Odtahové vozidlo

Středa, Duben 9, 2014

1. ZZS HMP informuje, že na svém profilu zadavatele uveřejnil Výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu. Předmětem plnění je dodání 1 kusu silničního motorového vozidla – universálního transportéru motorových vozidel, strojů a kusového/paletizovaného materiálu, se zvláštním zaměřením na převoz sanitních vozidel zadavatele. Výzva k podání nabídky včetně příloh, požadavky na prokázání splnění kvalifikace, lhůta pro podání nabídky a údaje o hodnotících kritériích jsou uveřejněny na profilu zadavatele. Protokoly z jednání komisí a rozhodnutí zadavatele budou uveřejněny na těchto webových stránkách.

• Za podanou nabídku a účast ve výběrovém řízení děkujeme.

• Výzva zveřejněna na profilu zadavatele od 9. 4. 2014 do 14. 5. 2014.

Profil zadavatele na adrese: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00638927

 

2. ZZS HMP informuje, že na svém profilu zadavatele uveřejnil Odpovědi na dotazy uchazeče k této veřejné zakázce malého rozsahu.

• Za podanou nabídku a účast ve výběrovém řízení děkujeme.

Zveřejněno dne 6. 5. 2014

 

3. ZZS HMP informuje o průběhu otevírání obálek s nabídkami k uvedené veřejné zakázce malého rozsahu.

Protokol o otevírání obálek s nabídkami

  • Zveřejněno dne 15. 5. 2014

4. ZZS HMP informuje o průběhu jednání hodnotící komise k uvedené veřejné zakázce malého rozsahu a současně uveřejňuje rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

• Zveřejněno dne 22. 5. 2014

Přečtěte si celý článek