Komise RIA zveřejnila výroční zprávu ze své činnosti za rok 2013

Pondělí, Březen 17, 2014

V listopadu 2011 byla ustavena Komise pro hodnocení dopadů regulace (RIA) Legislativní rady vlády, jejíž úlohou je provádět nezávislé posouzení kvality zpráv z hodnocení dopadů regulace k předkládaným návrhům právních předpisů ze strany resortů. Po první výroční zprávě v r. 2012 předkládá Komise v pořadí druhou zprávu o své činnosti za rok 2013.

Přečtěte si celý článek