Nová národní strategie protidrogové politiky otevírá nově také témata…

Středa, Květen 15, 2019

Praha, 15. 5. 2019 – Česká republika má novou národní protidrogovou strategii na dalších devět let. Strategie byla schválena vládou a je nejen klíčovým koncepčním dokumentem vlády, ale i programovým vyjádřením záměrů a postupu vlády při uplatňování opatření za účelem předcházení a snižování škod vyplývajících z užívání návykových látek, patologického hráčství a nadužívání léků či moderních technologií v české společnosti.

Přečtěte si celý článek