Rezidence Na Plachtě – odklepnuto!

Pátek, Červen 12, 2015

Hradec Králové – V areálu stavby Rezidence Na Plachtě v královehradeckých Malšovicích byla ve čtvrtek, poklepáním základního kamene, slavnostně zahájena výstavba první etapy tohoto bytového komplexu. Dokončení této zahajovací etapy projektu je naplánováno na léto 2016.

Ceremonie a poklepání na základní kámen se vedle primátora Hradce Králové pana Zdeňka Finka a jednatele investora, společnosti Rezidence Na Plachtě, pana Martina Kubišty, zúčastnil také zástupce stavební společnosti Syner a České spořitelny, která je financující bankou projektu.

„Nové byty, které tady vzniknou, budou v konečném důsledku prospěšné i pro samotný Hradec Králové. Do města to přivede nové obyvatele,“ uvedl na slavnosti primátor Zdeněk Fink a dodal: „Z počátku jsem byl k výstavbě v této lokalitě spíše skeptický, ale teď, když to vidím, musím říct, že plánovaný bytový komplex bude dobře korespondovat s okolím.“

O projektu Rezidence Na Plachtě

Rezidence Na Plachtě bude částečně uzavřený komplex bytových domů s výhledem do chráněného území Na Plachtě. Vyroste na dlouhodobě nevyužívané bývalé skladovací ploše společnosti Petrof. Bytový soubor celkem dvaceti čtyřpodlažních bytových domů vznikne postupně v několika etapách. Všechny budovy, resp. části obytného souboru, jsou koncipovány jako různorodé objekty s odlišným členěním, materiálovým řešením fasád a velkou variabilitou půdorysů a velikostí jednotlivých bytů. V první etapě vznikne ve dvou viladomech s devíti byty a jednom rozsáhlejším objektu s dvaceti devíti bytovými jednotkami celkem čtyřicet sedm nových bytů.