Tiskovky označeny tagem ‘Aktuality’

Vláda na svém dnešním zasedání vzala na vědomí Zprávu za rok 2018 o naplňování Akčního plánu pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích na léta 2016–2018 a Doporučení Rady vlády pro rovnost žen a mužů směřující k odstraňování překážek a k vytváření podmínek pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích (dále jako „Akční plán a Doporučení Rady vlády“).

Přečtěte si celý článek

Vláda schválila na svém zasedání 8. července 2019 Zprávu o plnění opatření Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 v roce 2018.

Přečtěte si celý článek

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany vyhlašuje XXVI. ročník Ceny VVZPO za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení a fotografickou soutěž Navzdory bariérám.

Přečtěte si celý článek

Ministerstvo vnitra využilo ověřených evropských přístupů a zpracovalo metodiku Easy to read.

Přečtěte si celý článek

Dne 20. června 2019 se uskutečnilo zasedání Odborné skupiny pro regionální rozvoj, jejímiž členkami a členy jsou zástupci krajských úřadů.

Přečtěte si celý článek

Dne 19. června 2019 se uskutečnilo letos druhé zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Řídila ho prof. Helena Válková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva a místopředsedkyně Rady.

Přečtěte si celý článek

Dne 19. června 2019 se uskutečnilo letošní druhé zasedání Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením (dále jen „Výbor“).

Přečtěte si celý článek

Ve středu 12. června 2019 proběhlo letošní druhé jednání Pracovní skupiny k porodnictví. Tentokrát se jej osobně zúčastnil i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Spolu s pracovní skupinou diskutoval legislativní překážky v činnosti porodních asistentek – samostatných i nemocničních – a dalšího rozvoje center porodní asistence, jehož modelové pracoviště bylo otevřeno letos v únoru v Nemocnici Na Bulovce.

Přečtěte si celý článek

Dne 14. května 2019 zasedala Pracovní skupina krajských koordinátorů pro romské záležitosti.

Přečtěte si celý článek

Úřad vlády České republiky je poskytovatelem neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv a programů protidrogové politiky. Každoročně je po ukončení rozpočtového roku vypracováváno vyhodnocení dotačních programů administrovaných Úřadem vlády České republiky, včetně vyhodnocení dotačních programů zaměřených na podporu integrace Romů a národnostních menšin. Víc informací je možné získat v přiloženém dokumentu.

Přečtěte si celý článek

Ve středu 5. června 2019 proběhlo druhé letošní zasedání Výboru pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života. Výbor se zabýval především otázkou transparentnosti odměňování ve vztahu k rovnému odměňování žen a mužů a financováním organizací, které působí v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života.

Přečtěte si celý článek

Ve středu 5. června 2019 proběhlo ve Strakově akademii druhé letošní zasedání Výboru pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů. Výbor řešil Norské fondy i Standard pozice rezortních koordinátorek a koordinátorů rovnosti žen a mužů.

Přečtěte si celý článek

Ve středu 22. května 2019 proběhlo ve Strakově akademii třetí letošní zasedání Výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích. Řešil nadcházející volby do Evropského parlamentu i nové nastavení soutěže Úřad roku půl na půl.

Přečtěte si celý článek

V úterý 21. května 2019 se sešel k jednání Výbor pro prevencí domácího násilí a násilí na ženách (dále jen „Výbor“) při Radě vlády pro rovnost žen a mužů (dále jako „Rada vlády“). Jednalo se o druhé zasedání v tomto roce.

Přečtěte si celý článek

Dne 6. března 2019 se uskutečnilo první letošní jednání Výboru pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů.

Přečtěte si celý článek

Dne 26. února 2019 se uskutečnilo třinácté zasedání Odborné skupiny pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb.

Přečtěte si celý článek

Dne 8. Února 2019 se sešla Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů (dále jako „Pracovní skupina“).

Přečtěte si celý článek

Ve čtvrtek 7. února 2019 se sešel k jednání Výbor pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života (dále jako „Výbor“) při Radě vlády pro rovnost žen a mužů (dále jako „Rada vlády“).

Přečtěte si celý článek

V pondělí 28. ledna 2019 zasedla Rady vlády pro rovnost žen a mužů, které předsedá premiér Andrej Babiš.

Přečtěte si celý článek

Ve středu 9. ledna 2019 proběhlo ve Strakově akademii první letošní zasedání Výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích.

Přečtěte si celý článek