Průběžné hodnocení Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové…

Pondělí, Září 3, 2018

Zpráva o průběžném hodnocení Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2016 až 2018 pro oblast nelegálních návykových látek (dále jen „Akční plán“) k datu 31. prosince 2017 byla projednána v Pracovní skupině Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky pro nelegální drogy.

Přečtěte si celý článek