Rada vlády pro rovnost žen a mužů vyjádřila znepokojení nad dezinterpretací…

Středa, Květen 16, 2018

Rada vlády se na svém úterním jednání zabývala zejména situací v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí. Na svém druhém letošním zasedání schválila Souhrnnou zprávu za rok 2017 o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018 (dále jako „Souhrnná zpráva“).

Přečtěte si celý článek