Poskytování služeb projektového manažera

Pondělí, Únor 24, 2014

1. ZZS HMP informuje, že na svém profilu zadavatele uveřejnil Výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu . Předmětem plnění zakázky je poskytování služeb projektového manažera včetně vedení projektové kanceláře pro projekt Informačního systému Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy. Výzva k podání nabídky včetně příloh, se stanovenými požadavky na prokázání splnění kvalifikace, lhůta a místo pro podání nabídky a ostatní údaje, je na profilu zadavatele dálkově přístupná až do data podání nabídky. Po skončení stanovené lhůty pro podání nabídky budou všechny protokoly z jednání komisí uveřejněny na těchto webových stránkách zadavatele.

  • Za podanou nabídku a účast ve výběrovém řízení děkujeme.
  • Výzva zveřejněna na profilu zadavatele od 20. 1. 2014 do 27. 1. 2014

Profil zadavatele na adrese: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00638927

 

2. ZZS HMP informuje o jednání komise pro otevírání obálek s nabídkami.

Protokol o otevírání obálek s nabídkami

Zveřejněno dne 29. 1. 2014

 

3. ZZS HMP informuje o průběhu jednání hodnotící komise a o rozhodnutí zadavatele o vítězi této veřejné zakázky malého rozsahu.

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek

Rozhodnutí zadavatele o výběru

Zveřejněno dne 30. 1. 2014

Přečtěte si celý článek