Koncepce ochrany před následky s ucha pomíjí bezpečnost i občany

Pátek, Srpen 4, 2017

Koncepce ochrany před následky sucha pomíjí bezpečnost i občany

Praha 1.8.2017 – Vláda minulý týden schválila Koncepci na ochranu před následky sucha pro území České republiky. Připravilo ji společně Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí. Koncepce má sloužit jako základ pro opatření, která pomohou suchu předcházet a omezí dopady klimatické změny na životní prostředí i obyvatele. Podle Diakonie ČCE, která se věnuje prevenci mimořádných událostí v ČR, jako jsou právě sucha nebo povodně, se koncepce nevěnuje dostatečně některým tématům. Jsou to zejména otázky bezpečnosti, zapojení veřejnosti, transformace energetiky, průmyslu a samosprávy či intenzivního zemědělství.
Sucho je jen jedním z důsledků klimatické změny. Nestačí se zabývat řešením mimořádných událostí,
ale je potřeba zaměřit se na prevenci a zmírňování dopadů klimatické změny. Opatření přijatá nyní se přitom mohou projevit za desítky let.
Dopady sucha i konkrétní opatření, která je potřeba přijmout, se týkají především krajů a obcí. Ty pro jejich realizaci potřebují dostatek informací, odbornou podporu i finance ze státního rozpočtu. Koncepce ale klade malý důraz na informování obcí, občanů i zemědělců.
Nezbytná je také podpora občanské společnosti a spolků zaměřených na podporu udržitelnosti a řešení mimořádných situací – povodně, sucha a další. Stranou nemůže zůstat ani jejich osvětová a vzdělávací
činnost. Totéž by se mělo projevit i v akademické sféře, ať již v oblasti výzkumu a vývoje nebo v přípravě studentů.
„Vítáme, že koncepce myslí na osvětu a vzdělávání. Bohužel úplně opomíjí organizace občanské společnosti, které na místní, ale i národní úrovni hrají velmi důležitou roli při odstraňování následků mimořádných událostí, stejně jako i při jejich předcházení,“ říká Kateřina Faryadová, vedoucí české humanitární sekce a projektu Odolná obec ze Střediska humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie Českobratrské církve evangelické.
Koncepce neřeší bezpečností otázky spojené s klimatickou změnou a odkazuje na předchozí dokumenty. Ty jsou ale příliš krátkodobé na to, aby mohly postihnout otázky bezpečnosti energetického a těžkého průmyslu spojené s klimatickou změnou, včetně nezbytné změny ve společnosti a chování spotřebitelů.
Energetika a průmysl jsou největšími spotřebiteli vody. To lze zmírnit zajištěním udržitelného mixu energetických zdrojů a podpory přechodu k udržitelným technologiím. Spíše než hledat využití nových vodních zdrojů či spoléhat na recyklaci, by se implementace měla zaměřit na podporu moderních technologií a transformaci průmyslu a energetiky.
Koncepce se nejvíce věnuje zadržování vody v krajině. Poněkud ovšem opomíjí problém velkých půdních bloků, které tu vytvářejí velké zemědělské firmy – jedná se největší půdní bloky v rámci EU. Ty jsou zásadním problémem pro zrychlený odtok vody z území. Z tohoto hlediska je také důležité omezit zástavbu půdy nepropustnými plochami.
„Je škoda, že při přípravě koncepce nebylo využito zkušeností se spoluúčastí organizací občanské společnosti, firem i akademické sféry, která se dobře uplatnila při tvorbě koncepce Česká republika 2030. Kvalitně připravená koncepce z pera odborníků ministerstva zemědělství tak mohla díky dalším expertům dostat celistvější pohled a kvalita koncepce mohla být ještě vyšší,“ říká Tomáš Tožička, ředitel Střediska humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE, která se dlouhodobě zabývá řešením mimořádných událostí v České republice i v zahraničí.
Více informací vám poskytne:
Mgr. Tomáš Tožička
Ředitel Střediska humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE
+420603866054
O Středisku humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE:
Středisko pomáhá při mimořádných událostech v ČR i v zahraničí a zajišťuje systém okamžité reakce Diakonie ČCE na humanitární krize v ČR. Realizuje projekt Odolná obec (www.odolnaobec.cz), který pomáhá obcím předcházet povodním a jiným mimořádným událostem. Více o Středisku na www.diakoniespolu.cz