Ruští vědci našli nový způsob separace americia z použitého jaderného paliva

Středa, Leden 13, 2016

Vědci z ruského výzkumného ústavu VNIINM (patří do palivové společnosti TVEL), Institutu fyzikální chemie a elektrochemie Ruské akademie věd a podniku Majak úspěšně provedli experimentální separaci americia a curia z použitého jaderného paliva. Nový postup znamená významný krok při zavádění této technologie do praxe.

Experiment proběhl v rámci projektu Proryv (česky Průlom), který má za cíl převést technologie pro uzavření jaderného palivového cyklu z vědeckých ústavů do průmyslové praxe. V jaderném palivu se během provozu generují transurany (prvky s vyšším protonovým číslem než uran), např. americium, které mají relativně dlouhý poločas rozpadu. Jedním z dílčích úkolů projektu Proryv je vyvinout technologii pro separaci americia z použitého jaderného paliva, aby mohlo být přidáváno do čerstvého paliva a „spalováno“ v reaktorech.

Unikátnost postupu použitého ruskými vědci spočívá v tom, že je možné ji snadno škálovat, aby byla použitelná i v průmyslovém měřítku, a že bude moci brzy dojít ke skutečnému „spalování“ americia v reaktoru. Umožní to rychlý reaktor BN-800, který se aktuálně nachází ve fázi energetického spouštění.

Nutná je také separace americia od dalšího transuranu – curia, protože v současnosti je možné „spalovat“ v reaktorech jen americium. Ruským vědcům se podařilo získat 60 gramů americia s méně než jedním procentem obsahu curia. Dosažení takové čistoty umožnily zkušenosti z výzkumných prací provedených dříve v Institutu fyzikální chemie a elektrochemie a v podniku Majak.

„Jedním z důležitých úkolů stojících před rychlými reaktory při uzavírání palivového cyklu je zavedení spalování plutonia, neptunia a americia. Na rozdíl od curia a dalších dlouhodobých transuranů jsme americium schopni již dnes spalovat v rychlých reaktorech a zmenšovat tak aktivitu použitého jaderného paliva a zkracovat dobu, po kterou je nutné jej izolovat od životního prostředí,“ sdělil Andrej Šadrin, generální ředitel ústavu VNIINM.