Jak napsat tiskovou zprávu

Zde je několik rad, jak by měla vypadat vaše tisková zpráva.

Tisková zpráva by měla být určena novinářům, kteří pak zprostředkují informaci svým čtenářům (posluchačům, divákům). Je třeba si uvědomit, že novináři jsou v dnešní době zaplaveni informacemi, proto je musí vaše zpráva zaujmout. Pokud bude zpráva dlouhá a nezáživná a už od počátku nebude jasné, o čem je řeč, žádný novinář ji nedočte do konce a pravděpodobně skončí v koši. Má totiž v mailové schránce množství dalších zpráv, které čekají na zpracování. Takže:

  • pokud možno stručný a výstižný název
  • hned v úvodu v jednom odstavci shrnout, o čem tiskovka je (Kdo? Co? Jak? Kdy? Kde? Proč?) – na tomto odstavci závisí, zda bude čtenář-editor číst dál
  • jasně, stručně, pravdu, fakta, citace, zajímavosti – cca do 1 strany A4, pamatujte na to, že bude-li potřeba zprávu zkrátit, editor krátí odzadu

Pro svou důvěryhodnost by v tiskové zprávě nemělo chybět:

  • datum a místo vydání
  • stručné představení firmy/osoby vydávající TZ (tiskovou zprávu)
  • kontakt pro případné dotazy

Co naopak z vaší tiskovky vypustit:

  • vše, co by se dalo vyložit jako reklama („nejlepší“, „jedinečný“, „objednejte si“, atd.)
  • zavádějící, nepřesné a neověřitelné informace
  • hrubky a stylistické chyby
  • příliš douhé nečtivé pasáže

Posledním krokem je vlastní vydání tiskové zprávy. Tady už záleží na povaze tiskovky – pokud se jedná o urgentní sdělení, vydáváme co nejdříve. Pokud to čas dovolí, vybereme si příhodnou dobu (v pondělí ráno nebo v pátek odpoledne asi na vaše zprávy nikdo nebude mít čas). Cílový okruh novinářů a zpravodajských serverů volíme podle tématu.