Energetici, průmyslníci a zástupci EP a EK diskutovali nad budoucností energetiky a…

Úterý, Březen 18, 2014

Po snídani s nevládními organizacemi se ČEZ sešel na půdě Evropské unie i se zástupci průmyslu, vybranými poslanci Evropského parlamentu a s představiteli Evropské komise v čele s jejím místopředsedou Ollim Rehnem. Hlavním tématem byla otázka, jak propojit klimaticko – energetický rámec Evropy do roku 2030 s posilováním konkurenceschopnosti evropského průmyslu.

Přečtěte si celý článek