Oznámení o změně místa pro nahlížení do spisu

Pátek, Červen 15, 2018

Etická komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu (dále
jen „Etická komise“) si dovoluje účastníky řízení informovat o změně místa pro nahlížení
do spisu dle § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád).

Přečtěte si celý článek