Tiskovky označeny tagem ‘Aktuality’

Dne 6. března 2019 se uskutečnilo první letošní jednání Výboru pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů.

Přečtěte si celý článek

Dne 26. února 2019 se uskutečnilo třinácté zasedání Odborné skupiny pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb.

Přečtěte si celý článek

Dne 8. Února 2019 se sešla Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů (dále jako „Pracovní skupina“).

Přečtěte si celý článek

Ve čtvrtek 7. února 2019 se sešel k jednání Výbor pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života (dále jako „Výbor“) při Radě vlády pro rovnost žen a mužů (dále jako „Rada vlády“).

Přečtěte si celý článek

V pondělí 28. ledna 2019 zasedla Rady vlády pro rovnost žen a mužů, které předsedá premiér Andrej Babiš.

Přečtěte si celý článek

Ve středu 9. ledna 2019 proběhlo ve Strakově akademii první letošní zasedání Výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích.

Přečtěte si celý článek

Dne 10. ledna 2019 se uskutečnilo letošní první zasedání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany (dále jen „Výbor“).

Přečtěte si celý článek

Ve čtvrtek 6. prosince 2018 se sešel k jednání Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách (dále jen „Výbor“) při Radě vlády pro rovnost žen a mužů (dále jako „Rada vlády“). Jednalo se o čtvrté, a tedy poslední, zasedání v tomto roce.

Přečtěte si celý článek

Česká praxe v oblasti porodní péče v některých aspektech neodpovídá aktuálním poznatkům medicíny, čímž se rozchází s doporučeními WHO a UNICEF. O její zlepšení včetně vyšší podpory kojení se zasazuje zmocněnkyně vlády pro lidská práva Martina Štěpánková společně s Pracovní skupinou k porodnictví při Radě vlády pro rovnost žen a mužů.

Přečtěte si celý článek

Dne 27. listopadu 2018 se uskutečnilo dvanácté zasedání Odborné skupiny pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb.

Přečtěte si celý článek

Konkrétně pro Komise hodnotící projekty v rámci dotačních programů: Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce, Podpora terénní práce a Podpora koordinátorů pro romské záležitosti (dále jen „Komise“)

Přečtěte si celý článek

Dne 15. listopadu 2018 se uskutečnilo zasedání Odborné skupiny pro regionální rozvoj, jejímiž členkami a členy jsou zástupci krajských úřadů.

Přečtěte si celý článek

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany (VVZPO) vyhlásil i tento rok soutěž pro autory a autorky publicistických děl.

Přečtěte si celý článek

Ministerstvo práce a sociálních věcí vypracovalo Metodiku řešení krizových situací osob s PAS a jejich rodin (v kontextu problematiky osob se zdravotním postižením).

Přečtěte si celý článek

V pondělí 22. října 2018 proběhne v budově Úřadu vlády ČR od 15.00 hodin třetí letošní zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů s novým předsedou Ing. Andrejem Babišem.

Přečtěte si celý článek

Dne 8. října 2018 se již potřetí v tomto roce sešel Výbor pro sladění pracovního, osobního a rodinného života.

Přečtěte si celý článek

Dne 8. října 2018 se uskutečnilo letošní třetí zasedání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany (dále jen „Výbor“).

Přečtěte si celý článek

Dne 8. října 2018 se uskutečnilo letošní třetí zasedání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany (dále jen „Výbor“).

Přečtěte si celý článek

Obor rovnosti žen a mužů uspořádal dne 26. září 2018 seminář pro poslance a poslankyně s názvem Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácímu násilí: mýty a fakta.

Přečtěte si celý článek

Obor rovnosti žen a mužů uspořádal dne 26. září 2018 seminář pro poslance a poslankyně s názvem Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácímu násilí: mýty a fakta.

Přečtěte si celý článek