Evropská komise zveřejnila první návrhy ke strategii jednotného digitálního trhu…

Středa, Prosinec 9, 2015

Jednotný digitální trh patří v současnosti mezi jednu z priorit Evropské komise. Ta dnes zveřejnila návrh jak na úpravu digitálních smluv, tak na rozšíření přístupu k on-line obsahu a nastínila svou vizi o modernizaci autorského práva v EU. Kromě prvních návrhů komise nastínila také další plánované kroky. Asociace pro elektronickou komerci (APEK) hodnotí dostupné informace zatím v zásadě pozitivně.

Přečtěte si celý článek