Státní tajemnice pro evropské záležitosti jednala s misí Útvaru na podporu…

Čtvrtek, Červen 27, 2019

Ve dnech 26. a 27. června 2019 se uskutečnila v Praze strategická mise Útvaru na podporu strukturálních reforem (Structural Reform Support Service – SRSS), který je sekcí Generálního sekretariátu Evropské komise. Funkcí SRSS je pomáhat členským státům EU při vytváření a provádění strukturálních reforem s cílem tvorby pracovních míst a udržitelného růstu. Delegace Evropské komise byla vedená generálním ředitelem SRSS Maartenem Verweyem. Jednalo se o jeho první pracovní návštěvu ČR v této pozici.

Přečtěte si celý článek