Pronajímatel nesmí nájemci bránit v nahlášení trvalého pobytu

Čtvrtek, Červenec 11, 2019

Některé nájemní smlouvy obsahují ustanovení, které nájemcům nedovoluje zřídit si v nájemním bytě trvalý pobyt. Takový zákaz však nemusí nájemce respektovat. Co je třeba učinit k přihlášení k trvalému pobytu v nájemním bytě? Jsou obavy pronajímatele z trvalého pobytu nájemce v bytě oprávněné? A…

Přečtěte si celý článek