Společnost Centrum Vysočina věnovala dar bohemistům v Užhorodě

Čtvrtek, Leden 15, 2015

Havlíčkův Brod, 14. 1. 2015 – Obecně prospěšná společnost Centrum Vysočina z Havlíčkova Brodu podpořila společně s partnery vyučování českého jazyka a literatury na Užhorodské národní univerzitě. V úterý 13. ledna předali zástupci Kraje Vysočina v rámci své pracovní cesty do Užhorodu odborné jazykové a literárněvědné knihy pro nově se utvářející katedru bohemistiky na zdejší univerzitě.

„Na podzim nás oslovila Julia Yusyp z užhorodské univerzity, zda bychom nepomohli při zajištění odborné literatury na výuku českého jazyka a literatury. V současnosti mají v Užhorodě jedenáct studentů v prvním a druhém ročníku, kteří studují češtinu. Díky našim partnerům, kterými jsou Ústav pro jazyk český v Praze, nakladatelství Didaktis a Kraj Vysočina, se podařilo shromáždit odborné jazykové a literární knihy za několik desítek tisíc korun,“ popisuje začátek pomoci Milan Pilař z obecně prospěšné společnosti Centrum Vysočina. Během několika měsíců se podařilo získat desítky titulů a na Ukrajinu tak putovalo šest velkých krabic zaplněných literaturou.
Slavnostního předání daru se účastnil v prostorách školy také rektor univerzity, prorektorka pro mezinárodní vztahy a děkanka.

„Mezi naší katedrou a Krajským úřadem v Jihlavě se díky současné návštěvě navázala spolupráce. Jednali jsme o mnohém, ale nejvážnější je skutečnost, že nový obor český jazyk a literatura bude mít budoucnost. Rektor slíbil, že otevře na univerzitě samostatnou katedru bohemistiky, nyní jsme při katedře slovakistiky,“ doplnila Julia Yusyp z katedry bohemistiky. Mladí bohemisté budou také mít možnost zúčastnit se v srpnu 2015 Letní žurnalistické školy Karla Havlíčka Borovského, kterou Centrum Vysočina, o. p. s., pořádá už po jedenácté.

„Nyní připravujeme druhou fázi sbírky, rádi bychom mladým bohemistům v Zakarpatském regionu pomohli se získáváním české beletrie, kterou ke svému studiu potřebují,“ uzavírá Milan Pilař. Sbírku chtějí v Havlíčkově Brodě uspořádat na jaře letošního roku.

Více informací:
Milan Pilař
mobil: +420 724 767 164
e-mail: milan.pilarhb@centrum.cz

Centrum Vysočina, o. p. s.
B. Kobzinové 2020
580 01 Havlíčkův Brod
http:// www.centrumvysocina.cz, www.letnizurnalistickaskola.cz
e-mail: centrumvysocina@centrum.cz