Dodávka přenosných PC

Pondělí, Únor 24, 2014

1. ZZS HMP informuje, že na svém profilu zadavatele uveřejnil Výzvu k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání vybavení (notebooky, monitory, PC, tablet, modemy USB a externí disky) pro potřeby krizové připravenosti zadavatele. Výzva k podání nabídky včetně příloh, požadavky na prokázání splnění kvalifikace, lhůta a místo pro podání nabídky a údaje o hodnotících kritériích jsou na profilu zadavatele neomezeně a dálkově přístupné až do data podání nabídek. Po skončení stanovené lhůty pro podání nabídek budou všechny informace a protokoly z jednání jednotlivých komisí uveřejňovány na těchto webových stránkách zadavatele.

  • Za podané nabídky a účast ve výběrovém řízení děkujeme.
  • Výzva zveřejněna na profilu zadavatele od 20. 11. 2013 do 28. 11. 2013

Profil zadavatele na adrese: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00638927

 
2. ZZS HMP informuje o průběhu otevírání obálek s nabídkami k uvedené veřejné zakázce malého rozsahu.

Protokol o otevírání obálek s nabídkami

• Zveřejněno dne 29. 11. 2013

 

3. ZZS HMP informuje o průběhu jednání hodnotící komise k uvedené veřejné zakázce malého rozsahu a současně uveřejňuje rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek

Rozhodnutí zadavatele o výběru

Zveřejněno dne 2. 12. 2013

Přečtěte si celý článek