Elektronika

Pátek, Květen 26, 2017
Car PC

Speciální navigační systém, který poskytuje zdravotnickému operačnímu středisku přehled o posádkách a výjezdovým skupinám zobrazuje informace o pacientovi a místě zásahu na zobrazovacím zařízení ve voze. Navíc umožňuje komunikaci mezi posádkou a zdravotnickým operačním střediskem, dopravním oddělením, provozem výjezdových skupin a se správci systémů.

Tablet PC

Součást projektu „Mobilita pro život“, jejímž předmětem je využití mobilní počítačové technologie při poskytování přednemocniční neodkladné péče. Využití počítačů při psaní lékařských zpráv zkracuje dobu předání pacienta do zdravotnického zařízení a minimalizuje počet chyb při přepisech zpráv. Informace o ošetřovaném pacientovi, dostupné z různých informačních systémů, mohou v časové tísni podpořit a ovlivnit rozhodování lékaře.

Roadscan

Jedná se o záznamové zařízení, které kontinuálně snímá a zaznamenává obraz před sanitním vozidlem. V případě nestandardního pohybu vozu – náraz, prudké brzdění, výhybný manévr, pohyb mimo osu – je proveden záznam na paměťovou kartu, který poslouží jako důkazní materiál při vyšetřování dopravních nehod nebo poškození vozidla.

Přečtěte si celý článek