O2 významně zjednodušuje svou strukturu

Pondělí, Únor 10, 2014
  • Počet divizí se snižuje z devíti na sedm
  • Zaměstnanci oddělení, jichž se změna týká, se
    včlení do jiných týmů
  • Z oddělení IT se stává samostatná divize přímo
    podřízená generálnímu řediteli

Vedení O2 rozhodlo o výrazném zjednodušení struktury firmy.
Cílem tohoto opatření je zeštíhlení organizační struktury a s
tím spojené zrychlení rozhodovacích procesů. Díky novému
uspořádání bude největší český telekomunikační operátor schopen
rychleji reagovat na měnící se tržní podmínky a i nadále
přinášet změny, které budou měnit celé odvětví.

Nově se mění počet divizí společnosti z devíti na sedm,
přičemž zaměstnanci organizačních jednotek, jichž se změna
týká, se včlení do jiných týmů.

V rámci reorganizace se přesunou útvary z divize Marketing
do divizí Rezidentních a Firemních zákazníků a do divize
Strategie & Bussiness Development. Jiří Dvorjančanský,
který dosud řídil marketing, zůstává součástí nejvyššího
managementu firmy. Dále se vedení rozhodlo podpořit oblast IT,
která má zásadní vliv na všechny pokračující změny v O2. Z
útvaru IT se proto stává samostatná divize spadající přímo pod
generálního ředitele.

K dalšímu zjednodušení struktury přispěje i přesun útvarů
podpůrných služeb do divizí Provoz, Finance a Lidské zdroje.
Martin Bek, jenž vedl podpůrné služby, zůstává v
představenstvu. Týmy korporátní komunikace se začlení do divizí
Lidské zdroje a Právní a firemní záležitosti. Dana Dvořáková,
ředitelka korporátní komunikace, společnost opouští.

Přečtěte si celý článek