Kurz Immediate Life Support Provider

Pátek, Březen 3, 2017

ZZS HMP informuje, že na svém profilu zadavatele uveřejnila výzvu k podání nabídky
k veřejné zakázce malého rozsahu. Předmětem této veřejné zakázky je realizace mezinárodně akreditovaného kurzu Evropské resuscitační rady – Immediate Life Support Provider, který je zaměřený na péči o kriticky nemocné pacienty a resuscitaci. Realizace plnění bude probíhat průběžně po dobu 2 let od uzavření rámcové smlouvy. Výzva včetně příloh, požadavky na prokázání splnění kvalifikace, lhůta pro podání nabídky a údaje o způsobu hodnocení nabídek jsou uveřejněny na uvedeném profilu zadavatele.

 

  • Za podanou nabídku a účast ve výběrovém řízení děkujeme.
  • Výzva zveřejněna na profilu zadavatele od 3. 3. 2017 do 15. 3. 2017

 

Profil zadavatele na adrese: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00638927

Přečtěte si celý článek