Přístup k otevřeným a velkým datům by mohl zvýšit tempo růstu HDP až o 2 %

Pátek, Leden 31, 2014

Prezident Microsoftu pro Evropu, Jan Mühlfeit, k tomu dodává: Přístup k otevřeným a velkým datům otevírá nové možnosti pro růst ekonomiky, vytváření pracovních míst a příležitostí pro všechny Evropany v podobě snížení nákladů nebo dostupnějších technologií. Nové obchodní příležitosti by se tak otevřely nejenom velkým podnikům, ale zejména menším a středním podnikům, které jsou motorem evropského růstu HDP, na němž se podílejí více než 60 %.

Dalším důležitým zjištěním zprávy je, že přístup k otevřeným a velkým datům skýtá značný potenciál pro efektivnější a transparentnější služby veřejného sektoru. Od aplikací, které umožňují obyvatelům měst snadněji plánovat cestu veřejnou dopravou, až po poskytování relevantních informací občanům o úsporách energie v jejich domácnostech – zpráva vyzdvihuje potenciál posílení veřejné kontroly a zlepšení debaty o krocích a službách státní správy.

Zpráva vyzývá politiky, aby v rámci EU prostřednictvím harmonizace regulačních opatření a norem v oblasti datových služeb spolupracovali na projektech, jakým je např. posílení jednotného trhu s digitálními technologiemi, aby se využitím otevřených a velkých dat zajistila vyšší konkurenceschopnost v Evropě a menší zaostávání v oblasti inovací a zabezpečilo se financování inovativních datových řešení.

Kompletní zpráva je dostupná ke stažení zde.

Vypracování studie nazvané Otevřená a velká data v Evropě: Motor růstu, nebo promarněná příležitost?“ sponzorovala společnost Microsoft, zadala organizace demosEUROPA a vypracoval Varšavský institut ekonomických studií. K odhadu ekonomického potenciálu otevřených a velkých objemů dat využívá zpráva přímý makroekonomický model (tzv. bottom-up). Model Univerzálního hodnocení dopadů otevřených a velkých dat (BOUDICA- Big and Open Data Universal Impact Assessment) obsahuje podrobné údaje o evropském hospodářství, které využívá k odhadu přidané hodnoty firem v 21 odvětvích pro každou zemi v Evropě.

Belgie, Dánsko, Německo, Irsko, Francie, Lucembursko, Nizozemsko, Rakousko, Finsko, Švédsko a Spojené království.

Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Chorvatsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Rumunsko, Slovinsko a Slovensko.

Itálie, Řecko, Španělsko a Portugalsko.

OVaršavské


m i


nstitutu ekonomických studií


Varšavský institut ekonomických studií (WISE Institute) je neziskový think-tank zabývající se výzkumy v oblasti dopadu politiky na mikro- a makroekonomickou úroveň. Mezi další odborné oblasti patří veřejné finance, trh práce, stárnutí populace, růst ekonomiky, energetická ekonomie a politiky v oblasti klimatu.

OdemosEUROPA


demosEUROPA – Centrum pro evropskou strategii je nezávislá mezinárodní výzkumná instituce, která poskytuje strategický vhled do fungování institucí a politik Evropské unie. Centrum bylo založeno v červenci 2006 jako soukromá, nezisková nadace působící podle polského práva, se sídlem ve Varšavě.

Přečtěte si celý článek