Archiv pro kategorii ‘POLITIKA’

Premiér Andrej Babiš se ve dnech 24. a 25. června 2019 zúčastnil v Drážďanech Evropského fóra pro vědu, výzkum a inovace. V rámci návštěvy Drážďan také jednal s ministerským předsedou Svobodného státu Sasko Michaelem Kretschmerem a předsedou Německého spolkového sněmu Wolfgangem Schäublem a seznámil se s několika inovativními a start-upovými firmami. Předsedu vlády doprovázel i vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Přečtěte si celý článek

Evaluace Národní strategie protidrogové politiky na období 2010–2018 byla schválena Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky dne 18. června 2019.

Přečtěte si celý článek

Ve dnech 17.-24.05.2019 proběhlo hlasování RVKPP formou per rollam k dokumentu Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky za rok 2018.

Přečtěte si celý článek

Předseda vlády ČR Andrej Babiš a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch navštíví ve čtvrtek 27. června Státní ústav pro kontrolu léčiv. Součástí návštěvy bude prohlídka pracovišť ústavu a agenda týkající se aktuálních témat jako je lékový záznam či tzv. emergentní systém dodávek léčiv. Premiér poté vystoupí spolu s ministrem zdravotnictví a ředitelkou SÚKL Irenou Storovou na tiskové konferenci.

Přečtěte si celý článek

Předseda vlády České republiky Andrej Babiš se v neděli 23. června zúčastnil v Památníku Ležáky pietního aktu u příležitosti 77. výročí vypálení osady nacisty. Premiér s ministrem obrany Lubomírem Metnarem zapálili Oheň (bez) naděje. Předseda vlády během pietní vzpomínky vystoupil s projevem.

Přečtěte si celý článek

Předseda vlády Andrej Babiš se 20. a 21. června 2019 v Bruselu zúčastnil zasedání Evropské rady. Mezi hlavní témata patřilo obsazení klíčových pozic v unijních strukturách či klimatická politika Evropské unie do roku 2050. Mezi další témata patřilo přijímání nových členských států, Východní partnerství a brexit.

Přečtěte si celý článek

Předseda vlády Andrej Babiš se ve dnech 24. a 25. června zúčastní v Drážďanech Evropského fóra pro vědu, výzkum a inovace. Setká se zde také s předsedou vlády Svobodného státu Sasko Michaelem Kretschmerem a předsedou Německého Spolkového sněmu Wolfgangem Schäublem. Během návštěvy města si premiér prohlédne Fraunhoferovův Institut či továrnu na výrobu elektromobilů a vývojové centrum Volkswagenu.

Přečtěte si celý článek

Na okraj Evropské rady v Bruselu předalo Slovensko předsednickou štafetu ve Visegrádské skupině České republice. Celkově sedmé předsednictví v samostatné české historii bude probíhat od 1. července 2019 do 30. června 2020.

Přečtěte si celý článek

Předseda vlády ČR Andrej Babiš vystoupí v pondělí 24. června v Černínském paláci na úvod Konference ekonomických diplomatů. S dalšími projevy vystoupí ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček a místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Přečtěte si celý článek

Dne 20. června 2019 se uskutečnilo zasedání Odborné skupiny pro regionální rozvoj, jejímiž členkami a členy jsou zástupci krajských úřadů.

Přečtěte si celý článek

Dne 19. června 2019 se uskutečnilo letos druhé zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Řídila ho prof. Helena Válková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva a místopředsedkyně Rady.

Přečtěte si celý článek

Dne 19. června 2019 se uskutečnilo letošní druhé zasedání Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením (dále jen „Výbor“).

Přečtěte si celý článek

Předseda vlády Andrej Babiš jednal 19. června 2019 ve Strakově akademii se zástupci profesních komor. Diskutovali především o rozšíření kontrolních kompetencí jednotlivých komor či připravovaném zákonu o lobbingu.

Přečtěte si celý článek

Předseda vlády České republiky Andrej Babiš ve čtvrtek 20. června 2019 odlétá na pracovní cestu do Bruselu, kde se zúčastní zasedání Evropské rady. V pátek 21. června 2019 bude jednat na eurosummitu o rozšiřování hospodářské a měnové unie.

Přečtěte si celý článek

TISKOVÁ ZPRÁVA – PRAHA, 18.06.2019 – Na Strakově akademii jednala Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP), která v rámci jednání schválila centralizaci finančních prostředků na realizaci protidrogové politiky. Předsedou RVKPP je premiér a výkonnou místopředsedkyní národní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová. Členy Rady vlády jsou zástupci odborných společností a ministerstev. Pro adiktologické služby je centralizace klíčová a zefektivní jejich provoz.

Přečtěte si celý článek

Na jednání v pondělí 17. června 2019 vláda Andreje Babiše dořešila problém s dofinancováním sociálních služeb na letošní rok. Kraje a hlavní město Praha dostanou od státu navíc miliardu, dalších 900 milionů budou moci získat z evropských dotací.

Přečtěte si celý článek

TISKOVÁ ZPRÁVA – PRAHA, 17. 6. 2018 – Lékaři z Izraele a Česka otevřeli na mezinárodním odborném sympoziu problematiku léčebného konopí, především jeho preskripce v praxi a dostupnosti. Sympozia se účastní desítky českých lékařů a odborníků na problematiku konopí. Sympozium probíhá pod záštitou premiéra a v gesci odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR a Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Přečtěte si celý článek

Ve středu 12. června 2019 proběhlo letošní druhé jednání Pracovní skupiny k porodnictví. Tentokrát se jej osobně zúčastnil i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Spolu s pracovní skupinou diskutoval legislativní překážky v činnosti porodních asistentek – samostatných i nemocničních – a dalšího rozvoje center porodní asistence, jehož modelové pracoviště bylo otevřeno letos v únoru v Nemocnici Na Bulovce.

Přečtěte si celý článek

Předseda vlády České republiky Andrej Babiš se v pondělí 17. června 2019 v Lichtenštejnském paláci zúčastní sympozia Léčebné konopí – dobrá praxe ze zahraničí.

Přečtěte si celý článek

Doprava a opatření proti suchu byly ve středu 12. června 2019 hlavními tématy pracovní cesty premiéra Andreje Babiše na jižní Moravu. Po Jihomoravském a Zlínském kraji jej doprovázeli i ministři dopravy Vladimír Kremlík a životního prostředí Richard Brabec.

Přečtěte si celý článek