Poskytování pracovnělékařských služeb

Čtvrtek, Březen 20, 2014

1. ZZS HMP informuje, že na svém profilu zadavatele na adrese https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00638927 uveřejnil otevřené podlimitní řízení na služby. Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžné poskytování komplexní pracovnělékařské služby (PLS) a dalších zdravotnických služeb, které nejsou součástí PLS, zaměstnancům zadavatele podle jeho potřeb. Smlouva o zajištění PLS bude uzavřena s jedním vybraným poskytovatelem na dobu neurčitou. Na profilu zadavatele je zadávací dokumentace včetně příloh, požadavky na prokázání splnění kvalifikace, lhůta a místo pro podání nabídky a údaje o hodnotícím kritériu. Dokumentace je na profilu zadavatele neomezeně a dálkově přístupná až do data podání nabídek. Po skončení stanovené lhůty pro podání nabídek budou všechny informace a protokoly z jednání jednotlivých komisí uveřejňovány na těchto webových stránkách.

Za podané nabídky a účast v zadávacím řízení děkujeme.
Výzva zveřejněna na profilu zadavatele od 20. 3. 2014 do 10. 4. 2014

Profil zadavatele na adrese: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00638927

 

2. ZZS HMP informuje o průběhu otevírání obálek s nabídkami k uvedené podlimitní veřejné zakázce na poskytování služeb PLS. Protokol o otevírání obálek s nabídkami

Zveřejněno dne 14. 4. 2014

3. ZZS HMP informuje o průběhu 1. jednání hodnotící komise včetně  postupu při posouzení kvalifikace k uvedené podlimitní veřejné zakázce na poskytování služeb PLS.

Protokol o jednání hodnotící komise
Protokol o posouzení kvalifikace

Zveřejněno dne 16. 4.2014

 

4. ZZS HMP informuje o průběhu 2. jednání hodnotící komise a uveřejňuje rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějšího dodavatele k uvedené podlimitní veřejné zakázce na poskytování služeb PLS.

Protokol o jednání hodnotící komise č. 2
Rozhodnutí zadavatele o výběru

Zveřejněno dne 23. 4.2014

 

 

 

 

 

 

 

Přečtěte si celý článek