Jednání Výboru pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života 7. února…

Úterý, Únor 12, 2019

Ve čtvrtek 7. února 2019 se sešel k jednání Výbor pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života (dále jako „Výbor“) při Radě vlády pro rovnost žen a mužů (dále jako „Rada vlády“).

Přečtěte si celý článek