Nově vysazené lípy budou bránit prašnosti do Vitčic

Pondělí, Květen 14, 2018

Veliká Ves – Patnáct lip srdčitých vysadili zaměstnanci obce Veliká Ves podél Doupovské dráhy na návětrné straně Vitčic. Nová liniová výsadba má přitom v budoucnu snížit prašnost z pole, které Vitčice odděluje od sousedních Podlesic. Obci přispěla na výsadbu nové zeleně Nadace ČEZ částkou 21 000 korun z grantu Stromy.

Přečtěte si celý článek