Kancelářské a papírenské zboží

Čtvrtek, Březen 2, 2017

ZZS HMP informuje, že na svém profilu zadavatele uveřejnila výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu. Předmětem plnění je zajištění průběžných dodávek kancelářských potřeb a papírenského zboží pro potřeby zadavatele. Rámcová smlouva bude uzavřena s vybraným dodavatelem na 4 roky.

Výzva k podání nabídky včetně příloh, požadavky na prokázání splnění kvalifikace, lhůta pro podání nabídky a údaje o způsobu hodnocení nabídek jsou uveřejněny na uvedeném profilu zadavatele.

  • Za podanou nabídku a účast v zadávacím řízení děkujeme.
  • Výzva zveřejněna na profilu zadavatele od 2. 3. 2017 do 14. 3. 2017

 

Profil zadavatele na adrese: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00638927

Přečtěte si celý článek