Evropská komise zveřejnila Country Reports 2018

Středa, Březen 7, 2018

Ve středu 7. března Evropská komise oficiálně představila své analýzy hospodářské a sociální situace v jednotlivých členských státech EU, tzv. Country Reports. Zveřejnění Country Reportu neboli Zprávy o hospodářské situaci dané země je klíčovým krokem v rámci tzv. evropského semestru, což je označení pro mechanismus koordinace hospodářských politik v rámci EU.

Přečtěte si celý článek