 proběhlo letos již druhé zasedání Výboru sladění pracovního, soukromého a rodinného života.

Přečtěte si celý článek

Dne 24. února 2018 se uskutečnilo deváté zasedání Odborné skupiny pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb.

Přečtěte si celý článek

Ve čtvrtek 5. dubna 2018 proběhlo ve Strakově akademii první letošní zasedání Výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích

Přečtěte si celý článek

Dne 21. března 2018 se uskutečnilo letošní první zasedání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany (dále jen „Výbor“), který je koordinačním, iniciativním a poradním orgánem vlády České republiky pro oblast podpory lidí se zdravotním postižením.

Přečtěte si celý článek

Dne 27. února 2018 se uskutečnilo osmé zasedání Odborné skupiny pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb.

Přečtěte si celý článek

Úřadu vlády připravil setkání odborníků z Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) se zástupci českých ministerstev, parlamentu a neziskových organizací zaměřené na plnění Cílů udržitelného rozvoje OSN v České republice.

Přečtěte si celý článek

Seminář je určen zástupcům měst a obcí pro seznámení s Národním rozvojovým programem mobility pro všechny.

Přečtěte si celý článek

středa 17. ledna 2018 od 9 hodin

fara kostela Nejsvětějšího srdce Ježíšova, Horní náměstí 12, Jablonec nad Nisou

PROGRAM

  • popis a charakteristika nástroje, jeho aktuální stav, záměr a důvod restaurování
  • památková ochrana kostela včetně varhan a fary
  • Nadační fond Jablonecké varhany (NFJV), prezentace webu fondu www.jabloneckevarhany.cz
  • prostor na otázky
  • Přesun k nástroji na kostelní kůr, možnost focení
  • prezentace zvukových možností nástroje
  • prezentace poškození nástroje
  • prostor na otázky

Zveřejňujeme přehled návrhů hodnotitelské komise dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů pro rok 2018. Komise zasedala dne 6. prosince 2017.

Přečtěte si celý článek

USNESENÍ Výboru pro práva dítěte Rady vlády České republiky pro lidská práva
ze dne 19. prosince 2017
k současné situaci v oblasti dalšího ukotvení agendy lidských práv v rámci státní správy

Přečtěte si celý článek

Ve středu 6. prosince 2017 proběhlo zasedání Řídícího výboru Národního rozvojového programu mobility pro všechny.

Přečtěte si celý článek

Sedmdesát zástupců státní správy a odborné veřejnosti diskutovalo ve středu 29. listopadu 2017 v Hrzánském paláci plán naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN České republice. Projednání bylo již třetí veřejnou diskusí k problematice Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj, kterou Úřad vlády v roce 2017 uspořádal. S připravovaným dokumentem Implementace Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj v České republice seznámili účastníky zástupci Odboru pro udržitelný rozvoj.

Přečtěte si celý článek

Letošní konference Fórum pro udržitelný rozvoj se zaměří na digitální technologie a proměnu světa, který přinášejí. Digitalizace a robotizace přináší řadu pozitivních impulzů ekonomice, zároveň ale klade před státní správu zcela nové úkoly.

Přečtěte si celý článek

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany pořádá v pátek 1. prosince 2017 v Lichtenštejnském paláci již 24. Slavnostní večer k Mezinárodnímu dni osob se zdravotním postižením.

Přečtěte si celý článek