Nákup analogových radiostanic

Pátek, Březen 17, 2017

ZZS HMP informuje, že na svém profilu zadavatele uveřejnila výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu. Předmětem této veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku 40 kusů nových vozidlových radiostanic v pásmu 80 MHz pro posádky výjezdových skupin. Výzva včetně příloh, požadavky na prokázání splnění kvalifikace, lhůta pro podání nabídky a údaje o způsobu hodnocení nabídek jsou uveřejněny na uvedeném profilu zadavatele.

  • Za podanou nabídku a účast ve výběrovém řízení děkujeme.
  • Výzva zveřejněna na profilu zadavatele od 17. 3. 2017 do 27. 3. 2017

Profil zadavatele na adrese: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00638927

Uveřejněno dne 17. 3. 2017

  • Vysvětlení č. 1 k výzvě k podání nabídek bylo uveřejněno dne 20. 3. 2017 na výše uvedeném profilu zadavatele

Uveřejněno dne 20. 3. 2017

  • Vysvětlení č. 2 a č. 3 k výzvě k podání nabídek bylo uveřejněno dne 24. 3. 2017 na výše uvedeném profilu zadavatele

Uveřejněno dne 24. 3. 2017

Přečtěte si celý článek