Jaderná technologie z pohledu umělců

Sobota, Říjen 31, 2015

Od úterý 1. září 2015 je v hotelu Atom k vidění výstava s názvem Jaderné palivo – umění špičkových technologií.

Základní myšlenkou výstavy je propojení špičkových technologií, využívaných při výrobě jaderného paliva a nejvýznamnějších děl světového kulturního dědictví.  „Jako objekty fotografům posloužily vzorky produkce, výrobní procesy, zařízení a technologie palivové společnosti TVEL. Autoři následně srovnali zařízení s nejvýznamnějšími uměleckými díly z oblasti výtvarného umění, sochařství, folklórních artefaktů a uměleckých šperkařských děl, mezi nimiž jsou vitráže Milánského chrámu, mozaika starého Řecka, pyramida pařížská galerie Louvre, skicy Leonarda da Vinciho, ruská matrjoška a další díla,“ popisuje a zároveň zve Vítězslav Jonáš, předseda Energetického Třebíčska. Právě toto sdružení společně s Okresní hospodářskou komorou Třebíč je pořadatelem výstavy. Ta potrvá do 29. září. Na ni bude navazovat další, a to Šedesát let mírového využití jádra v Československu. „Při příležitosti těchto výstav si také připomeneme letošní třicetileté výročí provozu Jaderné elektrárny Dukovany, která je po tuto dobu součástí našeho regionu a našeho života.