Izolační podložky pro přemístění pacientů č. 3

Pondělí, Únor 24, 2014

1. ZZS HMP informuje, že na svém profilu zadavatele uveřejnil Výzvu k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání izolačních podložek pro přemístění pacientů při dopravě pomocí transportních nosítek do sanitního vozu a z něj na nemocniční lůžko. Rámcová kupní smlouva bude s výhradním dodavatelem vhodných podložek uzavřena na 1 rok.

Výzva k podání nabídky včetně příloh, se stanovenými požadavky na prokázání splnění kvalifikace, lhůta a místo pro podání nabídky a údaje o hodnotících kritériích, je uveřejněna na profilu zadavatele. Po skončení lhůty pro podání nabídek budou všechny informace a protokoly z jednání komise uveřejněny na webových stránkách zadavatele, tj. www.zzshmp.cz, v oddíle „Veřejné zakázky, poptávky“.
Profil zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00638927

• Za podanou nabídku a účast ve výběrovém řízení děkujeme.

• Výzva zveřejněna na profilu zadavatele od 22. 11. 2013 do 11. 12. 2013

2. ZZS HMP informuje o průběhu jednání komise k uvedené veřejné zakázce malého rozsahu a současně uveřejňuje rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

Protokol o otevírání obálky s nabídkou

Protokol o posouzení a hodnocení nabídky

Rozhodnutí zadavatele

Zveřejněno dne 17. 12. 2013

Přečtěte si celý článek