Doporučení komise v dotačním programu Podpora veřejně účelných aktivit…

Středa, Prosinec 20, 2017

Zveřejňujeme přehled návrhů hodnotitelské komise dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů pro rok 2018. Komise zasedala dne 6. prosince 2017.

Přečtěte si celý článek