Lživé informace v reportáži České televize

Čtvrtek, Únor 12, 2015

Ostrava – Dne 2. února 2015 odvysílala Česká televize, v rámci svého pořadu Reportéři ČT, reportáž nazvanou „Ostravský Janoušek“ a tuto pak popisuje i na svých webových stránkách pod názvem „V Ostravě si korupce říká Dědic“. Z obsahu reportáže je, zřejmé, že byla pojata zcela tendenčně a z jejího obsahu je zjevná bulvarizace případu Martina Dědice. Celá řada informací, která v reportáži zazněla, je nepravdivá a mnoho informací je neověřených.

„Musím se rozhodně ohradit proti nepravdivým a lživým informacím, které v uvedené reportáži zazněly, neboť způsob, jakým jsem byl v této reportáži vykreslen, vedl k zneuctění mé osoby, což má neblahý vliv jak na mou osobu, tak na mou rodinu i na mou práci,“ říká k zmíněné reportáži Martin Dědic.

V reportáži se objevily, kromě jiného, nepravdivé údaje o vlastnictví některých firem nebo chybné údaje o výši zajištěného majetku Martina Dědice. Tyto údaje je možné snadno ověřit. Ze shora uvedeného vyplývá, že se reportér, který se podílel na výrobě reportáže, dopustil závažných profesních pochybení a Česká televize odvysíláním takové reportáže porušila Zákon o České televizi.